Otsing

06/2016

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor17 laine

ÜHEKSAKÜMNE KAHEKSAS TUND

„See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist ... Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene” (2Kr 4:7–18).

Uus Testament näeb „seesmises inimeses” ümbritseva maailma ja elu kujundamise jõuallikat.

Apostel Pauluse väliselt tagasihoidlik elu ja tegevus, tagakiusamised ja kannatused ei ole vastuolus jumaliku väe ja auga, vaid on üksnes maine „saviastja“, millesse on peidetud erakordne varandus. Jumal ilmutas oma väge ristilöödud Kristuse nõtruses (1Kr 1:25). Paulus kogeb oma nõtruses, et ta ei ole jumaliku väe omanik, vaid see kingitakse talle ikka ja jälle vastavalt vajadusele. Apostli kannatustes ilmub armastuse ja ülestõusmise vägi, mis on suurem kui surm. Niisiis ei ole koos Kristusega kannatamine mõttetu, vaid see kingib meile uue elu. On tähelepanuväärne, et Paulus ei vastanda siin inimese surelikku ja surematut osa, vaid kannatustele allutatud ja surmale vastu minevat elu, mis lüüakse koos Kristusega risti selleks, et „saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest“ (Ef 3:16).

Hilisantiikses filosoofias on palju juttu „seesmise inimese” tugevusest ja sõltumatusest kõigis elutormides. Seda rõhutavad eriti stoikud ja uusplatoonikud. Selline mõtteviis saavutas äärmusliku väljenduse hilisantiigi skeptikute juures, kes olid seesmise rahu nimel valmis välismaailmas üleüldse kahtlema. Kuid alates kirikuisa Augustinusest vaadeldakse „seesmist inimest” (interior homo) mitte enam paigana, kuhu põgeneda, vaid „väljaspool” maist ihu asuva arhimeedesliku toetuspunktina, millest lähtuvalt võib kogu maailma liikuma panna. René Descartes'i mõjul sai sellest mõttelaadist saksa idealismi loomulik osa. „Mina-teadvus” on loominguline vaim, mis annab maailmale selle seadused (Immanuel Kant). See on trotslik protest leviva mehhanistliku ja materialistliku maailmapildi vastu. Küsimus on selles, kas otsida oma hinge sügavustes, „seesmises inimeses“, varjupaika või liikumapanevat kangi, kas resigneeruda või muutuda ülevoolavalt aktiivseks?

Jeesus rääkis mägesid liigutavast usust (Mt 17:20; 21:21; Mk 11:23). Ta ütles: „Suu räägib sellest, millest on tulvil ta süda” (Lk 6:45; Mt 12:34). Ei saa kahelda, et Uus Testament näeb „seesmises inimeses” algselt ümbritseva maailma ja elu kujundamise jõuallikat. Kuid süda ei ole lihtsalt jõuallikas, vaid „saviastja” (2Kr 4:7), et „võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.” Kui Jumala suur vägi meie elus kuidagi ei väljendu, siis võib meie usuelu muutuda ka maailmast põgenemiseks. Anuma au ilmneb selle kasutuses. „Seesmise inimese vägi” võib muutuda ka ebapuhaste vaimude, hirmu ja vaimse surma vahendajaks. Haige hing sünnitab haige maailma. Inimese hing vajab tervendavat ja vabastavat sõna. Jeesus ütleb kiusajale: „Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust” (Mt 4:4). See on kristliku hingeelu erinevus idealistlikust. Kristlik usk avab palju sügavama vaate inimhingest lähtuvate impulsside ohtudele ja võimalustele.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Kuidas kujutab kaasaeg inimese siseelu, kas põgenemise paigana või jõuallikana?
Kas meie süda on aktiivse jumalateenimise või elust põgenemise koht?
Kas me oleme kristlased või idealistid?
Kuidas mõjutavad välised kannatused ja raskused meie elu?
Mida tähendab meile, et „see aare on saviastjates”?
Kuidas kasvada oma vaimulikus elus ka rasketel aegadel?

Uudised

2021-7-oktoober

08 November 2021
2021-7-oktoober

SISUKORD  Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt Henri Lehtsaar Jeesuse kutsub jüngriks tölneri. Peeter Roosimaa Sulle piisab minu armust Ermo Jürma Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist Ermo Jürma Jumala sõna neljakordne väärtus...

Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt

08 November 2021
Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt

Oktoober 2021 Henri Lehtsaar, Eluringikeskuse projektijuht Rõõm on näha, kuidas unistus Tartu Eluringikeskusest võtab järjest konkreetsemat kuju. 21. septembril asetasime koos EKB Liidu juhtide ja Tartu Linnavalitsuse esindajatega hoonele nurgakivi. Eriline...

Jeesuse kutsele järgnemine tähendas Leevi elus väga suurt muutust.

08 November 2021
Jeesuse kutsele järgnemine tähendas Leevi elus väga suurt muutust.

Oktoober 2021 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõudUus lugu (Mk 2:13–17), kus Jeesus kutsub jüngriks tölneri, jätkab patustele andestamise teemat. Seekord on tegevuspaigaks järveäärne ala, kuhu oli kokku tulnud suur rahvahulk, keda...

Sulle piisab minu armust

08 November 2021
Sulle piisab minu armust

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Me kõik oleme kuulnud mahlakaid loosungeid: Tugev nagu tammepuu!, Poisid ei nuta!, Ära ole mitte alasi, vaid haamer! Lööklaused, eriti mis on suunatud nn tugevamale...

Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist

08 November 2021
Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Teekäija 3/2017 tutvustas Sind esmalt maalikunstnikuna. Selles pikemas usutluses saame lugeda Sinu teekonnast Kuressaare Siioni koguduse noortejuhiks. Kuhu on Su tee tänaseks jõudnud? Kas maalikunst elab?Tänaseks...

Jumala sõna neljakordne väärtus

08 November 2021
Jumala sõna neljakordne väärtus

Oktoober 2021 Allar Saard, Järvakandi Uue Alguse kogudus Jumala sõna väärtust kirjeldades öeldakse, et see on: igapäevaseks lugemiseks, vaimulikuks toiduks, usus kasvamiseks, julgustuseks, lohutuseks, nõuandjaks, tarkuse saamiseks, sünnipäevakaardile salmi leidmiseks jne....

Koguduste tegus juhtimine

08 November 2021
Koguduste tegus juhtimine

Oktoober 2021 Lev Bannikovi kokkuvõte oma KUSi lõputööstUsun, et igale Teekäija lugejale kõlab loogiliselt, et kus on kogudus, seal on ka pastor või kui parasjagu ei ole, siis kindlasti võiks olla....

Väike kogudus ja suur maailm

08 November 2021
Väike kogudus ja suur maailm

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Evelyn Põldsaar, Kadi Tingas, Helina Voogne Oktoobri algul sõitsin Mooste koguduse meeskonnaga Tallinna suurte ootustega, sest oleme väike kogudus ja teema „Väike kogudus ja suur...

Vaim, hing ja ihu olgu hoitud laitmatuna

08 November 2021
Vaim, hing ja ihu olgu hoitud laitmatuna

Oktooober 2021 Kristlasest psühholoog Karmen Maikalut intervjueeris Miikael Johan TammVestlesin tunnustatud kristlasest psühholoogi ja pereterapeudi Karmen Maikaluga vaimse tervise teemadel. Karmen on töötanud psühholoogina alates 2000. aastast ning võtab kliente vastu...

Jumala kõnetus on meie kohustus ja vastutus

08 November 2021
Jumala kõnetus on meie kohustus ja vastutus

Oktoober 2021 Britt Normet, Viimsi vabakogudus Juba teine palve- ja koristuspäev „Hoiame loodut!“ toimus 19. septembril. Kõik sai alguse kolm aastat tagasi, mil leidis aset liikumisest „Teeme ära!“ välja kasvanud maailma...

Linke