Otsing

01/2016 17 veejooja0

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE KAHEKSAS TUND

„Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö … Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks … Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? (Rm 14; 1Kr 8 ja 10:23–35).

Ligimesearmastus ei saa seisneda pidevas teiste eludes urgitsemises, see eeldab oma ligimese tunnustamist sellisena, nagu ta on.

Pauluse juhistele Rooma kirja 14. peatükis eelnes Korintose kirja lihtne seletus „Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge, ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast” (1Kr 10:25). Samas aga peaksime olema võimelised teatud söökidest ka loobuma, kui lauakaaslased neist oma põhimõtete tõttu keelduvad. Paulus ise on sedalaadi kultuslikest eeskirjadest söökide ja jookide osas loobunud (Rm 14:17). Ta leiab, et Jumala riik ei seisne söömise ja joomise eeskirjades. Nii on ta ebausklikest hirmudest vabanenud elukorralduse pooldaja. Vaimulikuks vundamendiks selles küsimuses oli tema jaoks usk, et on olemas vaid üks Jumal ja seega on teistesse jumalatesse ja nendega seotud elukondlikesse korraldustesse uskumine mõttetu (1Kr 8:4jj). Rooma kirjas ütleb ta sedasama positiivselt, et usk Jumala valitsusse Jeesuses Kristuses näeb kõike, mis on loodud, inimest teenimas. „Ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski pole ebapuhas iseenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab midagi keelatu olevat – sellele on see keelatud“ (Rm 14:14; vrd Mt 15:11).

Kuid apostel Paulus näeb seda probleemi veelgi üldisemalt. Iga inimene on ainulaadne ja kui tema teenimisviis Jumala riigis peaks näima kellelegi isegi võõrastavana, annab tema ise aru Jumala ees. „Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma“ (Rm14:12). Nii peab Paulus ka ühe koguduse sees võimalikuks erinevusi kommetes ja tavades. Ligimesearmastus ei saa seisneda pidevas teiste eludes urgitsemises, see eeldab oma ligimese tunnustamist sellisena, nagu ta on. Kristlikus koguduses ei pea kõik olema ühesugused (näiteks taimetoitlased ehk veganid). Igast tõelisest veendumusest tuleks lugu pidada. „Igaüks olgu oma mõtlemises kindel!“ (Rm 14:5).

Tõeliselt ebatavaline on selles hoiakus südametunnistuse vabastamine kultuslikest eeskirjadest ja tavadest, säilitades seejuures lugupidamise ja väärika suhtumise ligimesse.
Praktikas võib see tähendada erinevate seisukohtade kokkupõrget: „Sa ehk ütled: „Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav?““ (1Kr 10:29). Selliste olukordade lahendamine eeldab kahte kriteeriumit: teema asjalikku käsitlust ja konkreetse inimese seisukohast lugupidamist. Tegemist on muuseas samade kriteeriumidega, mida me vajame kristlastena ühiskondliku elukorralduse käsitlemisel. Ühes ja samas eluvaldkonnas võib kasutada kahte erinevat kriteeriumit. Ma arvestan lugupidavalt ümbritsevate inimestega, kuid arvestan ka tegelike asjaoludega.

Apostel Pauluse jaoks on oluline, et sellised konfliktsed olukorrad avavad meile selgemini meie usu aluse. „Aga kõik, mis ei tule usust, on patt“ (Rm 14:23). Põrkudes kokku teistsuguse elulaadiga, peame endaltki küsima: kas meie elame oma elu harjumuspäraselt ja seltskonna mõjul või ausas ja siiras usus Jumala tahet otsides? „Õnnis on see, kes enda üle kohut ei mõista selles, mis ta leiab õige olevat“ (Rm 14:22). „Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus. Sest kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja tunnustatud inimeste poolt“ (Rm 14:17–18).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Milliseid konflikte söömise ja joomise küsimuses tuli ette apostel Pauluse ajal?
Kuivõrd on ebajumalatele pühendatud ohvriliha küsimus kaasajal aktuaalne?
Milliseid erinevaid käsitlusi söökide ja jookide kohta leiame tänapäeva koguduses?
Kas meil on tulnud ette südametunnistuse konflikte?
Kas me oleme süüdistanud teisi usklikke söögi ja joogi küsimustes?
Kuidas käituda, kui koguduses on neis küsimustes erinevaid arvamusi?
Milliseid kriteeriume tuleks oma otsustes arvestada?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke