Otsing

02/2016 17 t6nulik muulane
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

ÜHEKSAKÜMNES TUND

„Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: „Jeesus, Õpetaja, halasta meie peale!” Ja neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Kus on need üheksa? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane?” Ja ta ütles talle: „Tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud!” (Lk 17:11–19).

Loomulik foon meie elule peaks olema tänulikkus.

Meile öeldakse, et Jeesus tervendas ka Samaarias. Jeesus tervendab haigeid, sõltumatult nende rahvuslikust kuuluvusest. Mitte rahvuslikud piirid, vaid piirid inimese ja inimese, haige ja terve vahel olid talle olulised. Just „muulane“ (s 18) häbistab teisi tervenenuid oma tänuga.


Selle sündmuse kirjeldusega avab evangelist Luukas Jeesuse kolmanda ja viimase rännaku kirjelduse (Lk 17:11–19:27). Selle rännaku käigus satub Jeesus Galilea ja Samaaria piirialale. „Ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi“ (s 11). Just siin ühes alevis puutub ta kokku pidalitõbistega. Haiged mehed hüüavad teda appi. Meile ei räägita mingist Jeesuse tegevusest nende suhtes. Ta käsib neid lihtsalt minna ja endid preestritele näidata, et ei tekiks mingeid kahtlusi selle parandamatu haiguse kadumises.

„Mineku ajal” said nad terveks. Usu teekond on sageli ka tervenemise teekond. Kuid neist ainult üks, nimelt „samaarlane”, tuleb tänuga Jeesuse juurde tagasi. Ikka ja jälle on need „muulased“, kes on Iisraelile elavaks etteheiteks. Olgu selleks siis „halastaja samaarlane“ (Lk 10:33–37) või tänulik samaarlane (Lk 7:9). Tema tänulikkuse suurus ei peitu lihtsalt selle spontaansuses ja siiruses, vaid ka selles, et ta tuleb Jeesuse juurde. Kindlasti tänasid ka üheksa ülejäänut oma südames Jumalat, oli see ju ametlikult ettenähtud osa pärast preestrite poolt puhtaks kuulutamist (vrd 3Ms 14:1–32). Kuid selleks, et Jumalat tõeliselt tänada ja austada, on vaja Jeesuse juurde tulla. Temas ilmutab Jumal meile end lõplikult ja täiuslikult.
Kaasajal näitab tänulikkus meie sõltuvust kaasinimestest. Kuid selles sisaldub ka kohustuse noot, sest me võlgneme nii palju oma lähedastele, kolleegidele, arstidele. Peale selle tunneme ka allaheitlikku, feodaalset tänu ülemuste ees. Kuid kristlik usk lülitab sellise moonutatud tänu välja, sest tõeline tänu kuulub üksnes Jumalale. Soli deo Gloria. Jumala ees seisame aga üksnes tema armule toetudes.

Rasked ja ravimatud haigused on tänini näiteks, et elus on asju, kaasa arvatud tervis, mida ei saa nõuda üheltki inimeselt ega kohtult. Tervis, nagu teisedki elu suured endastmõistetavused, on osa Jumala armust. Nendes kõikides märkame Jumala abi ja tema armu suurust.

Loomulik foon meie elule peaks olema tänulikkus. Seda tunnet tugevdavad hetked, mil me ühineme koos teiste inimestega Jumala austuses. Kuid kui me suudame selle austuse ja tänu põhjusi märgata ka elu pisiasjades, kasvab meie elujõud ja terviklikkus. Tänulikkus kui põhihäälestatus tähendab teistega oma rõõmu jagamist, sest „Jumala au“ ja „inimeste rõõm“ kuuluvad kokku (Lk 2:14).

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millised on meie teekondade piirialad, kus me puutume kokku haigete ja „muulastega“?
Miks Jeesus ei tervenda alati vahetult ja kohe, vaid teekonnal?
Miks Jeesus vajab preestrite abi?
Miks üheksa pidalitõbist ei tulnud tagasi Jeesuse juurde?
Miks „muulased“ on sageli Jeesusele vastuvõtlikumad?
Kas me oleme kõige eest ja kõiges tänulikud?
Milline on meie elus seos kogudusliku ja isikliku elu tänulikkuse vahel?
Miks öeldi just samaarlasele, et „sinu usk on su päästnud“?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke