Otsing

06/2012  Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda." (Ps 1:1-3)

Piibel näeb õnne eeldusena andestust17 ortodoksid 0226
On ametlik saladus, et üksiku inimese ja maailma kriise on alati saatnud jumalakartuse kriisid. Inimsuhete ja õiguskorra seisundile vastaks siin „sotsiaalse kapitali" kriis. Just seda me Eesti elus täheldame. Milliseid võimalusi näeb Piibel sotsiaalse õigluse ja sellega seotud isikliku õnne taastamise vallas?
Kindlasti pole juhus, et see õndsakskiitmine seisab kohe pärast Iiobi raamatu lõppu. Kui vaadata kõiki järgnevaid psalme, siis see on nagu avatees. Järgnevad psalmid tõstatavad probleeme ja süvendavad öeldut: „Ole vait Issanda ees ja oota teda; ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi!" (Ps 37:7)

.

Kas õnn ja õndsus eeldavad tõesti vaid ranget käsutäitmist või piisab sellest, et „sina oled minuga" (Ps 23:4)? Ja kas õnnestavaks kogemuseks ei või kujuneda isegi süü andestus? – „Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud." (Ps 32:1) Mõtle, kui hea on Jumala kohtumõistmine! Inimlikus kohtus karistatakse seda, kes tunnistab oma süüd, aga jumalikus kohtus talle andestatakse. Nõnda sünnib õnnestav rahu inimese ja Jumala vahel. Kuid kõige eelpoolöeldu juures vaevab laulikut küsimus: Kus ja kuidas me elus kogeme, et tegu ja selle tagajärg oleks garanteeritult õiglases vastavuses, nii et kuri saaks karistatud ja õige õnnistatud? – „Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja?" (Ps 2:1) Millal murrab Jumal ebaõigluse? Kas päevade lõpul või juba praegu? Kas vaimuliku võidu saladus peitub üksnes pikas vastupanus?Vana Testament toetub käsuvagadusele
Esimeses psalmis leiab väljenduse käsuvagadus, milles klassikaline teo ja tasu dogma on juba rangelt võetuna ületatud. Truudus Jumalast antud korraldustele sisaldab juba ise tasu. Jumala sõnast lähtuv elu on nagu puu, mis on istutatud veeojade äärde. See on elu, mis on rajatud kindlatele veendumustele ja printsiipidele. Kohuse täitmine sünnib siin lähtuvalt sisemisest veendumusest ja usust. Tavapärane moralism ja sellega seotud variserlikkus on välistatud. Teiste sõnadega öeldakse siin, et ei ole õnne, mis sõltuks vaid välistest asjaoludest. Tõeline õnn kasvab inimese sisemusest. Kuid selleks, et inimene saaks sisemiselt tugevaks, on vaja juurduda Jumala tahte tundmises. See, kes endast lugu ei pea ja seda vaeva ette ei võta, ei suudaks isegi Eedeni aias õnnelik olla. Endast lugupidava elu juurde kuulub moraalne kindlus, mis suudab konfliktsetes olukordades säilitada iseseisvuse. Selline inimene ei allu kõike lubava relativismi diktaadile. Siin ollakse veendunud, et ei üksikinimest ega ühiskonda ei aita „uus moraal", isegi kui seda kuulutataks „armastuse lipu all".Jeesus: õnn on teenida Jumalat ja inimesi
Jeesuski jaatas põhimõtteliselt käsuseadust. „Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma." (Mt 5:17) Jeesuse jaoks on käsuseadus eluks vajalik korraldus, kuid mitte tee pääsemisele. Ta suunas käsuvagaduses peituva energia mujale. See pidi teenima kaasinimesi ja Jumalat, mitte oma moraalsust ja abstraktseid ideaale. Ta ütles: "Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks." (Mk 2:27)
Apostel Paulus tõstatab selles problemaatikas veel ühe tahu. Ta ütleb: „Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi." (Rm 8:3-4) Siin avaneb meile uus Vaimust inspireeritud ja kantud Jumala tahte tundmise ja teostamise tee.


KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Millist rolli mängivad minu elus mitmesugused Piibli käsud ja korraldused?
  2. Mis mõttes ma võiksin Jumala Seadust uurida ööd ja päevad?
  3. Kas oled kohanud „õiglaste" ebaõiglust?
  4. Kas on mõtet pidada Jumala korraldusi, kui ühiskonnas valitseb kõikelubav moraalitus?
  5. Mida ütleks Jeesus meile keset kaasaegseid usu- ja südametunnistuse konflikte?
  6. Kas „Vaimus elamine" tühistab Jumala korraldused üksikinimese, perekonna ja koguduse kohta?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke