Otsing

09/2015 16 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

SEITSMEKÜMNE ÜHEKSAS TUND

„Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. ... Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata..." (1Ms 11:1–9).

Seda, milliseid ohte peidab endas inimvõimete ja jõu koondumine, näitab kaasaegne maailm.

Uus ehitusalane tehnoloogia – „põletatud telliskivi" – inspireeris muistset rahvast tegema enneolematut. „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas" (s 4). Kultuurilistest saavutustest on juttu juba 1Ms 4:17–22, kuid seal puudub utoopiline paatos, milles peitub väljakutse Jumalale endale. Paabeli torni ehitajad tahavad väljendada oma tugevust ja ühtsust. Vastandina Aabrahamile, keda Jumal lubas suureks teha – „Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks" (1Ms 12:2) –,m tahavad nad ise „enestele nime teha" (s 4).

Taevast ründav ehitus oli Jumala silmis aga nii väike, et ta pidi tulema seda lähemalt vaatama. Nagu paljudel teistelgi kordadel, näitab Jumal inimestele nende piirid kätte (3:22; 6:3). Ta sekkub, öeldes: „Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks!" (s 7). Sõna „Paabel" on sarnane heebrea sõnale balal, mis tähendab „segama". Jumal ei tunne ohustatuna end, aga ta otsustab kaitsta inimesi neile omase mõõdutundetuse eest.

Hoolimata sellest käivad tulevikuski tehniline edu ja ühtsuspüüdlused käsikäes „see on alles nende tegude algus" (s 6). Seda, milliseid ohte peidab endas inimvõimete ja jõu koondumine, näitab kaasaegne maailm. Tehnilised saavutused iseenesest ei lahenda kõiki probleeme, vastupidi, nad võivad neid ka võimendada. Samas jääb üksteise mõistmist takistavate barjääride ületamine ja rahvaste saamine üheks inimkonnaks õndsuslooliseks eesmärgiks. Alles nelipühapäeval, kui Püha Vaim valati välja (Ap 2:1–11), hakkas üksteise mõistmise ja ühinemise protsess uuesti toimima.

Siiski tuleb tõdeda, et maailma probleemid pole üksnes keeleprobleemid. Üksteise mittemõistmine on objektiivsete konfliktide tagajärg. Ühe või teise süüdistamine mittemõistmises on samal tasemel tehnika, organisatsiooni või linnastumise vastase poleemikaga. Siin jääb märkamata, et Jumal ise segas keeled. Siin peitub vihje, et mittemõistmine on tegelikult palju suurema pahe, „iseenesele nime tegemise" tulemus. Võib-olla tuleb õige vihje kirikuloost. Ristisõjad pidid olema omaaegse kiriku ühine aktsioon. Hegel konstateeris hiljem: „Kristlus pole enam kunagi pärast seda tervikuna esinenud" (Werke, Glockner, köide 11, lk 499).

Soov endale nime teha kirjeldab egoistlikku ja loomuliku korra ning Jumala tahte vastast hoiakut. See on võrreldav Taaveti rahvaloendusega, mis loeti talle patuks (2Sm 24).

Nelipühal toimunud üksteise mõistmise ime ei alanud altpoolt tulevatest ponnistustest, vaid Püha Vaim langes taevast väga erinevate rahvaste esindajate peale. Apostel Paulus ütleb oma Areopaagi kõnes: „Tema on teinud ühestainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat" (Ap 17:26–27). Horisontaalne levik asendub vertikaalse, Jumalale meelepärase ülalt taevast lähtuva ühtsusega, mis koondab erinevad rahvad. Selle liikumise aluseks on inimese ja Jumala vahelise rivaalitsemise lõppemine Jeesuses Kristuses. Tema on taevast tuleva Uue Jeruusalemma süda ja nurgakivi.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Kuidas püüavad inimesed tänapäeval enestele nime teha?
• Milliseid ühtsuse püüdlusi tunneme kaasaegses maailmas?
• Kas kõik need püüdlused on jumalatud?
• Kuidas Jumal kaasaja jumalatust ja kõrkust karistab?
• Millised tagajärjed on koguduslikus elus „endale nime tegemisel"?
• Kas Jumala tahe ongi inimeste ja rahvaste vaheline mittemõistmine?
• Millise lahenduse on Jumal meile neis küsimustes pakkunud?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke