Otsing

01/2013

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Minge tagasi, mu tütred, minge sest mina olen liiga vana, et minna mehele! ... Kuid Rutt vastas: "Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki! Issand tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!"" (Rt 1:1,16j)

Ruti raamatu teema pole üksnes inimlik ustavus, vaid Jumala arm ja kaitse, mis laieneb võõralegi, kes on astunud tema varju alla.

.

Piibli väikese Ruti raamatukese tähendus ei seisne inimliku truuduse ülistamises, millel on ka teatud usuline motivatsioon. Tõsi, sellelgi on siin oma koht. Tähelepanuväärne on, et sellist ustavust oma emanda suhtes näitab üles välismaalane, pealegi moablanna. Mõtlema paneb seegi, et Ruti raamat on lõplikult valminud alles pärast Paabeli vangipõlve kui juudi ühiskond oli rahvusliku puhtuse taastamise teel. Abielud välismaalastega, eriti moabidega, olid rangelt keelatud: "Sel päeval loeti rahva kuuldes Moosese raamatut ja selles leiti olevat kirjutatud, et ammonlane ja moab ei tohtinud iial tulla Jumala kogudusse." (Nh 13:1) Lisaks sellele kõneleb Esra raamat (peatükid 9 ja 10) karmidest aktsioonidest segaabielude vastu. Nii võib Ruti ja samuti Joona raamatus näha omamoodi protestisõnumit juudi kogukonna rahvusliku kitsarinnalisuse ja kapseldumise vastu. Ruti raamatus kirjeldatu tulemusena on kuningas Taaveti sugupuus moablanna (Rt 4:17,22).
Samal ajal kõlab Ruti raamatus sõnum: "Issand tasugu su tegu ja täielik palk tulgu sulle Issandalt, Iisraeli Jumalalt, kelle tiibade alla sa oled tulnud varjule!" (Rt 2:12) Niisiis, selle raamatu teema pole üksnes inimlik ustavus, vaid Jumala arm ja kaitse, mis laieneb võõralegi, kes on astunud tema varju alla.
Kui väike perekondlik osaduskond püüab võidelda läbi elu kriiside, siis ei tähenda see veel vastuolu selle suhtes, kuidas rahvas püüab oma identiteeti säilitada. Perekond ületabki siin rahvuslikud ja verepiirid. Tulemuseks on Jumala toimimise selline avarus, mida leiame alles Uues Testamendis.
Siiski mõned märkused "võõra" positsiooni kohta Iisraeli ühiskonnas. Võõrad, kes elasid keset Iisraeli, olid allutatud mõne Iisraeli suguvõsa pealiku kaitsele. Võõrastel oli kohustus pidada kinni Iisraeli Jumala rahva kommetest. Neid nimetati võõrasteks ja majalisteks (4Ms 35:15), kuid neid ei tohtinud rõhuda ega neile liiga teha (2Ms 22:20). Kuna Jumal armastab ka võõraid, pidid iisraellased, kes ise oli olnud võõrad Egiptuses, neid samamoodi armastama (5Ms 10:18j). Rangelt oli keelatud võõra õiguse väänamine (5Ms 24:17). Iisraeli mehe abielu mõne võõra rahva tütrega oli siiski keelatud, kuid nagu Ruti raamatust näeme, seda siiski esines.
Piibli kaanon on asetanud Ruti raamatu Kohtumõistjate raamatu järele, kuna selle jutustuse sisu kirjeldabki kohtumõistjaile järgnevat ajastut. See oli halastamatu võitluse aeg Tõotatud maale pealetungivate naaberrahvastega. Seda enam üllatab meid seda raamatut iseloomustav hellus ja sõbralikkus inimlikes lähisuhetes. Keset üksikinimeste sõprust ja ustavust võib kuulda Jumala südame armastavat tukset kõigi inimeste vastu.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Kuidas meie suhtume rahvusliku puhtuse küsimusse?
  2. Kas majanduslikel põhjustel oma kodumaalt lahkumine on usklikule lubatav?
  3. Kuidas suhtub Piibel "segaabieludesse" võõramaalastega?
  4. Millised probleemid võivad segaabieludes ette tulla?
  5. Miks Piibel esitab Rutti eeskujuna?
  6. Mida me võiksime sellest loost õppida?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke