Otsing

05/2015 16 tammo joosep

Piibel kodugrupis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

SEITSMEKÜMNE KOLMAS TUND

„Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid" (Mt 5:10–12).

Kõike ohverdades ja kõike kannatades ilmneb Kristuse järgijais Jumala „vägi".

Õndsus ei kattu inimliku õnnega. Jeesus ütleb, et tema jüngreid „vaenatakse" ja „kiusatakse taga". See väljendus tähendab, et kellegi suhtes kasutatakse vägivalda, nii et ta on sunnitud põgenema. Sellise olukorra põhjustab „õigus".

Salmis 6 on räägitud „Jumala õigusest", mis sisaldab kõikehaaravat õndsuskorda. See õigus on prohvetite nägemuses üks Messia eesmärke. „Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja õiglust" (Jr 23:5). See õndsuskord eeldab ka vastavat inimeste käitumist ja hoiakuid. „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!" (Mt 6:33).

Salmis 10 on aga sõna „õigus" ilma artiklita – siin on silmas peetud eelkõige jüngrite õigust. Mõte, et kristlased kannatavad vaenamist, on meile tuttav ja paljudele ka isiklik kogemus. Need, kes võtavad Jumalat ja tema tahet täie tõsidusega, on maailma silmis kahtlased ja satuvad tihti pilkamise ja vaenamise ohvriks. Vahel võib see tähendada isegi lahutamist kodukohast ja omastest. Jeesus valmistab oma jüngreid võimalikeks kannatusteks ette, sest tal pole oma järelkäijate saatuse suhtes illusioone. Ristija Johannes vangistati, paljud vagad olid põlu all. Vaenajaiks ei olnud ainult rooma võimud, vaid ka juudi rahvuskaaslased, variserid ja saduserid. Vaenatud olek kujuneski esialgu Jeesuse tõelise järgimise tunnuseks, kogudus muutus märtrite koguduseks. Siin pole maailm kunagi vahendeid valinud. Paulus ütleb oma kogemustest lähtudes, et kõike ohverdades ja kõike kannatades ilmneb Kristuse järgijais Jumala „vägi" (2Kr 12:9).

Samas sisaldavad „õigusega" seotud õndsakskiitmised kristlaste ja koguduse solidaarsust kõigi vaeste ja rõhututega. See on ühistunne kõigiga, kes siira südamega seisavad rahu ja õigluse eest selles maailmas. Kuid nendeks, keda taga kiusatakse ja laimatakse, võivad olla ka kindlustatud ja tunnustatud inimesed. Tugevgi on kutsutud solidariseeruma nõrgaga. Jeesus kutsus oma jüngreid ühiskonna kõigist kihtidest.

Selles olukorras kutsub Jeesus üles „rõõmustama ja hõiskama". Salm 12 näitab „uut inimest", kes saab juba siin maisuses osa igavesest tasust. „Rõõm ja hõiskamine" kehtib kõigi õndsakskiitmiste kohta. Mäejutluse „õnnis" sisaldab nii tõotust kui selle täitumist. Sama olukord peegeldub ka Pauluse vastandustes: „Me ... näitame end Jumala abilistena kõiges ... aus ja häbis, laituse all ja kiituse all; kui eksitajad ja siiski tõerääkijad ... kui kurvad, aga ikka rõõmsad..." (2Kr 6:3–10). Jeesus ütleb: „Teie tasu on suur taevas." Need sõnad meenutavad Aabrahamile antud tõotusi (1Ms 15:1). Jeesus soovib, et me ei kaotaks isiklikus, koguduslikus ega ühiskondlikus elus lootusest ja rõõmust täidetud väljavaadet.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid õigusi meie oma ühiskondlikes aruteludes silmas peame?
• Kas Jumala õndsuskorrale omased õigused võivad kuidagi ka ühiskondlikke õigusi puudutada?
• Kus ja millal me oleme kellegi õiguste eest välja astunud?
• Kas kogudus on oma ajaloos kellegi õiguste eest seisnud?
• Millal on meid õiguse pärast taga kiusatud?
• Millal ja kus on kogudust õiguse pärast taga kiusatud?
• Kuidas me reageerisime tagakiusamisele?
• Kas me oleme tagakiusamisest ka kunagi rõõmu tundnud?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke