Otsing

06/2015 16 tammo joosep

Piibel kodugrupis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

SEITSMEKÜMNE VIIES TUND

„Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamiseks elu" (Rm 5:18, vt 12–21).

Jeesuse lunastustöö tähenduse selgitamiseks esitab apostel Paulus suurejoonelise Aadama ja Kristuse võrdluse. Aadam on esimene inimene ja esindab kogu inimkonda, tema sõnakuulmatuse (1Ms 3) läbi on inimeste ellu tulnud patu valitsus.

Paulus selgitab ka patu ja Seaduse suhet: „Sest patt oli maailmas juba enne Seadust, aga pattu ei arvestata, kui Seadust ei ole" (s 13). Seadus, nii vajalik kui see ka poleks, peidab endas alati varjatud jumalavastasust. „Sest Seadus soetab viha, aga kus Seadust ei ole, seal ei ole ka üleastumist" (4:15). Isegi kui ühtki konkreetset seadust polnud veel rikutud, nagu see oli Aadama puhul enne pattulangust, lõi üks keeld olukorra, mis sünnitas kahtlust ja uskmatust.

Kui Vanas Testamendis seisavad needus ja õnnistus veel paralleelselt teineteise kõrval ja inimesel tuli teha vaid eetiline valik ühe või teise vahel, siis siin kirjeldatakse needust ja õnnistust teineteisele järgnevate inimelu ja ajaloo faasidena. Selline järgnevus on osa meie õndsusloost. Kurja teo needus, mis sünnitas ikka ja jälle uut kurja, on Jeesuses Kristuses murtud. Jumala lunastav tegu seisab nüüdsest üle kõigi inimlike otsuste ja tegude. Teiste sõnadega: Kristuse lunastustöö kiskus meid välja patu traagilisest labürindist, kust me omal jõul ja tarkuses välja poleks saanud.
Paulus kirjeldab kolmekordse argumentatsiooniga Jeesuses Kristuses pakutud pääste üleolekut Aadamas toimunud patulanguse õnnetute tagajärgede suhtes.

See on armu üleolek patust (s 15), õigeksmõistu üleolek hukkamõistust (s 16) ja elu üleolek surmast (s 17). Õigus ja elu ei ole seejuures ebaisikulised jõud, nagu patt ja surm, vaid sisaldavad endast isiklikku vastutust ja võimet oma elu olukordi juhtida. „Need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe – Jeesuse Kristuse – kaudu" (Rm5:17b).

Pärast neid selgitavaid märkusi võtab Paulus Aadama ja Kristuse teema taas üles ja arendab seda kahe paralleelse mõttekäiguga (s 18,19). Tähelepanuväärne on selle sõnumi universaalsus. Nii nagu sõnakuulmatus on kõik rikkunud, nii tervendab Jeesuse sõnakuulelikkus kogu inimkonna.

Kaasaegne ilmalik maailm arvab, et kõik maailma probleemid on lahendatavad ühtse globaliseerunud maailma üha parema juhtimise teel. Seda iseloomustatakse demokraatia ja liberaalsete väärtuste võidukäiguna. Kuid Paulus leiab, et needki püüdlused kannatavad sõnakuulmatu Aadama patu tagajärgede all.

On huvitav, et loetud sõnas ei vastandata Kristusele mitte Moosest, vaid Aadamat. Nii omandab Iisraeli lugu üldinimliku ajaloo jooned. See vastab apostel Pauluse nägemusele kogu maailma ja kõigi rahvaste misjoneerimisest. „Mooses" osutub üldteemale allutatuna „kõrvalt sissetulnuks", et käsu läbi patutundmine suureneks (s 20). Käsuseadus aitas reguleerida inimestevahelisi suhteid, kuid samas võimendas ta patu võlu ja valu. Just läbi käsuseaduse ilmneb inimese jõuetus head teha. Kuid käsuseaduse foonil saab selgeks, milline suur arm on meile ilmunud Jeesuses Kristuses.

Mõte, et ajaloos on tänu Jeesusele Kristusele toimunud otsustav pööre, ei leia täna enam „kristliku ajastu" ülistamisele iseloomulikku vastukaja. Me ei saa enam endise kindlusega öelda, et kõik, mis meie elu kvaliteeti iseloomustab, on meil tänu ristiusu levikule. Samas sunnib see olukord esitama rea enesekriitilisi küsimusi. Pauluse poolt kirjeldatu ei puuduta üksnes erinevaid ajastuid inimkonna ajaloos, vaid ka erinevaid impulsse ja motiive, mis meie elus domineerivad.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Mida on Jeesus uut toonud meie ellu ja maailma?
• Kas pärast Jeesust Kristust on meil veel õigus vaadelda maailma ajalugu patu ja languse loona või tuleks seda vaadelda üksnes Kristuse lunastustööst lähtuvalt?
• Kas Kristuse kuulutus on võimeline maailma muutma?
• Kas õigeksmõistul on otsene või kaudne mõju meie elule?
• Milline on käsuõpetuse osa meie vaimulikus elus?
• Millised konkreetsed tagajärjed on Kristuse lunastustööl minu elule?
• Millised konkreetsed tagajärjed on olnud ristiusu levikul?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke