Otsing

01/2016 16 tammo joosep
Piibel kodugrupis
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli baptistikoguduse pastor

KAHEKSAKÜMNE SEITSMES TUND

„Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud“ (1Ms 2:1–3, vrd Hb 4:1–11).

Seitsmes päev kõneleb Jumala hingamisest, selles väljendub kogu loodu täiuslikkus. Nüüdsest on olemas kõik eeldused, et loodu võiks temasse asetatud elu- ja õnnistuse jõus edasi liikuda. Kuid siin on veel midagi olulist öeldud: Jumal hingab seitsmendal päeval ja pühitseb selle ka inimesele puhkuseks ja Looja teenimiseks. Kuid jutt ei ole ainult hingamispäeva pidamise põhjendusest, vaid ka hingamispäeva meelsusest. Hb 4:3j ütleb, et on neid, kes ei saagi Jumala hingamisse.

Vaba on vaid see inimene, kes on võimeline oma tegevust lõpetama, sellele piire panema.

Heebrea sõnale sabat vastav verb tähendab lihtsalt peatumist. Niisiis ei seisne hingamine ainult välises, tööde ja tegemiste vältimises, vaid kõigi segavate asjaolude peatamises. See tähendab ka „rahu kõigist su vaenlastest“ (2Sm 7:11). Hingamine on sünonüüm turvalisele elule, mis vastandub pidevalt enda eest väljas olemisele. Siin kutsutakse ka teistele – sulastele ja teenijatele – rahu andma (vt dekaloogi 3 käsku). Isegi põllule tuleb teatud perioodidel anda hingamist. „Aga seitsmendal aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus Issanda auks…“ (3Ms 25:4).

Seitsmenda päeva tähendust on käsitlenud paljud kirikuloolased ja ajaloofilosoofid. Kirikuisa Augustinus kasutab seitsmepäevast tsüklit oma ajaloo periodiseeringus. Ta kirjeldab olevikku kui maailmasabati eelõhtut. Sellega vastandab ta ennast stoitsistlikule igavese kordumise mõttele. Seitsmes päev tähistab tema jaoks inimkonna täiusele jõudmist, inimkonna olemise mõtet ja eesmärki. Sellele järgneb igavene kaheksas päev, Issanda päev, mis on pühitsetud Kristuse ülestõusmise läbi ja mis vastab nii vaimu kui ihu hingamisele (De civ. Dei, XXII, 30). Nii nihkub kristlaste jaoks vanatestamentliku sabati hingamine nädala esimesele päevale – pühapäevale.

Jeesuse jüngrid eelistavad oma kogunemistel esimest päeva, mis kuulutab uue ajastu algust (Mt 28:9; Lk 24:13jj.36; Jh 10:19jj). Sellel päeval kingitakse neile tõotatud Püha Vaim (Ap 2:1jj; Jh 20:22). Nii muutub nädala esimene päev „päevaks, mille Issand on teinud“ (Ps 118:24). Sellel päeval kogunetakse, et murda leiba (Ap 20:7) ja panna kokku korjandus Jeruusalemma vaeste heaks (1Kr 16:1).

Tulles aga tagasi seitsmenda päeva juurde, mil Jumal hingas, võime öelda, et see vastandub pidevalt arenevale ja sisemises võitluses olevale ilmalikule elukäsitlusele. Vaba on vaid see inimene, kes on võimeline oma tegevust lõpetama, sellele piire panema. Jumala hingamises väljendub ka tema armastus. See, kes ei suuda oma töid peatada, on armutu peremees või vaene tööori. Jumal alustab ja lõpetab ning ei vaja mingeid lisatöid: Jumala hingamine on Looja tõelise armastuse tunnus loodu suhtes.

Kui Piibli loomislugu toonitab, et inimene oli viimane loodu, kogu loodu kroon, siis tähendab see ühtlasi ka seda, et pärast inimest ei tule mingit „üliinimest“. Edasine areng võib olla tehniline või vaimne. Kes hingab, et Jumala ja iseendaga aru pidada, valib vaimse kasvamise tee.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Miks pidi Jumal seitsmendal päeval puhkama?
Kas kaasaja inimesed seostavad 7-päevase rütmiga kalendrit kuidagi Piibliga?
Miks kristlased hakkasid sabati asemel nädala esimest päeva ehk pühapäeva pidama?
Kas pühapäeva pidamine on meie õndsuseks kuidagi vajalik?
Kuidas me kristlastena „hingamispäeva“ peame?
Kas sellel on mingit tähtsust, millisel päeval me puhkame?
Mida teha siis, kui käime vahetustega tööl ja oleme sunnitud ka pühapäeval töötama?

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke