Otsing

10/2016 21 tammo joosep
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

SAJA TEINE TUND

Aed ütleb meile, et meil on osa Jumala loomingus.

„Ja Issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. Ja Issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealtnäha ja millest oli hea süüa, ja elupuu keset aeda, ning hea ja kurja tundmise puu. Ja Eedenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda, jagunedes sealtpeale neljaks haruks: esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu Havilamaa, kus on kulda; selle maa kuld on hea, seal on bedolavaiku ja karneoolikive. Ja teise jõe nimi on Giihon, see voolab ümber kogu Kuusimaa. Ja kolmanda jõe nimi on Hiddekel, see voolab hommiku pool Assurit; ja neljas jõgi on Frat. Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest võid sa küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!” (1Ms 2:8–17).

Eedeni aed (sumeri edin, tasandik) pole ainult mingi eelajalooline kadunud unistuste maa, vaid ka teatud elulaadi iseloomustav piirkond. Eedeni aeda piiravate jõgedena nimetatakse meilegi tuntud Eufratti (Frat) ja Tigrist (Hiddekel). Eedenis on „lusti ja rõõmu, tänulaulu ja pillihäält“ (Js 51:3). Töö viljakal kultuurmaastikul vastandub siin nomaadi elule stepis, kus ollakse „hulkur ja põgenik“ (1Ms 4:12). Eeden on inimese objektiivne võimalus leida elus kohane tegevus ja mõte. Siin valitsevad piiritud võimalused, kuid ka Looja poolt antud ülesanne „harida ja hoida“. Need ülesanded ei vastandu looduses valitsevale korrale, vaid muudavad maa ja selle viljad inimesele õnnistuseks. Selline tegevus sisaldub ka võimes „põlata halba ja valida head“ (Js 7:15; 1Kn 3:9).

Elupuu sümboliseerib võimalusterikast elu (Ilm 2:7). „Hea ja kurja tundmise puu“ ahvatleb oma viljadega inimesi ise hea ja kurja suhtes hinnanguid andma. Sest see, kellel on õigus öelda, mis on hea või kuri, valitseb maailma. Soov valitseda loodut ja valitseda maailma pole kadunud ka vasakliberaalsest ideoloogiast. Mitte puudulik asjatundlikkus või puuduvad tehnilised teadmised ei näita inimese piiratust, vaid iseteadlik eetiline suvalisus.

Pühakiri ütleb, et inimene peab pidama Jumala käsku hea ja kurja kohta, mitte ise hea ja kurja üle otsustades jumalat mängima. „Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja“ (1Ms 3:5). – „Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?“ (Mi 6:8). – „Õnnis on inimene … kellel on hea meel Issanda seadusest“ (Ps 1:2).

Ihulikkus ja töö ei tähenda siin ohustatust ja mõttetust (Kg 3:9), vaid seda, et inimene on asetatud viljakale alale, milles väljendubki Jumala arm tema vastu. Ta on ümbritsetud looduslike viljade küllusega. Jumala poolt pakutu on alati konkreetne. Teda varustatakse mitmesuguste talentidega, ümbritsetakse lähedaste inimeste – pere ja kogukonnaga.

Loetu näitab, milline peaks olema inimese suhe töösse. Meile ei maalita siin Elüüsiumi ega laiskade maad. Aed ütleb meile, et meil on osa Jumala loomingus. Me ei loo midagi ei millestki (creatio ex nihilo). Me loome meile kingitud andidest. Me oleme kõige avaramas mõttes külvajad. Selle vastandiks on Iisraeli laste poolt hilisemas ajaloos kogetud Egiptuse orjatöö. Paradiisiaias on loovat tööd, hingamispäevi ja lõikustänu! Kuid siin on ka saatuslikke valikud, mille tagajärjed on hukatuslikud.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
Millisena kujutleme täna Eedeni aeda?
Kas Eedeni aed on ainult vaimne või ka geograafiline suurus?
Kas heal ja kurjal vahetegemisel on tegemist pattulangusega?
Millest algab pattulangus?
Millistes valdkondades on kaasaja inimene hakanud ise hea ja kurja üle otsustama?
Milline on meie suhe tööga?
Miks töö tundub meile ikka ja jälle orjusena?
Milline koht on „hingamispäeval“ ja lõikustänul Jumala aias?

Uudised

2021-7-oktoober

08 November 2021
2021-7-oktoober

SISUKORD  Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt Henri Lehtsaar Jeesuse kutsub jüngriks tölneri. Peeter Roosimaa Sulle piisab minu armust Ermo Jürma Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist Ermo Jürma Jumala sõna neljakordne väärtus...

Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt

08 November 2021
Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt

Oktoober 2021 Henri Lehtsaar, Eluringikeskuse projektijuht Rõõm on näha, kuidas unistus Tartu Eluringikeskusest võtab järjest konkreetsemat kuju. 21. septembril asetasime koos EKB Liidu juhtide ja Tartu Linnavalitsuse esindajatega hoonele nurgakivi. Eriline...

Jeesuse kutsele järgnemine tähendas Leevi elus väga suurt muutust.

08 November 2021
Jeesuse kutsele järgnemine tähendas Leevi elus väga suurt muutust.

Oktoober 2021 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõudUus lugu (Mk 2:13–17), kus Jeesus kutsub jüngriks tölneri, jätkab patustele andestamise teemat. Seekord on tegevuspaigaks järveäärne ala, kuhu oli kokku tulnud suur rahvahulk, keda...

Sulle piisab minu armust

08 November 2021
Sulle piisab minu armust

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Me kõik oleme kuulnud mahlakaid loosungeid: Tugev nagu tammepuu!, Poisid ei nuta!, Ära ole mitte alasi, vaid haamer! Lööklaused, eriti mis on suunatud nn tugevamale...

Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist

08 November 2021
Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Teekäija 3/2017 tutvustas Sind esmalt maalikunstnikuna. Selles pikemas usutluses saame lugeda Sinu teekonnast Kuressaare Siioni koguduse noortejuhiks. Kuhu on Su tee tänaseks jõudnud? Kas maalikunst elab?Tänaseks...

Jumala sõna neljakordne väärtus

08 November 2021
Jumala sõna neljakordne väärtus

Oktoober 2021 Allar Saard, Järvakandi Uue Alguse kogudus Jumala sõna väärtust kirjeldades öeldakse, et see on: igapäevaseks lugemiseks, vaimulikuks toiduks, usus kasvamiseks, julgustuseks, lohutuseks, nõuandjaks, tarkuse saamiseks, sünnipäevakaardile salmi leidmiseks jne....

Koguduste tegus juhtimine

08 November 2021
Koguduste tegus juhtimine

Oktoober 2021 Lev Bannikovi kokkuvõte oma KUSi lõputööstUsun, et igale Teekäija lugejale kõlab loogiliselt, et kus on kogudus, seal on ka pastor või kui parasjagu ei ole, siis kindlasti võiks olla....

Väike kogudus ja suur maailm

08 November 2021
Väike kogudus ja suur maailm

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Evelyn Põldsaar, Kadi Tingas, Helina Voogne Oktoobri algul sõitsin Mooste koguduse meeskonnaga Tallinna suurte ootustega, sest oleme väike kogudus ja teema „Väike kogudus ja suur...

Vaim, hing ja ihu olgu hoitud laitmatuna

08 November 2021
Vaim, hing ja ihu olgu hoitud laitmatuna

Oktooober 2021 Kristlasest psühholoog Karmen Maikalut intervjueeris Miikael Johan TammVestlesin tunnustatud kristlasest psühholoogi ja pereterapeudi Karmen Maikaluga vaimse tervise teemadel. Karmen on töötanud psühholoogina alates 2000. aastast ning võtab kliente vastu...

Jumala kõnetus on meie kohustus ja vastutus

08 November 2021
Jumala kõnetus on meie kohustus ja vastutus

Oktoober 2021 Britt Normet, Viimsi vabakogudus Juba teine palve- ja koristuspäev „Hoiame loodut!“ toimus 19. septembril. Kõik sai alguse kolm aastat tagasi, mil leidis aset liikumisest „Teeme ära!“ välja kasvanud maailma...

Linke