Otsing

03/2012 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

16 konverents8 helarihellenurm

„Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja miniat tema ämmast, ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle." (Mt 10:34-39; Lk 12:49-53; Mk 7:10-13)

Jeesus toob uut

See, kes asub Jeesust järgima, peab vabanema kõigist inimlikest illusioonidest. Jeesus ütleb: Te astute inimeste keskele rõõmu- ja rahusõnumi kandjaina. Kuid see ei tähenda, et teid võetaks rahu ja rõõmuga vastu. Väljend balein eirenen – „rahu heitma" – tähendab rahu tooma, rahu rajama. Jeesus ütleb „ei" näilisele rahule ja mugavusele, egoistlikule püüdlusele, luua oma isikliku elu turvatsoon. Sellise „rahu" asemel tuleb eelistada Jumala tahte järgimist. See tähendab pühendumist ja ohvreid. Jeesus näeb, et uus, mida ta toob, ei kasva orgaaniliselt vanast välja. Vana ja uue vahel on murdepunkt. "Ükski ei pane vanutamata riidetükki paigaks vanale kuuele; sest niisugune augutäidis rebeneb küljest lahti ja lõhe läheb pahemaks." (Mt 8:16)

Jeesus ütleb, et rahu asemel toob ta hoopis „mõõga". Meile meenub kohe „tule ja mõõgaga" misjonitegevus siinsetel aladel. Muidugi ei tohi seda mõista sõnasõnaliselt. Marahairan balein – „mõõka heitma" – tähendab olukorda, mis on vastandlik meie kujutlusele rahust. Jeesuse sõnum paneb liikuma mitte ainult head, vaid ka kurjad jõud. Jeesus ei kutsu sõdima, kuid juhib tähelepanu sellele, et parimgi sõnum tekitab patustes inimestes vaenu ja rahutust.

Jeesuse dramaatiline kõneviis ei huvitu loomulikult inimeste vaheliste suhete purunemisest ja isiksuse lõhestumisest. Ta lihtsalt kirjeldab patuste inimeste reaktsiooni Jumalast lähtuvale tõele. "Sest poeg põlgab isa, tütar tõuseb ema vastu, minia ämma vastu: inimese vaenlasteks on ta oma kodakondsed. Aga mina vaatan Issanda poole, mina ootan oma pääste Jumalat: küll mu Jumal kuuleb mind." (Mi 7:6-7) Selline oli prohvet Miika kaebus jumalatus maailmas.

Jeesus väärtustab inimsuhteid

Kui me võtaksime Jeesuse neid väljendeid sõnasõnalt ja üldkehtiva juhisena, siis oleksime vastuolus tema põhihoiakuga, mis väljendub: "Mooses ütles ju: "Austa oma isa ja oma ema!" ja "Kes isa ja ema sajatab, peab surma surema!", teie aga ütlete: Kui inimene ütleb isale ja emale: "Mis sinul iganes oleks minu käest saada, on korban", see tähendab: templile pühendatud ohvriand, siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks, muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärinud." Ja teete palju niisugust." (Mk 7:10-13) Jeesus ei eita loomulike inimsuhete väärtust ning tähendust, kuid ta ootab, et need oleksid pühitsetud kõige väärtuslikumast – suhtest Jumalaga. Kristlasele ei piisa ligimesearmastusest üldises mõttes, meid on kutsutud armastama jumaliku, agape-armastusega. Niikaua kui see maailm pole taevase Isa maja, ei ütle ka Jeesus, et "kodanlik perekonnaideaal" on juba iseenesest midagi püha ja puutumatut. Jumala riigis saab meil olema palju enam tõelisi vendi ja õdesid, emasid ja isasid, põlde ja kodusid. (Mk 10:30) "Kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle." (Mt 10:39)

Jeesus ei propageeri anarhistlikku rahutust rahutuse pärast. Võitlev hoiak on siin allutatud rangelt eesmärgile. Negatiivsetele hoiatustele järgneb positiivne programm: „Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt." (Mt 10:38) Kõnekäänuline stauron lambanein – „risti võtma" tähendab vabatahtlikult kõigi eelpool kirjeldatud kannatuste enese kanda võtmist, nii nagu hukkamõistetu pidi ise oma risti hukkamispaigale kandma. „Risti enese peale võttes käib ta Jeesuse järel – ja Jeesuse järel käies suudab ta oma risti kanda ja taluda." (Elmar Salumaa)

Jeesuse ütlus elu leidmisest ja kaotamisest esineb evangeeliumides kuuel korral. See ütlus on algusest peale seostunud ristikandmise manitsusega. Jeesus ei kutsu siiski ebamugavusi otsima, ta kutsub ennast järgima: "Teie saate kõikide vihaaluseks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse." (Mt 10:22)

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Mida tähendab „mõõk" meie suhetes kaasinimestega?
  2. Kus on meie usuelus olnud selliseid murdepunkte, kus suhted lähedastega kannatasid selle tõttu, et olime otsustanud Jeesust järgida?
  3. Milliseid tundeid need olukorrad meis tekitasid?
  4. Mis on Jeesuse eesmärk selliste konfliktide kirjeldamisel?
  5. Mis on jüngri tasu ja kuidas oleme seda oma usuelus kogenud?
.

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke