Otsing

12/2015 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor17 rahuriik kuldar
KAHEKSAKÜMNE KUUES TUND

„Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim. Tema õndsus on Issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silma nägemise ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses; ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niudeil ja ustavus kui rihm ta puusadel … Ei tehta paha ega kahju mu pühal mäel, sest maa on täis Issanda tundmist…” (Js 11:1–10, vrd Js 2:2–4; Mi 4:1–3).

Kui inimese suhe oma Loojasse on tervendatud, terveneb tema kui asehalduri all ka kogu maailm.

Prohvet Jesaja kuulutab, et kuningas Taaveti dünastia näeb kord välja nagu langetatud puu känd. Kuid Jumal laseb sellest kännust võrsuda uue võsu – kuninga, keda iseloomustab Jumala tundmine ja õiglus. Algne pilt kännust ja haljendavast võrsest võtab väga romantilise vormi kaunis jõululaulus: „Üks roosike on tõusnud…” Ometi on piibellik nägemus palju proosalisem. Igihaljas kuusepuu meie tubades kõnetab meid okkalisemalt. See tuletab meelde paradiisi aias valitsenud rahu ja sinna jäänud elupuud.

Silma torkab, et tulevast valitsejat ei nimetata vastandina kõigile senistele valitsejatele kuningaks, vaid Rahuvürstiks. Erinevalt Jesaja 9:5-st kõneldakse siin rahu sisemistest eeldustest. „Suu vitsa” all on mõeldud korraldusi, mille läbi Rahuvürst tagab korra. Kurjategijad puhutakse „huulte puhanguga” minema. „Vöö” all peab prohvet silmas niudevööd, mida kanti pealisriiete all. Nii lähedal ja vahetu on sellele valitsejale „õigus” ja „truudus”. Nii lähedases seoses kasutati neid mõisteid vaid Jumala kohta. „Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses” (Ps 96:13).

Salmides 6–9 laiendatakse rahu kogu loodule. Kui inimese suhe oma Loojasse on tervendatud, terveneb tema kui asehalduri all ka kogu maailm. Kõik see sünnib tõotatud Rahuvürsti (Js 9:5) läbi. Uue ajastu pealinn Jeruusalemm lööb särama. Jeruusalemmas toimuval on taas mõju kogu maailmale. Siinse valitseja juurde tullakse kõikjalt, et otsida tema nõu ja tarkust.

Me näeme, kuidas selles prohveteeringus mureneb vanatestamentlik kujutlus Jumalast kui sõjavägede ülemjuhatajast. Esimesed märgid sellest leiame asjaolus, et mitte sõjamees Taavetile, vaid rahumeelsele kuningale Saalomonile antakse luba ehitada Jeruusalemma tempel. Prohvet Jesaja kuulutus annab sellele tunnetusele ajaloolised ja globaalsed mõõtmed. Nii ei jäta see sõnum meidki kaks tuhat seitsesada aastat hiljem ükskõikseks.
Kuid seda sõnumit kuuldes on läbi põlvkondade tekkinud küsimus: kas kuuldu kirjeldab eesmärki, mida suudab saavutada üksnes Jumal? Või peaksime ka meie selle eesmärgi saavutamiseks midagi ette võtma? Jeesus ütleb Mäejutluses: „Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks” (Mt 5:9). Kuid rahutegijailegi öeldakse: „Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” (Mt 6:33). Niisiis peaksime oma igapäevases tegevuses ja maailmarahu puudutavates küsimustes nõudma esmalt Jumala riiki ja tema õigust, kuid samas olema ka Jumala tahte elluviijad maa peal. Me ju palume: „Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!” (Mt 6:10). Üks on selge, et usul sõdadest vabanenud maailma, mis toetub Rahuvürsti sünnile ja taastulekule, on edasiste arengute kujunemisele reaalne mõjutegur.

„Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks; rahvas ei tõsta enam mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist” (Js 2:4).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Miks prohvetlikust „võsukesest“ kujuneb vahel „roosike“?
Kas me usume rohkem sõja või rahu jõudu?
Millises seoses on kujutlus paradiisist ja rahuriigist?
Kas prohvet Jesaja nägemus tulevikust näib meile utoopilisena?
Miks see nägemus puudutab ka loomariiki?
Kui rahu loojaks on Jumala poolt saadetud Rahuvürst, kas meil endil on siis ka selle riigiga seoses olevaid ülesandeid?
Mida saavad üksikkristlased ja kogudused teha maailmarahu heaks?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke