Otsing

07-08/2015 16 tammo joosep

Piibel kodugrupis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

SEITSMEKÜMNE SEITSMES TUND

„Siis nad panid nende üle teoorjusele sundijaid, et need rõhuksid neid raske teoga... Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga savi ja telliskivide kallal ning kõiksuguse orjusega põllul, kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema" (2Ms 1:11–14; vrd 2Ms 5 ja 5Ms 5:15).

Joosepi lood kirjeldavad elu „peaministri" ja õukonna tasandilt, Moosese lood rahva tegelikku olukorda.

Jutustus „Iisraeli laste" raskest orjapõlvest Egiptuses on teravas kontrastis Joosepi lugudega: „Ja Joosep paigutas oma isa ja vennad elama ja andis neile maaomandi Egiptusemaal kõige paremas maakonnas, Raamsese maakonnas, nagu vaarao oli käskinud" (1Ms 47:11). Tegemist on eelkõige sündmuste ajalisest vahest tekkinud valitsejate hoiakute muutusega. Kuid pole ka võimatu, et siin näeme kahte erinevat vaadet rahva olukorrale. Joosepi lood kirjeldavad elu „peaministri" ja õukonna tasandilt, Moosese lood rahva tegelikku olukorda.

Igal juhul iisraellased on sattunud teoorjusesse. Tööd, millesse nad on kaasatud, on seotud vaarao Ramses II residentsi ehitusega Niiluse delta idapoolses osas. Kuid teoorjuse tagajärjed on egiptlaste jaoks ehmatavad. „Mida rohkem nad neid rõhusid, seda rohkem neid sai ja seda laiemale nad levisid" (s 12). Sünnib aimdus, et mängus on mingi kõrgem jõud. Ometi on egiptlaste reaktsioon vastupidine oodatule: „Ja egiptlased panid väevõimuga Iisraeli lapsed töötama. Nad tegid nende elu kibedaks ..." (s 13–14).

Selles loos on paralleele ka pattulanguse tagajärgede kirjeldusega. Patt, antud juhul Egiptuse valitseja janu luksuse järele, vallandab ühiskonnas konflikti. Samas ei tohi unustada, et just keset orjapõlve sünnib Iisraeli rahva ajalooteadvus. Patt ei ole mingi metafüüsiline ürgneedus, vaid kasvab alati konkreetsete ühiskondlike suhete keskel. Kõige alguses ei ole tegelikult mitte patt ega ajalooline ülekohus, vaid „Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal" (2Ms 3:15). Tema laseb keset õndsusloolist hädaaega tõusta päästjal (Mooses).

On olemas ka inimese töö ja vaeva tähenduse teistsugune seletus. See ütleb, et häda põhjuseks ei olnud mitte esivanemate väärad otsused, vaid ühiskonna sotsiaalse struktuuri muutused, mis päädivad üksteise rõhumisega. Mida võiks töö inimesele algselt tähendada, seda kirjeldab 1Ms 2:8–17: „Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma" (s 16). Justnagu Juhani Puukooli reklaam: „Istutades oled sa õnnelik!" Teine töö olemust ja tähendust peegeldav tekst on käesolev Egiptuse orjapõlve kirjeldus. See on nagu manitsus, mis ütleb, et töö, eriti, kui see on sunnitud, pole iseenesest tingimata õnnistus. Töö võib muutuda ka sunnitööks, kui seda ei saa teha vabas ja loomingulises õhkkonnas.

See Egiptuse orjapõlve mälestus kujunes Iisraeli rahvale ka uueks sotsiaal-eetilise mõtte allikaks: „Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptusemaal ja et Issand, su Jumal, tõi sind sealt välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega; sellepärast on Issand, su Jumal, käskinud sind pidada hingamispäeva" (5Ms 5:15). „Ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda, sest te ise olete olnud võõrad Egiptusemaal!" Meenutades oma rasket minevikku, tuleks „Iisraeli lastel" ise paremini toimida. Selline hoiak muudab Iisraeli rahva eriliseks, kuid mitte alati lemmikrahvaks.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS

• Millised on meie kogemused tööga?
• Kas me teeme orjatööd või harime ja hoolitseme Eedeni aia eest?
• Milline on patu ja orjatöö suhe?
• Kust tuleb inimese rõhumine inimese poolt?
• Millised on eesti rahva kogemused orjatööga?
• Kuidas orjatöö mõjus iisraellaste populatsioonile?
• Kes on võõrad meie keskel, kellesse peaksime suure tähelepanuga suhtuma?
• Mida saaksime teha isiklikus ja ühiskondlikus elus, et orjatöö kaoks?
• Kas koguduses saab ka olla orjatööd?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke