Otsing

04/2012 

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused... Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Nende kaheteistkümne apostli nimed on aga need: esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend, Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus, Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes tema ka ära andis. Jeesus läkitas välja need kaksteist, käskides neid: "Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna, pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde! Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud, muidu andke! Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele, ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua, sest töömees on oma elatist väärt! ... Majja astudes aga tervitage seda! Ja kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale, kui ta aga ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde! ..." (Mt 9:35-10:15)

.

Jeesus läkitab oma jüngrid

Sellele eelneb kirjeldus, kuidas Jeesus tervendab haigeid. Siin on seos kehalise tervendamise ja sotsiaal-karitatiivse tegevuse vahel. Jüngreid saadavad mitte ainult sõnad, vaid ka teod, mis kõnelevad Jumala riigist. Selliseid suuri poliitilisi kangelasi, kelle juures ühinesid sõbralikkus rahva vastu ja heateod, tundis antiikmaailm teisigi (näiteks Empedokles). Tänini orienteerub kirik oma tegevuses terve inimese – vaimu, hinge ja ihu – teenimisele. Üllatab, et Jeesuse läkituses puudub sõnum pattude andestusest, selle asemel on kõike kokkuvõttev väljendus "rahu" (s. 13).

Esialgu on jüngrid läkitatud vaid "Iisraeli soo kadunud lammaste juurde" (s. 6), hiljem laieneb see "kõigile rahvastele" (Mt 28:19). Alul peavad õpilased tegelema usuliselt ja kultuuriliselt tuntud rahvaga, hiljem ületavad nad need piirid.

 

Jeesus valib kaksteist

Kaheteistkümne apostli valimine ei kõnele ainult vastavusest Iisraeli ajaloolistele suguharudele, selles arvus väljendub eelkõige "uus Iisrael", kes on kogutud "kõigist rahvastest".

Loetletud nimede taga on erinevate elukutsete, iseloomude ja päritoluga mehed. Siin on Galilea kalureid, kes olid tuntud lihtsate, kuid ausate meestena. Kuid nende hulgas on ka kõige vihatumat elukutset esindav tölner, kellele vaadati nagu oma rahva reeturile. Siit leiame variseridest veelgi äärmuslikuma selootide partei esindaja Siimon Kananaiose. Selles ringis on tulipea Siimon Peetrus ja vaikne Filippus. Me näeme otsivat ja kahtlevat Toomast, kuid ka usklikku ja armastusväärset Johannest, kelle hoolde Issand usaldab risti all oma ema. Nende ridades on isegi reetur Juudas Iskariot. Jeesuse jüngrid jagunevad laias laastus kolme gruppi. Õpetajale kõige lähedasemad – Siimon Peetrus, Johannes, Jaakobus ja Andreas; "kirjatundjad" ehk õpetusse süvenenud – Matteus, Toomas, Siimon Kananaios ja Jaakobus Alfeuse poeg ning Filippus, Bartolomeus, Taddeus ja Juudas Iskariot, kellest kuuleme vähe, kuid kellega samas on meil ennast kõige kergem samastada. Selles Jeesuse järgijate mitmekesisuses on koht meilgi.

 

Reisijuht jüngrile

Mõned üksikasjad jüngrite misjontegevuses tunduvad võõrastavatena. Kuid üks on selge, nemadki ei tohi oma tegevuses inimesi valida. Nad ei tohi lähtuda edust ja tulemustest. Nad peaksid vältima kasutuid diskussioone. "Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks!" (Mt 7:6)

Manitsus, et jüngrid ei võtaks teele kaasa "kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele, ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua" (s. 9-10) omab kahekordset tähendust. Apostel peab olema liikuv ja üksnes oma ülesandele pühendunud. Ta peab usaldama Jumalat ja kogema kaasinimeste toetust, "sest töömees on oma elatist väärt!" (s. 10)

Loetust tuleneb hiljem koguduse struktuur, kus "elukutseline" misjonär ei seisa üksinda, vaid on majanduslikult toetatud "kristlike perede" võrgustikust. See, mis hiljem kujuneb tema tagalaks, on esimese läkituse juures alles ala, mis tuleb võita.

See, kes vabalt ja kergelt opereerib, vajab ka sadamat, kust tulla ja kuhu minna. Siin pole võimalik üksnes abstraktselt "Jumalale" osutada. Misjon peab realiseeruma konkreetses koguduses, kes oma jutlustajaid toetab mitte ainult majanduslikult, vaid ka vaimulikult.

 

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Mis ajendas Jeesust oma õpilasi välja läkitama?
  2. Millistele jüngritele me ise kõige enam sarnaneme?
  3. Millised on suuremad erinevused jüngrite ja kaasaegse misjonitöö vahel?
  4. Kas meie valime oma tegevuses sihtgruppe?
  5. Kuidas kaasajal käituda, kui meie sõnumit ei taheta vastu võtta?
  6. Millal ma viimati kogesin, et Issand on mindki läkitanud evangeeliumi kuulutama?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke