Otsing

07-08/2012  Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

"Õndsad on need, kes on vaimus vaesed,
sest nende päralt on taevariik.
Õndsad on kurvad,
sest neid lohutatakse.
Õndsad on tasased,
sest nemad pärivad maa.
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele,
sest nemad saavad küllaga.
Õndsad on halastajad,
sest nende peale halastatakse.
Õndsad on puhtad südamelt,
sest nemad näevad Jumalat.
Õndsad on rahutegijad,
sest neid hüütakse Jumala lasteks.
Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse,
sest nende päralt on taevariik.
Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja
taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse." (Mt 5:3-11)

Sõna „õndsad" võib vabalt tõlkida ka sõnaga „õnnelikud" (makarios'e vastand võiks olla ka „häda"). Jeesus Kristus juhatab oma Mäejutluses meile kätte tee, mis viib igavesele õnnele – õndsusele. Ühtlasi on siin meile antud Jeesuse kuulutuse kese, mis võtab kokku Jumala arvukad tõotused, mida ta on andnud Aabrahamist alates.

.


On tõenäoline, et algselt seisis Jeesuse jutluses sellel kohal lihtsalt „vaesed" (Lk 6:20). Seega „vaimus vaesed" (Mt 5:3) võib olla hilisem laiendus, mis aga vastab prohvet Jesaja sõnumile Jumalalt: „Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid." (Js 57:15) Sama tonaalsuse leiame me ka Psalmides (Ps 34:19). Meile tähendab see seda, et mõlemad versioonid on olulised: vaesed on õndsad nii kitsamas kui laiemas mõttes, nii ihulikus kui vaimses tähenduses.
Näiteks tölneritele, kes olid ülekohtused rikkurid, lähenes Jeesus teistel põhjustel kui vaestele. Just selle avatuse tõttu võib esimest õndsakskiitmist pidada sissejuhatuseks kõigile järgnevatele õndsakskiitmistele.17 partnerite piiblid
Me näeme siin kahte mõttelaadi, mis tol ajal ja tänagi on aktuaalsed: üks on aristokraatlik seisuslik mõttelaad ja teine on kõige selle, millest tuntakse end elus ilmajäetuna, küüniline põlgamine. „Kodanlike" väärtuste tunnustamine ei tähenda ainult rikaste ja vaeste, isandate ja sulaste vastandamist, vaid ka loomulikuna näiva brutaalse olelusvõitluse õigustamist nende väärtuste nimel. Vastandina sellele mõtleb Jeesus elus varju jäänutele ja kuulutab nad õndsaks. Kuid nad pole õndsad oma vaesuse, hädade ja nõrkuste tõttu, sest see oleks küüniline. Nad on õndsad, sest Jumal hoolitseb nende õiguse eest.
Muidugi võidakse „kristlikku moraali" mõista „nõrkade moraali ja salavihana", nagu Friedrich Nietzsche seda tegi. Kuid see polnud Jeesuse mõte. Tema tahtis vaeseid, kurbi, näljaseid ja januseid aidata, päästa, mitte lihtsalt lohutada. See tähendab, et õndsakskiitmiste tõotusi ei tohi lükata „eskatoloogilisse" tulevikku. Mäejutluse õndsakskiitmised on sama realistlikud ja tõsiseltvõetavad nagu Piibli üleskutse vaenlasi armastada.
Kindlasti ületavad õndsakiitmised inimeste loomulikke võimeid, kuid samas kõnelevad nad Jumala suurusest ja tahtest, mis ootab mitte ainult taevas, vaid ka maapeal teostumist. Siin näidatakse meile Jeesuse tõelist palet ja ehedat kristlikku elu. Ühtlasi antakse siin meile vastus meie inimlikule õnnetaotlusele, mis on meie kõigi südameis. Neid püüdlusi saab viimselt rahuldada vaid Jumal ise. Ta mitte ainult ei näita elu kaunimat poolt, vaid paneb meid samas ka oluliste kõlbeliste valikute ette, innustades meid igas olukorras armastama ja otsima tema tahet.KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Milline on minu kujutlus õnnest vaesuses, kurbuses, hädas ja tagakiusamistes?
  2. Kuidas on kaasaegne olelusvõitlus õnne nimel meid mõjutanud?
  3. Milliseid poliitilisi alternatiive pakub selles küsimuses kaasaegne ühiskond?
  4. Mida tähendab „vaimus vaene" olemine kaasajal?
  5. Mida ma saaksin teha, et Jeesuse poolt antud tõotused teostuksid kaasaja maailmas?
  6. Mida teeb Jumal, et teha meid õnnelikuks?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke