Otsing

05/2012 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Aga Jaakob ütles: "Enne müü mulle oma esmasünniõigus!"... Siis ütles Jaakob: "Vannu mulle enne!" Ja ta vandus temale ning müüs oma esmasünniõiguse Jaakobile. Ja Jaakob andis Eesavile leiba ja läätseleent; ja tema sõi ja jõi, tõusis üles ja läks ära. Nii vähe hoolis Eesav esmasünniõigusest... Ja ta nägi und, ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse, ja ennäe, Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles: ... Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud...." (1Ms 25 – 28)

.

Esmasünniõigus

Jaakob on põgenemas oma venna Eesavi kättemaksu eest. Kõik oli saanud alguse esmasünniõigusest. Esmasündinud poeg pidi saama päranduseks topeltosa kõigest, mida isa omas. "Andes temale kaks osa kõigest, mis tal on olemas, sest too on tema mehejõu esimene vili; tolle päralt on esmasünniõigus." (5Ms 21:17). Ei tohi unustada, et Vana Testamendi ajastu kujutlused Jumala õnnistusest kattusid põhiliselt laste, karjade ja maaomandiga seotud rikkustega. Eesav müüs oma esmasünniõiguse läätseleeme eest Jaakobile maha. Uues Testamendis leiame selle kohta Heebrea kirja autori hinnangu: "Taotlege rahu kõigiga ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat, ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks, et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesav, kes üheainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasünniõiguse." (Hb 12:16)

 

Jaakob sepitseb õnne

Jaakobi kohta aga võinuks öelda koos Heinrich Heinega: „Õnne tähed asuvad meis enestes." Ta oli õnnistuse ja sellega seotud õnne nimel valmis võitlema. Kuid oma ema Rebeka nõuandel ületas ta lubatu piirid ja pettis oma isa Iisakit. Jaakobi igatsused on õilsad, kuid vahendid halvad. Tagajärjeks on venna viha ja põgenemine. Venna õnnistuse vargus paneb ta ühele pulgale Kainiga, kes ka oli sunnitud põgenema. Kuid just põgeniku „piirisituatsioonis" saab ta unes Jumalalt tõelise õnnistuse tõotuse. Me ei tohiks „taeva redelist" luua mingit romantilist kujutlust. Siin annab Jumal oma tõotuse mehele, kes esmasünniõiguse ja sellega seotud välise õnne nimel on patustanud isa ja venna vastu. See ei ole võrreldav Jumala tõotusega, olla ligi väetitele ja hüljatutele, nagu me seda Uues Testamendis sageli kohtame.

 

Tõotus koos tingimusega

Jaakob annab tõotuse: „Kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba ja süüa ja riideid selga ja mina võin rahuga pöörduda oma isakotta, siis on Issand mulle Jumalaks... Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist." Selline tõotus moodustab tähelepanuväärse kontrapunkti Abrahami tingimusteta kuulekusele (1Ms 22:20-22). Selline hoiak vastab ennemini jõukamatesse kihtidesse kuuluvate inimeste hoiakutele elu murdepunktides. See on tüüpiline tõotav vagadus. Inimene annab tõotuse, kuid lisab sellele oma tingimused. See tingimuslik „kui" näitab, et me kõik lähtume kuidagi oma loomupärasest jumalakäsitlusest.

 

Jumal õnnistab Jaakobit

Jumal ei tõuka meid sellepärast veel kõrvale. Ta sekkub ise ja lammutab aja möödudes meie naiivsed kujutlused sellest, millised peaksid olema meie õnne eeldused. Alles pärast kõiki elu keerdkäike ja võitlusi saab Jaakob uuesti käsu tulla Peetelisse tagasi ja ta täidabki oma ahastuse tunnil antud tõotuse: „Ja Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga: "Kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja puhastage endid ning vahetage riided! Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin."" (1Ms 35:2-3) Jumala vastus on: "Mina olen Kõigeväeline Jumal. Ole viljakas ja paljune! Sinust saab rahvas, jah, rahvaste hulk, ja sinu niudeist tulevad kuningad. Ja maa, mille ma andsin Aabrahamile ja Iisakile, ma annan sinule; ka sinu soole pärast sind ma annan selle maa." (1Ms 35:11-12)

 

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Millised on meie kujutlused õnneliku elu välistest tingimustest?
  2. Kas Jumal aktsepteerib meie õnnekujutlusi?
  3. Kas me peaksime Jumalale midagi tõotama?
  4. Kas me võime Jumalale tingimusi seada?
  5. Mis on vajalik, et me saaksime õnnelikuks?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke