Sügisene SÜTIK inspireeris sadakonda noorsootöötegijat

14 DSC 004810/2017 14 DSC 0140
Sven-Joonatan Siibak, LNK juhataja
Fotod: Evelin Põldsaar.

Nuutsaku Õppe- ja Puhkekeskus täitus septembrikuu viimasel nädalavahetusel üle saja EKB Liidu noorsootöötegijaga, kes kõik kogunesid üheks tähtsaks inspireerivaks kohtumiseks ehk SÜTIK-uks.
Reede õhtul julgustas Gunnar Kotiesen märkama enda ja meid ümbritsevate inimeste potentsiaali. Laupäev keskendus meeskondi ülesehitavatele tegevustele – Urmo Reitavi käe all sai vastatud olulistele küsimustele oma meeskonna visiooni ja missiooni kohta ning koos mängiti läbi viit meeskonna düsfunktsiooni. Paneeldiskussioonides võtsime aega keskenduda laste- ja noortetöötegijatele. Päeva lõpuks saime välja läkitatud oma kogudustesse ja kogukondadesse.
Sütitatud Jumala plaanidest, mis temal on meie koguduste kaudu Eesti noorsoo jaoks, usume, et võime kogeda ja näha Jumala riigi laienemist. Tänapäeva ühiskonna ja probleemide keskel on kogudustel võimalus kanda teistsugust reaalsust – lootust, terviklikkust, hoolivust. Kõike seda, mis justkui oleks kaotsi läinud. Meie igaühe roll selles on oluline ja iga muudetud elu kaotab tükikese pimedusest. Julgustame kõiki olema kui säraküünlad ja sütitama inimesi enda ümber Jumala valgusega!

„SÜTIKU-l oli mitmeid praktilisi loenguid ja kõnesid, millest kohe ideid noortetöösse kaasa haarata – jüngerlus, eesmärkide teravustamine. See innustas liikuma edasi, sest ka teised võitlevad samu võitlusi ja vajavad julgust samades sammudes ning kui kuuled sellest ka teiste suust, siis saad aru, et oled „samas paadis”.” (Jakob Gill, Tartu Kolgata kogudus)14 DSC 0064

„SÜTIK oli minu jaoks väga oluline sündmus. Seal oli palju võimalusi saada uusi teadmisi ja kuulata oma ala tegijaid. Eriti äge oli see, et sai kohtuda teiste noorte- ja lastetöötegijatega ning teha ka asju koos oma meeskonnaga. Mina sain väga motiveeritud ja täidetud ning lahkusin sealt uute ideede ja rõõmsa südamega.” (Kaileen Geidik, Rakvere Karmeli kogudus)

„Gunnar ütles esimesel õhtul, et keegi polnud seal juhuslikult, vaid Jumala poolt kutsutud. Teisel päeval arutasime meeskonna eesmärke ja rolle, mis andis laiema pildi meie grupi tegevustest. Päeva lõpetuseks räägiti jüngerdamisest. Seal sain südamesse, et ma peaksin alustama oma noorema õe jüngerdamist. SÜTIK-ul tulid südamele inimesed, kellesse peaksin jätkuvalt panustama nii ise kui ka koos meeskonnaga.” (Anna-Liisa Johanson, 3D kogudus)

„SÜTIK oli inspireeriv nii teooria suunal kui ka praktilises osas. Saime ise käe külge panna ja süvitsi minna. Väga silmiavav oli meie tiimi jaoks „püramiidi-skeem”. Oleme oma noortetööga ka niivõrd-kuivõrd alustanud ja tegutsenud püramiidi alumisest otsast (keskkond), kuigi peaks alustama tipust (eesmärk). Kuigi, loogiliselt võttes alustatakse maja ehitamist ikka altpoolt ehk vundamendist.” (Lauri Meri, Elva kogudus) 15 DSC 0039

„SÜTIK-ul osalemine oli suur privileeg. Gunnari jutlusest jäi meelde mõte, et Jumal oli meid kõiki sinna kutsunud põhjusega. See omakorda pani mõtlema: kui Jumal tahab mind kasutada noorte eludes, siis ei saa seda teha „puusalt”. Üritus oligi minu jaoks murranguline, sest peale seda olen suure rõõmuga saanud Jumala poole palvetada, lugeda Piiblit ja ülistada Issandat ning ta on saanud mind kasutada aina rohkem.” (Hendrik Pihl, 3D kogudus)

„Mind inspireerisid seminarid nii meeskonnatööst kui ka eesmärkide seadmisest. Sealt sain juurde uusi ideid, kuidas tiimi paremini üles ehitada, koostööd teha ja olla valguseks ka lastetöös. Samuti oli meil võimalus veeta aega koos oma tiimiga, arutada läbi ideid ja mõtteid. Oli rõõm näha noori üle Eesti paljudest kogudustest. Me kõik oleme kui üks suur perekond, kes teenib ja kiidab koos Jumalat.” (Einike Lemats, Antsla kogudus)

15 DSC 0077