40 aastat koos Jumalaga

August 2019 24 k6rdla laulv01
Enn Veevo, Palade koguduse pastor

30. juunil 1979, õhtul kella kuue paiku astusid Hiiumaal Kukka rannas ristimisvette 15 noort, vanuses 12–17 aastat, et kinnitada oma soovi elada koos Jumalaga. Meie ees kõndisid pastorid Ado Kaups ja Udo Veevo. Küsimused ja vastused olid esitatud juba varasemalt Palade palvelas, nüüd toimus kõige olulisem – ristimistalitus. Liitusime Hiiumaa erinevate kogudustega, kuid meid kõiki sidus Kärdla koguduse palvela.

„Suurim rõõm oleks, kui paljude aastate pärast saaksin teid kõiki kord koos näha.“

Loe edasi: 40 aastat koos Jumalaga

Vene noorte reis läbi Piibli

14 4 11/2018 14 1
Vitaly Mararenko, Eesti EKB koguduste venekeelse noortetöö juht
Konverentsi kolmanda päeva fotod: Maria Trešenko.

Tartus leidis 25.–27. oktoobril aset EKB Liidu venekeelne kristlik noortekonverents „Reis läbi Piibli“.
Konverentsi eriline tähtsus seisneb selles, et meie noori ühendab puhas evangeelium. Evangeeliumi oli kuulda ülistuses, lauludes, palvetes, seminaridel, tunnistustes. Samas on kõik noored vägagi erinevad: neil on erinev temperament, vaimne küpsus, sotsiaalne staatus. Kuid me oleme kõik võrdsed Issanda ees ja tema ühendab meid hoolimata sellest, millised me oleme. Me saame tulla üheskoos tema ligiollu ja kummardada teda. Neil päevil olime rohkesti õnnistatud Piibli sõnaga ja Tema ligioluga!

Loe edasi: Vene noorte reis läbi Piibli

Noored vajavad suhtlemist ja mõistmist

09/2018 19 arvamusfestival
Triin Tarendi, EMK Jõhvi Petlemma kogudus

Mina osalesin Paide arvamusfestivalil teisel päeval. Kuna töötan noortele ja alaealistele spetsialiseerunud kriminaalhooldusametnikuna ja olen Eesti Metodisti Kiriku esindaja EKN3-s (Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu), siis olin rohkem huvitatud noortega seotud teemadest, mida avati ka sel aastal väga erinevates võtmetes. Kõigis kolmes arutelus, mida olin kuulamas või kus olin osalemas, kerkisid üles ühed ja samad tulipunktid. Räägiti depressioonist, usust Jumalasse ja sellest, kuidas nutimaailma noored erinevad varasematest põlvkondadest. Viimase arutelu moderaator Manona Paris ütles, et internet on andnud meile tunde, et elame globaalses külas, kus vahemaad ei ole olulised, ja võime suhelda inimestega ükskõik kust maailma otsast. Samas on internetil piirid, mis vahel aitavad varjata probleeme.

Loe edasi: Noored vajavad suhtlemist ja mõistmist

Heleri Siinor – särtsakas ülistaja Siioni koguduses

05/2018 18 heleri 3
Foto: Hans Heiki Metsamaa.
Sander Tulk, Kuressaare Siioni kogudus

Heleri Siinor on 17aastane tavaline Saaremaa tüdruk. Ta elab Kuressaares, õpib koolis, on Siioni koguduse liige ja aitab seal mitmes valdkonnas kaasa.

Kui kaua sa kristlane oled olnud? Mis moodi toimus sinu pöördumine?

Peres pole mul ühtegi kristlast. Sellel suvel saab kolm aastat, kui ma Jumala oma ellu vastu võtsin. Tegelikult olen ma kirikus käinud pea kuus aastat. See sai alguse Siioni lastelaagrist, kui mu klassiõde mind sinna kutsus. Hakkasin esialgu lastelaagrites käima, pärast seda tuli pühapäevakool ja seejärel juba noortekad. Kui ma hakkasin kooli kõrvalt tööl käima, siis langesin ära. Aga ma võtsin ennast uuesti kokku ja tulin 2015. aastal koguduse suvelaagrisse ning siis võtsin Jumala oma ellu vastu. Seal tegin selle kindla otsuse, et nüüd ma tahan Jeesust järgida.

Loe edasi: Heleri Siinor – särtsakas ülistaja Siioni koguduses

Noored neiud levitavad evangeeliumi

04/2018 23 vestmik 1
Laura Maide, Sõbralt Sõbrale turundus- ja kommunikatsioonijuht
Fotod: Hanna Veermäe.

Laupäeval, 7. aprillil toimus Tallinnas viiendat korda oikumeeniline tütarlaste konverents Filter. Seekordset üritust külastas Inglismaa Kerith Community koguduse pastori abikaasa Emily Parker.

Filter sai alguse erinevate kristlike koguduste noorte ühisest unistusest, et Eestis võiks olla rohkem noori naisi, kes teavad, et nad on väärtuslikud ja et nende elul on suurem tähendus. EKB Liidu neidude eestvedamisel moodustati tiim, kes on aasta-aastalt evangeelset sõnumit saanud jagada rohkem kui paarisajale noorele.

Loe edasi: Noored neiud levitavad evangeeliumi

Sügisene SÜTIK inspireeris sadakonda noorsootöötegijat

14 DSC 004810/2017 14 DSC 0140
Sven-Joonatan Siibak, LNK juhataja
Fotod: Evelin Põldsaar.

Nuutsaku Õppe- ja Puhkekeskus täitus septembrikuu viimasel nädalavahetusel üle saja EKB Liidu noorsootöötegijaga, kes kõik kogunesid üheks tähtsaks inspireerivaks kohtumiseks ehk SÜTIK-uks.
Reede õhtul julgustas Gunnar Kotiesen märkama enda ja meid ümbritsevate inimeste potentsiaali. Laupäev keskendus meeskondi ülesehitavatele tegevustele – Urmo Reitavi käe all sai vastatud olulistele küsimustele oma meeskonna visiooni ja missiooni kohta ning koos mängiti läbi viit meeskonna düsfunktsiooni. Paneeldiskussioonides võtsime aega keskenduda laste- ja noortetöötegijatele. Päeva lõpuks saime välja läkitatud oma kogudustesse ja kogukondadesse.
Sütitatud Jumala plaanidest, mis temal on meie koguduste kaudu Eesti noorsoo jaoks, usume, et võime kogeda ja näha Jumala riigi laienemist. Tänapäeva ühiskonna ja probleemide keskel on kogudustel võimalus kanda teistsugust reaalsust – lootust, terviklikkust, hoolivust. Kõike seda, mis justkui oleks kaotsi läinud. Meie igaühe roll selles on oluline ja iga muudetud elu kaotab tükikese pimedusest. Julgustame kõiki olema kui säraküünlad ja sütitama inimesi enda ümber Jumala valgusega!

Loe edasi: Sügisene SÜTIK inspireeris sadakonda noorsootöötegijat