Otsing

12/2014 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor17 algus hkajaste
KUUEKÜMNE NELJAS TUND

„Alguses oli Sõna ... ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde" (Jh 1:1–14).

Vanasõna ütleb, et iga algus on raske. Evangelistid Matteus ja Luukas alustasid Jeesuse sünnist, Markus Jeesuse ristimisest, Johannes alustab Jumala juurest enne aegade algust. Ta kasutab seejuures ilmselt varakristliku laulu sõnu, milles need mõtted olid juba kristalliseerunud. Kui Vana Testament ütleb: „Alguses lõi Jumal taeva ja maa" (1Ms 1:1), siis siin minnakse veelgi kaugemale – alguste alguse, Jumala juurde. Jumala loov Sõna oli alguses Jumala enda juures ja oli Jumal. See on elu valgus, mis valgustab algusega seotud salapära. Nii annab Johannes Jeesuse sünnile ja elule põhimõtteliselt uue tähenduse: Jeesuses Kristuses tegutses Jumal ise: „... see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna" (2Kr 5:19). Jumal ise astub inimeste maailma ja saab „lihaks". Jumala looming saavutab temas viimse tõelisuse ja täiuse. See on Jeesuse sünni ja jõulude sügavaim tähendus.

„Sõna" läbi on Jumal oma loomingus ning annab sellele tähenduse ja eesmärgi.

Kreeka „logos – sõna" koos „algusega" (s 1) on andnud alust paljudeks filosoofilisteks spekulatsioonideks. „Logosest" kui liikumise seadusest oli kõnelnud Herakleitos ja juudi filosoof Philon oli seda tõlgendanud Jumala loova sõnana. Keskajal samastas Anselm Canterbury´ist Jeesuse Kristuse oma filosoofilises mõtlemises kõrgeima mõistega. Anselm rajas sellele samastamisele oma kuulsa ontoloogilise jumalatõestuse. Kui Jumal on kõrgeim mõiste, millest kõrgemat enam mõelda pole võimalik, on ta sellisena isegi uskmatu inimese teadvuses. Järelikult peab Jumal olemas olema, sest mitteeksisteerivat pole võimalik mõelda. Sellised tõlgendused andsid kristlastele võimaluse näha Naatsareti Jeesuse ilmumist ja tegevust avaramas taustsüsteemis ning vastata ajastule omastele küsimustele.

Kuid sellised mõttekäigud põrkusid samas ka filosoofilisele kriitikale. I. Kant oma „Puhta mõistuse kriitikas" väitis, et „Algus on olemasolu, millele eelneb aeg, mil asja, mis algab, veel ei olnud." Alguse küsimusele vastust otsides on arvatud, et alguses oli tuli, vesinik või Suur Pauk. Kõige otsesemasse poleemikasse Johannese evangeeliumiga astus J.W. Goethe oma „Fausti" alguses. Ta ütles: „Alguses oli tegu." Aga kelle tegu? J.G. Fichte ütles otse välja, et olla tähendab tegutseda ja mina ise annan endale olemise ja alguse. Nagu elu näitab, lõpevad sellised algused läbikukkumisega. Goethe „Faust" on selle teema parim illustratsioon.

Evangelist Johannes ei tegele siin siiski filosoofiliste spekulatsioonidega. Johannese sõnum „Sõnast" kvalifitseerub Jumalana. „Sõna oli Jumal." „Sõna" läbi on Jumal oma loomingus ning annab sellele tähenduse ja eesmärgi. Lihaks saanud Sõna – Jeesus Kristus esindab maailma tegelikku olemust ja tähendust. Kuid langenud ja enesest pimestunud inimene ei suuda jumalikku valgust vastu võtta. „Valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud." ... „Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu." Kõigest hoolimata jääb Jumal oma päästeplaanile ustavaks. Tema armastus realiseerub konkreetses elus, kannatuses, surmas ja ülestõusmises.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Miks me küsime: mis oli alguses?
• Millised on meie filosoofilised küsimused kõige alguse suhtes?
• Mis on meie jaoks tähtsam, „sõna" või „tegu"?
• Kuidas avardab Johannese evangeeliumi algus meie jaoks Jeesuse kui jõululapse tähendust?
• Mida tähendab meie jaoks „sõna lihakssaamine"?
• Mida tähendab „sõna lihakssaamine" koguduse kohta?
• Miks ei suuda maailm oma „pimeduses" „valgust" vastu võtta?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke