Otsing

01/2015 17 dore abielurikkuja
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor
KUUEKÜMNE KUUES TUND

„Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt. Mooses on Seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled?" ... „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!" Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates, jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle: „Naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud?" Tema ütles: „Ei keegi, Issand!" Aga Jeesus ütles: „Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!" (Jh 8:3–11).

Jeesus tahab öelda: kõik inimesed on elava vee allika maha jätnud ja väärivad karistust.

Kirjatundjad ja variserid olid otsustanud Jeesusele, keda nad tema halastuse ja armastuse pärast patuste ja eksinute suhtes vihkasid, lõksu seada. On ju igasugune seaduserikkujate sallimine „õigetele" komistuskiviks. Teolt tabatud abielurikkuja naise näol näis neil olevat kindel võimalus sundida Jeesust võtma seisukohta, mis paljastaks ta rahva- ja usuvaenuliku olemuse. Kui Jeesus halastaks selle naise suhtes, siis eksiks ta Moosese Seaduse vastu (5Ms 22:22–24). Kui ta aga käsiks surmaotsuse Moosese Seaduse kohaselt täide viia, siis eksiks ta Rooma võimude vastu, kellel oli ainsana õigus surmaotsust langetada ja täide viia. Mõlemad valikud oleksid Jeesusele saatuslikud.


Jeesus aga kummardus ja kirjutas äraootava mõtlikkusega maa peale. Nõnda vihjas ta Pühakirjas öeldule: „Kes minust taganevad, kirjutatakse põrmu, sest nad on jätnud maha elava vee allika, Issanda" (Jr 17:13). Niisiis ta ei eita karistust, kuid karistus ei puudutaks sel juhul ainult seda naist. Viimne kohus on Jumala käes. Jeesus tahab öelda: kõik inimesed on elava vee allika maha jätnud ja väärivad karistust. Ei või ülekohtune ülekohtuse üle kohut mõista.
Jeesus annaks nagu loa kohtuotsus täide viia, kuid teatud tingimusel: „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!" (s 7). See tingimus pani süüdistajad, eesotsas vanematega, lahkuma.

See, et me oleme kurjast teadlikud, peaks meid endid panema meelt parandama ja oma suhteid kaasinimestega kriitiliselt hindama. Kerge on näidata näpuga, märkamata, et neli ülejäänud sõrme näitavad meie endi peale.

Jeesuse sõnad abielu rikkunud naisele: „Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!" (s 11) ei õigusta tehtud tegu. Patt on patt ja „patu palk on surm" (Rm 6:23). Küll aga kõigutab Jeesus usku halastuseta karistamise õigsusse.

Alati, kui ühiskonda tagab vaimne või moraalne kriis, on neid, kes nõuavad rangemaid karistusi. Karistused, ka kõikvõimalike sanktsioonide vormis, omandavad „pühaduse" sära. Vahel tundub, et mida karmimad karistused, seda suurem „pühadus". Kuid Jeesus tahab öelda, et karistus ei ole iseenesest veel probleemide lahendus, see ei lepita üksikut ja patustanut ühiskonna ja Jumalaga. Karistus ei saa olla ka rahva hirmutamise vahend. Jumala karistus on suunatud tervenemisele ja paranemisele. „Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!" (s 11). Need sõnad avavad patustanule võimaluse alata uut elu. Andestus ja uus elu on need kaks kingitust, mida abielurikkuja naine lootusetust olukorrast kaasa võtab.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised patud on veel võrreldavad abielurikkumisega?
Kuidas kaasaja ühiskond inimesi karistab?
Mis ajendab inimesi, kes nõuavad üha karmimaid karistusi?
Mis küsimustega „korralikud inimesed" usklikke kiusavad?
Kuidas meie peaksime nendes olukordades käituma?
Kas andestamine pole liiga kerge vahend patu vastu?
Mida ütleks Jeesus täna meile isiklikult?
Mida saime meie Jumalalt, kui me oma patud tunnistasime ja andeks palusime?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke