Otsing

10/2015 21 tammo joosep

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE ESIMENE TUND

„... Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele..."" (1Ms 1:26–31; Ps 8).

Inimese jumalanäolisus väljendub võimes vabalt oma Loojat tunda ja armastada.

Samal päeval, mil Jumal lõi „kõik elavad olendid nende liikide järgi", lõi ta ka inimese ja tõstis selle loomariigist kõrgemale. Inimese suhe Jumalaga on eriline. Tema loomine on väljakutse Jumalale endale: „Tehkem inimesed oma näo järgi..." (s 26).


Inimese jumalanäolisus ei seisne mingites erilistes tunnustes, mis teda loomadest eristaksid, isegi mitte tema surematuses. Tema jumalanäolisus väljendub võimes vabalt oma Loojat tunda ja armastada. Ta on maa peal ainus loodud olend, keda Jumal tahtis ta enda pärast ja kutsus osalema jumalikus elus. Ta on selline olend, kes on võimeline Jumalale vastama kogu oma olemusega. Mõlemad heebrea sõnad, mida siin „näolisuse" juures kasutatakse, tähistavad kuju, jumalakuju. Nii nagu valitseja kujud esindavad valitsejat, nii esindab inimene maa peal oma Loojat. Inimene on niisiis keset loodut Jumala poolt seatud asevalitseja. Tema valitsus ei väljendu rõhumises ja kurnamises, vaid alamate heaolus. Tähendusrikas on, et valitsejaks ei ole siin üksnes mees, vaid „mees ja naine". Mitte soolisus, vaid soolisuses väljenduv ühtsus, oluline on „mina-sina" personaalne suhe teineteise ja Loojaga. Just selline isikuline suhe annab ka võime kogu loodut õiglaselt hallata. Mitte konflikt, vaid rõõmus teineteise leidmine on soolisuses peituv ime ja kingitus. See eristab meid loomariigist.

Mehe ja naise suhe sisaldab algusest peale kriitikat individualistlikult autonoomse inimideaali suhtes. Inimene ei ole väike omaenese mikrokosmost valitsev jumal. Tema suurus ei väljendu ka tehnilistes võimetes, vaid selles, et ta kuulub Jumalale, olles tema looduist „kõrgeim olend". Ta on sama puutumatu kui Jumal ise. „Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi!" (1Ms 9:6; Jk 3:9). See on „aukartus elu ees", millele Jumal on andnud erilise väärikuse. Õpetus Jumala personaalsusest annab ka inimese personaalsusele erilise tähenduse.

Vana Testament ei tegele siiski selliste teoreetiliste probleemidega. Inimene on siin lihtsalt Jumala kingitus kogu loodule. Ta ei „alista" maad selle väljakurnamiseks, vaid muudab selle viljakaks. See on „mehe ja naise" ja kogu inimkonna ülesanne.

Kui kreeka jumalad, nagu Zeus, kadestasid, et inimene oli varastanud neilt tule, siis Piibli Jumal annab inimesele vabad käed, kuid ootab talt vastutust nii tegudes kui tegematajätmistes. Inimese valitsuse piir on ta ise. Tema enda üle ei tohiks miski ega keegi peale Looja enda valitseda. Just selle tõttu peaks ta isegi oma vaenlasi armastama, „et te saaksite oma taevase Isa lasteks... Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!" (Mt 5:45–48).

Viimses ja kõikehaaravas tähenduses on Jumala kujuks Kristus (2Kr 4:4; Kl 1:15; Hb 1:3), sest inimese jumalanäolisus on rikutud ning murtud ja vajab tervendamist. „Te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma Looja näo kohaselt" (Kl 3:9–10; Ef 4:24; 2Kr 4:4).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Miks lõi Jumal inimese kuuendal päeval koos kõigi loomadega?
• Millise ülesande andis Jumal inimesele?
• Kuidas on inimene seda ülesannet läbi ajaloo täitnud?
• Mis tähendus on inimese loomisel „meheks ja naiseks"?
• Miks ei tohi ükski loodud olend ega nähtus inimest valitseda?
• Milliseid võõraid valitsejaid kohtame oma elus?
• Miks on inimese elu puutumatu?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke