Otsing

01/2015 16 tammo joosep
Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KUUEKÜMNE VIIES TUND

„Kui sa lõikust kogud oma põllult ja unustad põllule ühe vihu, siis ära mine tagasi seda võtma; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, et Issand, su Jumal, õnnistaks sind kõigis su kätetöis! Kui sa raputad oma õlipuud, siis pärast ära otsi oksi läbi; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele! Kui sa koristad oma viinamäge, siis ära lase järel noppida; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele! Pea meeles, et sa ise olid ori Egiptusemaal, sellepärast ma käsin sind seda teha!" (5Ms 24:19–22 vrd 3Ms 19:9–10).

Sotsiaalselt nõrgad tuletavad meelde, et meie parem käekäik pole iseenesest mõistetav.

Iisraeli ümbritsevas paganlikus maailmas käsitleti põllule jäänud vihke või puudele jäänud viinamarju, mida ei jõutud ära koristada, ohvrina looduses elavatele vaimudele. Meie ei usu ehk vaimudesse ja haldjatesse, kuid leiame, et midagi võiks jääda ka lindudele ja loomadele.

Pühakiri tõstab aga esile hoopis uue nägemuse. Kui sa koristad põllult või aiast oma töö vilju, siis ära unusta võõrast, vaeslast ja lesknaist. Vanatestamentlik hoolitsus vaeste ja sotsiaalselt nõrgemate eest ei olnud antiikmaailmas kaugeltki endastmõistetav. Loetu on kontrastne, võrreldes Assüüria vägivaldsuse ja Rooma rangusega, kus sellist humaansust ei tuntud. Roomas tunti rangeid seadusi, mis piirasid sulaste, laste, võõraste ja vaenlaste õigusi. See, kes piiravaid seadusi rangelt täitis, oli õiglane. Niisiis, selline õiglus ei tähendanud inimlikkust ja kaastunnet, see tähendas eelkõige enda allutamist kehtivaile normidele. Tõeliselt inimene ehk humaanne oli eelkõige seadusekuulekas rooma kodanik.

Meiegi ühiskonnas valitsevad kaks arusaama. Üks tugineb õigusele ja seaduslikkusele. Seaduseandjad on kindlasti teinud oma parima, et kaitsta ka nõrgemate huve, kuid üksnes seaduse täitmine võimaldab alati ka nn JOKK-skeeme, kus juriidiliselt on kõik korrektne, kuid kaasinimese õigus tallatakse ikkagi jalge alla.
Piibel aga ütleb, et kõik, mis meil on – maa, võime tööd teha ja saaki koguda – kuulub tegelikult Jumalale, kes on helde ja armuline ning ootab sama ka oma loodutelt. Sotsiaalselt nõrgad tuletavad meile tegelikult meelde, et meie parem käekäik pole iseenesest mõistetav. Piibel tuletab Iisraeli rahvale ikka ja jälle meelde, et nemadki olid kord orjad Egiptusemaal, kust Jumal nad välja tõi. Meie pole ehk orjad olnud, küll aga võõrast võimu tunda saanud. Vene vanasõnagi ütleb: „Vangitorni ja kerjakepi eest pole keegi kaitstud." Tänane rikas võib olla homne abivajaja ja vastupidi. Sellepärast ütleb Issand: „Päästke vaevalised ja vaesed, vabastage nad õelate käest!" (Ps 82:4).

Tänapäeva riikides töötab küll sotsiaalministeeriumi hallatavas alas palju inimesi ja nende kohalolek on tuntav igas vallas, kuid Jeesus ütleb meile, et „vaeseid on ju alati teie juures" (Jh 12:8) ning hoolekandetöö on Kristuse koguduse loomulik osa aegade lõpuni.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millised on meie ajal ja minu töös need põlluääred ja unustatud vihud?
• Kellele kuulub minu elus ülejääk?
• Kas see, mis mulle seadusega kuulub, on täiesti minu oma?
• Millised võimalused on meil Jumala heldust ja headust välja elada?
• Kas ma olen osalenud mõnes heategevuslikus ürituses?
• Kuidas saaks kogudus oma elus Jumala headust ja heldust väljendada?
• Keda me peaksime oma ühiskonnas eriti aitama?
• Kuidas vältida, et me oma abistamisega ei sünnitaks „sotsiaalset abitust"?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke