Otsing

10/2015 22 dzinn pudelis

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE TEINE TUND

„Ja kohe, kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu hauakambritest tulnud rüveda vaimuga inimene ... Jeesus ütles talle: „Rüve vaim, mine sellest inimesest ära!" ..." (Mk 5:1–20; 9:14–29).

Kui kõik käituvad nii, siis see poleks nagu patt, vaid kaasaegne elulaad.

Gerasa asub umbes 10 km Genneesareti järvest kagus. Uue Testamendi ajal oli Gadara kreeka hariduse kohalikuks keskuseks. Kuid see oli ka Gadara juutide ja paganate vaheliste tülide paigaks. Gadara asus nn Dekapolise ehk Kümnelinnamaa paganlikul alal. Just siin tegutses hulk rüvedaid vaime. „Leegion on mu nimi, sest meid on palju" (s 10). (Rooma leegionis teenis 6000 meest). Siit ka tervenemisega kaasnev majanduslik kahju. Kaks tuhat juutide jaoks niigi roojast siga tormavad rüvedate vaimude mõjul järve ja upuvad. Seestunu vabaneb ja tahaks Jeesuse juurde jääda, kuid peab jääma sellele poolpaganlikule alale sündmuse tunnistajaks. Hoolimata suurest imest palub rahvas, et Jeesus lahkuks.

Tähelepanuväärne on, et rüvedatest vaimudest vaevatu ise jookseb Jeesuse juurde, kuid samas kisendab valju häälega: „Mis on mul sinuga asja, Jeesus, kõigekõrgema Jumala Poeg? Ma anun sind Jumala nimel, ära piina mind!" (s 7). Vaevatu otsib vabanemist ja ei otsi ka, ta teod ja sõnad on vastuolus. Just seda näeme ja kogeme ka kaasaegsete rüvedate vaimude mõju all olijate juures. Inimene muutub siin iseenda vaenlaseks. Tal on hirm iseenda ja iga muutuse ees. Kristus toob sellest topeltelust vabanemise ja annab inimesele tagasi tahtevabaduse ja inimväärikuse.
Me näeme sellist rüvedate vaimude mõju kaasajal väga erinevates valdkondades. Inimene satub ikka ja jälle sõltuvustesse (alkohol, narkootikumid, pornograafia), kui ta muutub ühiskonna jaoks talumatuks ja agressiivseks, siis ta isoleeritakse. Nii sünnivad lootusetuse „hauakambrid". Selliseid olukordi kohtame nii linnas kui külakogukonnas, nii haritud kui harimatute juures. Ühest küljest elatakse rüveduses, teisest küljest aga heidetakse talumatuks muutunud kogukonna liikmed kõrvale.

Jeesus murrab sellise inimese ja rüvedate vaimude samastumise. Deemoni väljaajamine tähendab saatana lahutamist inimesest. Ebausklik pilt „neetud" inimesest asendub vabastatud „jumalanäolise" inimese pildiga. „Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus" (2Kr 3:17). Jeesus ütleb, et me ei tohiks ühtki inimest kurjaga samastada. „Kuri inimene" ei ole läbi ja lõhki kuri, vaid kurjuse valitsuse alla sattunud, orjastatud ja rõhutud inimene. Meie ülesandeks on ta Jumala Vaimu ja sõnaga Jeesuse nimel vabastada. Mitte inimesed, vaid rüvedad vaimud tuleb minema saata.

Uus Testament näitab esmajärjekorras deemonite mõju üksikisikutele. Kuid me ei tohiks alahinnata ka „sotsiaalsete" deemonite mõju. Paul Tillich nimetab siinkohal natsionalismi ja kapitalismi, mis kannavad endas ühiskondlikke jõude, mis sunnivad inimesi ikka ja jälle patustama. Paljud meist on kogenud kommunistliku ideoloogia rüvedate vaimude mõju ühiskonnale. Erinevalt üksiku psüühikat ründavatest deemonitest ammutavad „sotsiaalsed deemonid" oma väe paljude inimeste nn „objektiivsest" praktikast. Kui kõik käituvad nii, siis see poleks nagu patt, vaid kaasaegne elulaad. Need vaimud ammutavad oma väe rahvaste merest. Sellistest rüvedatest vaimudest vabanemiseks on vaja kristlikku sotsiaaleetikat ja Jeesuse meelevallast lähtuvat prohvetlikku sõnumit. Kristliku kiriku ajalugu tunnistab siin nii kaotustest (kaasaminek natsionaalsotsialistliku propagandaga) kui võitudest (võitlus orjakaubanduse vastu ja inimõiguste eest). Nii ühel kui teisel juhul pole Jeesuse jüngrid olnud alati populaarsed. Rüvedad vaimud on protesteerinud ja nende mõju all olevad inimesed nurisenud. Kuid need, kes said päästetud, ütlesid: „Issand, jää meie juurde!"

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Milliseid seestumuse vorme oleme oma elus kogenud?
• Kas igasugune vihastumine või meeltesegadus on kohe seestumuse tunnus?
• Kas sa oled näinud oma koguduses rüvedatest vaimudest vabanemist?
• Miks rüve vaim Jeesust kardab?
• Millised on need „hauakambrid", kus kaasaja seestunud elavad?
• Miks Jeesus ei võtnud rüvedatest vaimudest vabanenut oma jüngrite hulka?
• Millised on kaasaegsed sotsiaalse seestumuse vormid?
• Mida Kristuse kogudus saab teha, et astuda vastu „rüvedatele vaimudele" ühiskonna elus?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke