Otsing

12/2015 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE VIIES TUND

„Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?”...” (1Ms 3:1–13; vrd Mt 4:1–11).

See kirjeldus patu tuleku kohta ei valgusta mitte ainult asjade ajalist perspektiivi, vaid puudutab meie kõigi argipäeva. Aegade algul toimunu kordub ikka ja jälle ning iga inimese elus. Kirjeldatud sündmus puudutab vaid patustamise teatud aspekte. Tähelepanuväärsed on ka teised patustamise lood – Kain ja Aabel (1Ms 4:1–16), Eesav ja Jaakob (1Ms 25:27–34) jne. Vaadates elu vaevale ja raskustele, küsivad inimesed: millest see kõik tuleb? Kes on süüdi? Kas kõnekäänd „Isad sõid tooreid viinamarju, aga laste hambad on hellad?” (Hs 18:2) ongi tõsi?

Päästja ei tulnud liiga hilja, vaid siis, kui „aeg täis sai”.

Selle loo üks põhilisi motiive on süüdlase otsimine. Aadam väidab: „Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin.” Naine ütleb: „Madu pettis mind ja ma sõin.” Üksteise süüdistamise ahelas jõutakse naise loomiseni. Veel üks mõtteline samm ja patustanu süüdistab ka Loojat. Patu üheks tagajärjeks on suhete purunemine. Patune otsib kaaspatustajat, et leida oma tegudele vabandusi. Kõik eitavad oma osa või püüavad seda vähendada.
Pattulanguse teine sõnum on, et väiksed väärsammud toovad kaasa suured ja traagilised tagajärjed. Selliste eksimuste lähtepunktis on aga usaldamatus. Me näeme, kuidas terve maailm võib puruneda usaldamatuse ja kahtluse läbi.

Uskmatus hävitab meie elu kõiki suhteid: „Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast” (Jr 17:5). Usaldusest Jumala vastu oleneb ka meie usaldus kaasinimeste suhtes. Sellepärast on ka armastuse topeltkäsus esimesel kohal Jumal.

Jumala käsk: „Te ei tohi sellest (puust) süüa, ega selle külge puutuda, et te ei sureks!” (s 3) ei ole mõeldud inimese testimiseks, selles väljendub Looja kaitsev hoolitsus. Vastupidiselt Loojale kutsub just madu inimest Jumalat proovile panema. Madu kehastab siin vale ja laimuga seotud kahestumise printsiipi, mis omakorda kutsub esile silmakirjalikkuse ja enese varjamise Jumala palge eest (s 10). Iiobi raamatus paneb saatan inimese vagaduse kahtluse alla. Kas Iiob teenib Jumalat ikka siiralt või ainult sellepärast, et tal hästi läheb ja Jumal on teda õnnistanud?

Madu esindab siin lihalikku mõtlemist Jumalast kui inimese kadedast rivaalist ja konkurendist. Kui Jumal oleks tõepoolest selline, siis oleksid kõik inimkonna saavutused prometeuslik mäss.

Keeld, mis on selle jutustuse ja aia keskmes, ei ole blokeeriv, vaid suunav käsk. Selles aias on kõik söödav, ka keskmes asuv elupuu. Kuid hea ja kurja tundmise puust on keelatud süüa. See on nagu „esimene looduskaitseala” (Rein Ratas). Samas ütleb see jutustus, et surm ei ole Looja plaani ega inimloomuse loomulik osa. Euroopa müütides ja saagades on surm sageli valesti mõistetud sõnumi tulemus. Sõnumit, et inimene on surematu, mõisteti lihtsalt valesti, kas teadliku moonutuse või sõnade segamini mineku tagajärjel. Või tuli sõnumitooja liiga hilja. Kristlik sõnum ütleb, et Päästja ei tulnud liiga hilja, vaid siis, kui „aeg täis sai”.

Sellele loole heidab erakordse valguse ingli kuulutus karjastele: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus” (Lk 2:10–11). Jumal ei ole jätnud meid ühe alguloo õnnetute tagajärgede võrku. Ta on saatnud oma Poja Jeesuse Kristuse, kes vabastab meid selle languse kõikvõimalikest tagajärgedest. Kõik see sünnib usu läbi. „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile kes usuvad tema nimesse” (Jh 1:12).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Mis mõttes toimub inimeste pattulangus ikka ja jälle?
Kuidas me tunneksime ära mao jutu kaasaegses maailmas?
Mida pakkus madu Jeesusele teda kiusates?
Mida püüab madu inimese ja Jumala suhtes kõige enam purustada?
Kas patu tagajärjed on paratamatud või on need kuidagi kõrvaldatavad?
Kuidas on Jeesuse sünni ja pattulanguse lugu omavahel seotud?
Mis mõttes on Jeesus meie Päästja?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke