Otsing

01/2016 16 tammo joosep
Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE SEITSMES TUND

„Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud“ (1Ms 2:1–3, vrd Hb 4:1–11).

Seitsmes päev kõneleb Jumala hingamisest, selles väljendub kogu loodu täiuslikkus. Nüüdsest on olemas kõik eeldused, et loodu võiks temasse asetatud elu- ja õnnistuse jõus edasi liikuda. Kuid siin on veel midagi olulist öeldud: Jumal hingab seitsmendal päeval ja pühitseb selle ka inimesele puhkuseks ja Looja teenimiseks. Kuid jutt ei ole ainult hingamispäeva pidamise põhjendusest, vaid ka hingamispäeva meelsusest. Hb 4:3j ütleb, et on neid, kes ei saagi Jumala hingamisse.

Vaba on vaid see inimene, kes on võimeline oma tegevust lõpetama, sellele piire panema.

Heebrea sõnale sabat vastav verb tähendab lihtsalt peatumist. Niisiis ei seisne hingamine ainult välises, tööde ja tegemiste vältimises, vaid kõigi segavate asjaolude peatamises. See tähendab ka „rahu kõigist su vaenlastest“ (2Sm 7:11). Hingamine on sünonüüm turvalisele elule, mis vastandub pidevalt enda eest väljas olemisele. Siin kutsutakse ka teistele – sulastele ja teenijatele – rahu andma (vt dekaloogi 3 käsku). Isegi põllule tuleb teatud perioodidel anda hingamist. „Aga seitsmendal aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus Issanda auks…“ (3Ms 25:4).

Seitsmenda päeva tähendust on käsitlenud paljud kirikuloolased ja ajaloofilosoofid. Kirikuisa Augustinus kasutab seitsmepäevast tsüklit oma ajaloo periodiseeringus. Ta kirjeldab olevikku kui maailmasabati eelõhtut. Sellega vastandab ta ennast stoitsistlikule igavese kordumise mõttele. Seitsmes päev tähistab tema jaoks inimkonna täiusele jõudmist, inimkonna olemise mõtet ja eesmärki. Sellele järgneb igavene kaheksas päev, Issanda päev, mis on pühitsetud Kristuse ülestõusmise läbi ja mis vastab nii vaimu kui ihu hingamisele (De civ. Dei, XXII, 30). Nii nihkub kristlaste jaoks vanatestamentliku sabati hingamine nädala esimesele päevale – pühapäevale.

Jeesuse jüngrid eelistavad oma kogunemistel esimest päeva, mis kuulutab uue ajastu algust (Mt 28:9; Lk 24:13jj.36; Jh 10:19jj). Sellel päeval kingitakse neile tõotatud Püha Vaim (Ap 2:1jj; Jh 20:22). Nii muutub nädala esimene päev „päevaks, mille Issand on teinud“ (Ps 118:24). Sellel päeval kogunetakse, et murda leiba (Ap 20:7) ja panna kokku korjandus Jeruusalemma vaeste heaks (1Kr 16:1).

Tulles aga tagasi seitsmenda päeva juurde, mil Jumal hingas, võime öelda, et see vastandub pidevalt arenevale ja sisemises võitluses olevale ilmalikule elukäsitlusele. Vaba on vaid see inimene, kes on võimeline oma tegevust lõpetama, sellele piire panema. Jumala hingamises väljendub ka tema armastus. See, kes ei suuda oma töid peatada, on armutu peremees või vaene tööori. Jumal alustab ja lõpetab ning ei vaja mingeid lisatöid: Jumala hingamine on Looja tõelise armastuse tunnus loodu suhtes.

Kui Piibli loomislugu toonitab, et inimene oli viimane loodu, kogu loodu kroon, siis tähendab see ühtlasi ka seda, et pärast inimest ei tule mingit „üliinimest“. Edasine areng võib olla tehniline või vaimne. Kes hingab, et Jumala ja iseendaga aru pidada, valib vaimse kasvamise tee.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Miks pidi Jumal seitsmendal päeval puhkama?
Kas kaasaja inimesed seostavad 7-päevase rütmiga kalendrit kuidagi Piibliga?
Miks kristlased hakkasid sabati asemel nädala esimest päeva ehk pühapäeva pidama?
Kas pühapäeva pidamine on meie õndsuseks kuidagi vajalik?
Kuidas me kristlastena „hingamispäeva“ peame?
Kas sellel on mingit tähtsust, millisel päeval me puhkame?
Mida teha siis, kui käime vahetustega tööl ja oleme sunnitud ka pühapäeval töötama?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke