Otsing

11/2015 17 lained paivi palts

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE NELJAS TUND

„Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini … ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust…” (Rm 8:19–27; vrd Ho 4:3; Js 11:6jj).

Apostel Paulus käsitleb Rooma kirjas „tänaste kannatuste ja tulevase au” teemat kolmeastmelisena: loodu ägamine (s 19–22), Jumala laste ägamine (s 23–25) ja vaimu ägamine (s 26).

Jumala au ilmsikssaamine haarab kogu loodut kõigis selle ilmingutes.

Ta ütleb, et kogu loodu ootab igatsedes Jumala laste au ilmsikssaamist. See tähendab, et ajastute lõpus astub Jumal oma lastega täiuslikku osadusse. Saabub aeg, mil ka ülejäänud loodu vabaneb pattulangusest tingitud rikutusest ja kaduvusest. Patu needuse tagajärjed kaotavad meelevalla (1Ms 3:17jj). Jumala au ilmsikssaamine haarab kogu loodut kõigis selle ilmingutes.

Kuid seni ei ole ka kristlased veel eesmärgile jõudnud. Neil on küll Vaim „käsirahana südames” (2Kr 1:22), kuid nad ootavad kannatlikult „ihu lunastust”, aega, mil lõpeb ihu kaduvus ja me oleme täielikus osaduses Jumalaga. Järgnev salm defineerib kristliku lootuse tähenduse: „Me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus” (s 24).

Jumala Vaim astub nende poolele, kes täieliku lunastuse saabumist oodates ägavad. Me ei pea oma nõtrust häbenema. Vahel ei tea me isegi seda, mida Jumalalt paluda. Põhjus on meie võimetuses Jumala au kogu selle ulatuses ettegi kujutada. Kuid me ei ole üksi jäetud. Jumala Vaim kõneleb meis. Jumal mõistab isegi meie naiivseid ja vahel ka sõnastamatuid palveohkamisi.

Me näeme, kuidas üksiku inimese kannatused peegelduvad kogu loodu kannatustes, ja vastupidi. Meie sisemised heitlused peegelduvad välises ja globaalses – nad mõjutavad loomi ja isegi põldu (1Ms 3:17). Erinevalt budismist, kus otsitakse maailmast pääsemist, või romantismist, kus loosungiks kujuneb „tagasi loodusesse”, ootavad kristlased maailma päästmist patu tagajärgedest. Piibel ütleb, et inimese kannatused on sama objektiivsed nagu käesoleva maailma seisund. Sama objektiivsed on ka meie usust lähtuvad muutused selles maailmas. Peaaegu kõik hilisantiigi filosoofilised koolkonnad, eriti küünikud, uusplatoonikud ja skeptikud väitsid, et inimese kannatused ja valud on vaid subjektiivsed, ta enda teadvusega seotud seisundid. „Sisemine inimene” jäävat aga nendest puutumata, kui ta õigesti mõeldes õige teadvuseseisundi saavutab. Eesmärgiks seati segamatu ja stoiline hingerahu. Skeptikud ütlesid, et kogu elu on tegelikult väärtusetu, mõttetu ja tähenduseta.

Apostel Paulus kõneleb siin aga nii inimese kui loodu objektiivsetest kannatustest, mis ei sõltu meie väärast või liiga tundlikust teadvusest. Just sellega seoses meenutatakse meile meie süüd ka loomade ja kogu maailma suhtes. Inimese patt koos selle tagajärgedega pole neidki puudutamata jätnud. Niisiis me ei põgene maailmast ega maailma, vaid palvetame koos Jumala Vaimuga vahel isegi sõnatute ägamistega. Me ootame Jumala au ilmumist ja ihu lunastust selle lõplikul kujul.KÜSIMUSED VESTLUSEKS

• Kuidas me suhtume oma haigustesse ja kannatustesse?
• Millised seosed on meis ja looduses valitseva kaduvuse vahel?
• Kas kristlase ülesandeks on maailmast põgeneda?
• Mil viisil võivad kristlased vahel sellesse maailma põgeneda?
• Milliseid palveid me peaksime seoses maailmas valitsevate kannatustega paluma?
• Mida tähendab kristlik lootus?
• Millisena kujutleme kogu loodu lunastust?
• Millisena kujutleme Jumala au ilmsikssaamist?
• Kuidas mõjutab kristlik usk meie suhtumist loodusesse ja loomadesse?

 

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke