Otsing

03/2012  Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. Need tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast, ja palusid teda: "Isand, me tahame Jeesust näha." Filippus tuli ja ütles seda Andreasele. Andreas ja Filippus tulid ja ütlesid seda Jeesusele. Aga Jeesus ütles neile: "Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa. Nüüd on mu hing ehmunud. Ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema: Isa, päästa mind sellest tunnist? Kuid ma olen juba astunud sellesse tundi." (Jh 12:20-27)

Inimene tahab Jeesust näha
„Isand, me tahame Jeesust näha," on uudishimulike kreeklaste küsimus. Meiegi küsime: kus me võiksime kaasaja maailmas Jeesust kohata? Millised ideaalid, millised kangelased kehastavad teda kõige paremini? Tõsiasi on see, et me näeme tavaliselt seda, mida me tahame näha. Me tahaksime näha edukat, rikast ja tervisest säravat Jeesust. Kreeklased olid jõudnud kohale õigel ajal: "Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks." Aga milline see kirkus on? Jeesuse vastus on: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja."

.


Jeesus ei kõnele lihtsalt loodusseadusest – „enne surm, siis uue elu sünd" või heegellikust dialektilisest protsessist, kus teesile järgneb antitees ning tekkinud pinge võetakse kokku sünteesis. Abstraktne "ristiteoloogia" ei saa kunagi asendada Jeesust ennast sellisena, nagu evangeeliumid kujutavad teda ennastohverdava armastuse teel. Jeesuses peituv uue elu saladus avaneb tema sõnades: „Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa." (salm 26) Just siin asub kristluse tugevus, mis ammutab jõudu ka negatiivsetest piirisituatsioonidest. "Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud." (Jh 16:33) Apostel Paulus kirjeldab seda sõnadega: "Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev." (2Kr 12:10) See kehtib iga häda ja kannatuse kohta. Sellistes olukordades Kristuse risti tähendus resoneerub meie elu reaalsustega.

Jeesuse teel on tulevik
Üldisemalt vaadatuna kirjeldab külvi ja lõikuse pilt kristluse orienteeritust tulevikku, kus igas elu olukorras võetakse arvesse ajafaktor.
Mida see tekst aga otsesõnu tähendab? Selle ütleb tahtmatult välja ülempreester Kaifas: "Teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub." (Jh 11:50; vrd 18:14) Ühest küljest organiseerivad juudid Jeesuse kõrvaldamist ja teisel poolel on Jumal, kes inimeste mõistmatuse ja kurjad teod pöörab meie kõigi päästeks. Sama võis öelda Vana Testamendi Joosep: "Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud: hoida palju rahvast elus." (1Ms 50:20)
See tähendab aga ka seda, et tõeline ohver ei ole kalkuleeritav. See ei ole kellegi teise ohverdamine. Tapmine ja mõrv ei lahenda iseenesest mingeid probleeme. Sellega kaasneb vaid vägivalla ja kannatuste kasv. Me ei tohiks unustada, et väljendused "vili" ja "seeme" on kahetähenduslikud. See ei pea alati olema seotud õnnistusega, see võib sisaldada ka needust. On olemas ka "verist lõikust" ja "kättemaksu vilja", „draakoni hammaste" külvi. See peaks meid mõtlema panema kiriku ajaloole ja selle mõjule tagasivaadetes.
Jeesuse surma puhul näeme me siiski midagi muud: needus muutub õnnistuseks. See sõltub ka kristlaste hoiakust. „Nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis: "Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!" Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega: "Issand, ära pane neile seda patuks!"" (Ap 7:59-60) Just siin selgineb meile Jeesuse kannatuse ja surma ning tema järgimise sügavam seos. Jeesuse järgija lähtub evangeeliumides suure põhjalikkusega esitatud Issanda eeskujust.
Niisiis ei seisa meie ees "surma ja ülestõusmise" printsiip ega hegeliaanlik negatsiooni dialektika, abstraktne "rist", vaid Ristilöödu ja tema sõnad ristil. Need juhivad meid ülestõusmise reaalsusse. Nõnda peame meiegi igas konkreetses elu katsumuses koos Taavetiga paluma: "Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões!" (Ps 86:11)

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Mida tähendab kaasajal küsimus: „Me tahame Jeesust näha?"
2. Millised on meie soovunelmad seoses Jeesusega?
3. Mis mõttes võiks Jeesus kaasajal kirgastuda?
4. Kuidas on võimalik „kannatuste vaba" maailma taotlevas ühiskonnas esitleda ristilöödud Jeesust Kristust!
5. Kuidas järgida Jeesust keset isikliku elu ebaõnnestumisi, kannatusi ja vastuolusid?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke