Otsing

12/2014 16 tammo joosep
Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KUUEKÜMNE KOLMAS TUND

„Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust ... meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ... otsatu on rahu ... Vägede Issanda püha viha teeb seda" (Js 9:1–6).
Prohvetid ei ole lihtsalt õitsengut või hävingut kuulutavad meeleparandusjutlustajad. Nende sõnumid pole alati seotud sellega, kuidas inimesed ja rahvad elavad. Kindlasti on ka põhjus-tagajärg-skeemil oma koht: „Neetud on mees, kes loodab inimeste peale ... kelle süda lahkub Issandast ... aga õnnis on mees, kes loodab Issanda peale" (Jr 17:5jj). Kuid see ei domineeri sellel määral nagu „Moosese Seadus" seda väljendab 3Ms 26 ja 5Ms 28.

Rahuriik on rajatud isiklikele suhetele valitseja ja valitsetavate vahel.

Prohvet Jesaja kuulutuses on uus moment: needus ja õnnistus on kaks päästeloolist faasi, mitte lihtsalt kaks võimalust, mis tulenevad inimeste hoiakutest ja tegudest. Siin kuulutatakse objektiivset pööret, mis alles annab alused, millelt inimkond võiks meelt parandada ja pöörduda. See, mida Jumal orjastatud rahva heaks tegi, on võrreldav esimese loomispäevaga (vt 1Ms 1:3). Siin on nimetatud ka selle pöörde tagajärjed: lõikus ja saak kirjeldavad uut elu ja rõõmu. „Veres vettinud vammuseid" ja „sõjakäras sõtkutud saapaid" ei võeta uuesti kasutusele, vaid need põletatakse. Siin pöördutakse eetiliste ja moraalsete küsimuste juurest päästeloolise pöörde juurde, mis avab uued võimalused isiklikus ja ühiskondlikus elus.

Jesaja poolt antud Jumala sõnum on näide prohvetliku kuulutuse õndsusloolisest kaugmõjust. Jeesus ise toetub prohvet Jesaja sõnumile (Mt 4:14jj, vrd Js 8:23–9:1). Jesaja ettekuulutuse täideminekut näeme Jeesuse sünniloos (Lk 2:1–20). Just selle tõttu, et Jesaja ennustus ei täitunud tema eluajal, Sebuloni ja Naftalit ei vabastatud, vaid piirkond langes 722. eKr koos Iisraeli Põhjariigiga Assüüria valitsuse alla, kandusid need tõotused kaugematesse aegadesse. Neile tõotustele lisandusid uued prohvetlikud sõnumid, andes prohvet Jesaja sõnumile suurema ulatuse ja tähenduse, kuni kristlus nägi selles jõulusõnumi täideminekut.

Mida ütleb Jesaja sõnum jõulude ajal igaühele meist? Esiteks, see sõnum öeldi Jumalat kiites pimedusse. Rõhumine oli suur ja raske, kuid Jumal, kes valib väikseid ja rõhutuid, andis neile võiduks vajaliku jõu. Silma torkab ka, et siin kritiseeritakse brutaalseid sõjakäike (s 4) ja tulevast rahuriiki ei kirjeldata ideaalse institutsionaalse korrana, nagu seda teeb Platon oma Politeias, vaid lapse sünniga, kellest saab „Rahuvürst". Selle valitseja valitsusprogramm peitub tiitlis „Rahuvürst". Heebrea sõna šalom võtab kokku rõõmu, õnne ja rahu. Kuid Jumal, kes on õiglane, viib oma programmi ellu kirgliku innuga – „Vägede Issanda püha viha teeb seda" (Js 9:6).

Rahuriik on rajatud isiklikele suhetele valitseja ja valitsetavate vahel. See mõte läbib kogu Messia ootuse: õiglane valitseja garanteerib ideaalse korra. Muidugi ei saa ükski inimene olla hea poliitika garantiiks. Oleme lähiajaloos näinud, kuidas isikute kultus on toonud kaasa messiausu moonutusi. Selle eest peame üksteist üksnes hoiatama. Võimu küsimus taandub kaasajal rahvale ja sellest lähtuvatele liikumistele. Kuid siingi kerkib küsimus meie isiklikust panusest ühiskonnaelus. Kristlastena usume, et Kristusest lähtuv elu ületab inimlikud puudused ja avab õnnistusrikka tuleviku. „Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks" (Mt 5:9).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milline roll võib olla mitte kohe täituval prohvetikuulutusel? – Tooge näiteid Eesti ajaloost.
• Millele paneme meie oma ühiskonnas lootuse?
• Millisena näeme poliitikute ja valitsusjuhtide rolli?
• Kas hea ja tark põhiseadus on võimeline lahendama kaasaja probleeme?
• Kuidas mõjutab Jeesus Kristus kaasaegse ühiskonna elu?
• Milline on minu roll „rahuriigi" tulekul?
• Mis on koguduses tähtsam, kas tark põhikiri ja kodukord või Jumala Vaimust võitud juhid?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke