Otsing

12/2015 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE VIIES TUND

„Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?”...” (1Ms 3:1–13; vrd Mt 4:1–11).

See kirjeldus patu tuleku kohta ei valgusta mitte ainult asjade ajalist perspektiivi, vaid puudutab meie kõigi argipäeva. Aegade algul toimunu kordub ikka ja jälle ning iga inimese elus. Kirjeldatud sündmus puudutab vaid patustamise teatud aspekte. Tähelepanuväärsed on ka teised patustamise lood – Kain ja Aabel (1Ms 4:1–16), Eesav ja Jaakob (1Ms 25:27–34) jne. Vaadates elu vaevale ja raskustele, küsivad inimesed: millest see kõik tuleb? Kes on süüdi? Kas kõnekäänd „Isad sõid tooreid viinamarju, aga laste hambad on hellad?” (Hs 18:2) ongi tõsi?

Päästja ei tulnud liiga hilja, vaid siis, kui „aeg täis sai”.

Selle loo üks põhilisi motiive on süüdlase otsimine. Aadam väidab: „Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin.” Naine ütleb: „Madu pettis mind ja ma sõin.” Üksteise süüdistamise ahelas jõutakse naise loomiseni. Veel üks mõtteline samm ja patustanu süüdistab ka Loojat. Patu üheks tagajärjeks on suhete purunemine. Patune otsib kaaspatustajat, et leida oma tegudele vabandusi. Kõik eitavad oma osa või püüavad seda vähendada.
Pattulanguse teine sõnum on, et väiksed väärsammud toovad kaasa suured ja traagilised tagajärjed. Selliste eksimuste lähtepunktis on aga usaldamatus. Me näeme, kuidas terve maailm võib puruneda usaldamatuse ja kahtluse läbi.

Uskmatus hävitab meie elu kõiki suhteid: „Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast” (Jr 17:5). Usaldusest Jumala vastu oleneb ka meie usaldus kaasinimeste suhtes. Sellepärast on ka armastuse topeltkäsus esimesel kohal Jumal.

Jumala käsk: „Te ei tohi sellest (puust) süüa, ega selle külge puutuda, et te ei sureks!” (s 3) ei ole mõeldud inimese testimiseks, selles väljendub Looja kaitsev hoolitsus. Vastupidiselt Loojale kutsub just madu inimest Jumalat proovile panema. Madu kehastab siin vale ja laimuga seotud kahestumise printsiipi, mis omakorda kutsub esile silmakirjalikkuse ja enese varjamise Jumala palge eest (s 10). Iiobi raamatus paneb saatan inimese vagaduse kahtluse alla. Kas Iiob teenib Jumalat ikka siiralt või ainult sellepärast, et tal hästi läheb ja Jumal on teda õnnistanud?

Madu esindab siin lihalikku mõtlemist Jumalast kui inimese kadedast rivaalist ja konkurendist. Kui Jumal oleks tõepoolest selline, siis oleksid kõik inimkonna saavutused prometeuslik mäss.

Keeld, mis on selle jutustuse ja aia keskmes, ei ole blokeeriv, vaid suunav käsk. Selles aias on kõik söödav, ka keskmes asuv elupuu. Kuid hea ja kurja tundmise puust on keelatud süüa. See on nagu „esimene looduskaitseala” (Rein Ratas). Samas ütleb see jutustus, et surm ei ole Looja plaani ega inimloomuse loomulik osa. Euroopa müütides ja saagades on surm sageli valesti mõistetud sõnumi tulemus. Sõnumit, et inimene on surematu, mõisteti lihtsalt valesti, kas teadliku moonutuse või sõnade segamini mineku tagajärjel. Või tuli sõnumitooja liiga hilja. Kristlik sõnum ütleb, et Päästja ei tulnud liiga hilja, vaid siis, kui „aeg täis sai”.

Sellele loole heidab erakordse valguse ingli kuulutus karjastele: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus” (Lk 2:10–11). Jumal ei ole jätnud meid ühe alguloo õnnetute tagajärgede võrku. Ta on saatnud oma Poja Jeesuse Kristuse, kes vabastab meid selle languse kõikvõimalikest tagajärgedest. Kõik see sünnib usu läbi. „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile kes usuvad tema nimesse” (Jh 1:12).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Mis mõttes toimub inimeste pattulangus ikka ja jälle?
Kuidas me tunneksime ära mao jutu kaasaegses maailmas?
Mida pakkus madu Jeesusele teda kiusates?
Mida püüab madu inimese ja Jumala suhtes kõige enam purustada?
Kas patu tagajärjed on paratamatud või on need kuidagi kõrvaldatavad?
Kuidas on Jeesuse sünni ja pattulanguse lugu omavahel seotud?
Mis mõttes on Jeesus meie Päästja?

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke