Otsing

01/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest kõik te olete üks Kristuses Jeesuses." (Gl 3:27j)
„Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus." (Kl 3:11; Ef 2:12-22)

Koos ristiusu levikuga täitusid inimeste paljud kujutlused ja ideaalid õiglasemast ja ühtsemast ühiskonnast.

.

17 kardla ristimineKui inimene on vabanenud "Seaduse" alt, siis on sellel ka sotsiaalsed tagajärjed. Paulus kõneleb siin rohkem kui lihtsalt Vana Testamendi käsuseaduse alt vabanemisest. Ta peab silmas, et ka "maailma algainete meelevald" (Gl 4:3; Kl 2:8), nagu tajus seda mittekristlik maailm, on nüüd murtud. Erinevad rahvuslikud ja lahutavad tavad, seisused, kastikord ja sugude vahelised eelarvamused kaotavad oma senise tähenduse.
Viide ristimisele, „kes te olete Kristusesse ristitud" (Gl 3:27), teeb selgeks, et nende tulemusteni ei jõuta mitte pikaajalise inimliku kasvatuse ja valgustuse kaudu, vaid uus olukord ilmneb äkilise murdena vana reaalsuse asemele.
Samas ei tohi unustada, et sellist vabanemist oli aastasadu ette valmistatud. Selles protsessis ei osalenud mitte ainult Vana Testamendi prohvetid, vaid ka antiikaja parimad filosoofid ja Aleksander Suure ajastule järgnev "oikumeeniline" mõtteviis. Niisiis oli kristlus ka antiikmaailma lootuste täitumine ja selle tõttu see leviski paganlikul pinnasel nii kiiresti. Koos ristiusu levikuga täitusid inimeste paljud kujutlused ja ideaalid õiglasemast ja ühtsemast ühiskonnast.
Ometi püsis orjapidamine veel sajandeid, enne kui see ületati. Samuti on tänaseks käidud pikk tee naiste diskrimineerimisest jagusaamisel. Rassilised eelarvamused püsivad paljudes paikades tänini.
Nii on ikka ja jälle küsitud: kas Paulus kõneleb siin prohvetlikult kaugemast tulevikust või räägib ta juba saabunud reaalsusest?
Miks selline küsimus: apostel Paulus manitseb ju "olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka Seadus ütleb." (1Kr 14:34) Äkki on siiski selliseid loomiskorrast või pattulangusest tingitud reaalsusi, mille ületamine ei toimu siin maisuses. Paulus kirjutab roomlastele: "Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini; ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust." (Rm 8:22j)
Kogudusse õnnistamisel liidetakse ristitud inimene kogudusse kui õppimis- ja teenimisosadusse. Igale uuestisündinud kristlasele on antud Püha Vaimu tõotus. Tänu neile andidele suudab Jumala rahvas täita oma kutsumust. Nii ei ole Kristuse ihus ühtki "andetut" – vaimuannita inimest. Kõik vaimuannid on antud selleks, et rahus ja korrastatult, kooskõlas ja vastastikku üksteist austades kujundada ühist elu Jumala juhtimisel.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Mis mõttes on ristimine Kristusega rõivastumine?
  2. Milliste erinevuste ületamist oled sina kogudusse kuuludes kogenud?
  3. Mis on need asjad, mis sind tänase kristliku koguduse elus kriibivad?
  4. Milliste erinevuste ületamist kuulutaks Paulus tänases ühiskonnas?
  5. Kas selliste erinevuste ületamine toimub siin ja praegu või igavikus?
  6. Mida annaks teha, et ristimises antud tõotused meie elus teostuksid?

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke