Otsing

12/2012 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

"Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!" (Lk 10:27)

Seadusetundja esitas Jeesusele iga ajastu tüüpilise küsimuse: "Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?" (Lk 10:25) Ta sai kristlasele tavapäraselt tuttvana tunduva vastuse: armasta Jumalat ja oma ligimest nagu iseennast. Evangelist Johannes kinnitab seda topeltkäsku: "Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus." (1Jh 4:7-8)

.


Seadusetundja küsimus asetab "armastuse topeltkäsu" aga elu mõtte ja eesmärgi konteksti. "Mida ma pean tegema, et pärida igavest elu?" Jeesuse vastus jaatab eesmärki, kuid tõstab esile, mil viisil me sellele eesmärgile saame läheneda. Teel olemise viis – armastus – on sama oluline kui eesmärk ise. Kuid ka armastus ise ei saa olla ükskõik milline.
Esiteks peab see tulema "kogu südamest". Stoikud olid õpetanud afektitust või maist ükskõiksust kõige elava suhtes. Teiseks peab Jumala Sõna silmas kogu inimest – vaimu, hinge ja ihu, sellepärast peab armastus olema emotsionaalne, jõuline, kuid samas mõistuspärane.
Jeesuse armastuse topeltkäsk muutis kristluse antiikmaailma muutvaks jõuks. See oli erinev Aristotelese õiglusele rajatud eetikast, mis püüdis inimese egoismi reguleerida. See erines ka stoikute reserveeritud ja kaasinimeste suhtes jahedast intellektuaalsusest. Siin ei põgenetud ka epikuurlastele omaselt oma väiksesse sõprade ringi.
Kristlus kuulutab, et elu suurim eesmärk – igavikulisus – on saavutatav vaid Jumalale ja abivajavatele inimestele pühendudes. Näiteks, kui Aleksandriat tabas aastal 259 katk, siis kirjutas piiskop Dionysius: "Enamus meie vendadest ei hoolinud oma isikust suure ligimesearmastuse tõttu ja hoidsid kindlalt kokku. Nad külastasid kartmatult haigeid, hoolitsesid nende eest Kristuse nimel ja lahkusid rõõmsalt koos nendega elust... Paljud surid pärast seda, kui nad teisi olid hoolitsusega elule aidanud... Nii surid väärikamad meie vendadest, mõned presbüterid, diakonid ja tunnustatud ilmikud... Paganate juures võis märgata aga vastupidist. Nad tõukasid endi hulgast välja need, kes haigestusid, põgenesid vara kaasa haarates, heitsid poolsurnud tänavaile ja jätsid nad matmata maha." Nii täitusid apostel Pauluse sõnad: "Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!" (1Kr 10:24) Jeesuse sõnum mõjus antiikses maailmas, mida nimetatakse ka „isekuse maailmaks", vabastavalt ja tervendavalt. Kaasaegne maailm mitte ainult ei soosi sellist individualismi, vaid lausa kohustab uskuma eelkõige iseendasse!
Kristuse käsk ühendab aga usu inimese igavikulisusse usuga inimesse meis ja meie kõrval. Ilma asjata ei ütle kuningate Kuningas igavikus õigetele: "Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde... Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle!" (Mt 25:35-40)
Sellel armastuse teekonnal kohtame me jõuluajal karjaseid ja tarku hommikumaalt, et avastada koos nendega elu valgus – lapsuke sõimes. Jeesuse sündi tähistades peaksime ikka ja jälle küsima: mil viisil? Kas armastuses või osteldes?

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Mis mõttes on igavene elu meie elu eesmärk?
2. Kas eesmärk pühitseb tee?
3. Kas armastus saab olla eesmärk omaette?
4. Mida tähendab Jumala armastamine mõistusega?
5. Millises vahekorras on iseenese armastus ligimesearmastusega?
6. Kuidas ligimesearmastus muuta globaliseeruvas maailmas "kaugete" armastuseks?
7. Mis takistab meid Jumalat armastamast?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke