Otsing

04/2015 
Tiina Holmen, Pärnu Immaanueli baptistikogudus

Nii hüüdis meie Issand ristipuul rippudes. Markus kirjutab oma evangeeliumis, et ta lausa kisendas suure häälega. Mind pani see küsimus mõtlema, kas Jumal tõepoolest jättis oma Poja sel traagilisel hetkel maha? Täiesti üksinda?

Oli ju Jeesus samasugune inimene kui meiegi, kes tundis rõõmu, kurbust ja kiusatusi, ainult selle erinevusega, et ta ei teinud kordagi pattu. Ristilöömise eelõhtul ütleb ta oma jüngritele: „Mu hing on väga kurb surmani." Teades ette, mis teda ootab, tunneb ta hingematvat ängi, vabiseb hirmust ja õudusest ning anub Isa, et see tund, kui võimalik, läheks temast mööda: „Isa! Võta see karikas minult ära!" Ja ometi allub ta Isa tahtele: „Siiski mitte, mida mina tahan, vaid mida sina tahad!" (Mk 14:33j).

Jumala eesmärgiks ei olnud mitte päästa oma Poeg, vaid tema kaudu päästa kogu inimkond.

Ristil valdas Jeesust mahajäetuse tunne nagu meidki, kui oleme kitsikuses. Surmaga silmitsi seisjal ei ole jaksu väljendada, mida ta sel hetkel kogeb. Ent Jeesus teadis peast Laulude raamatut ja viitas oma hüüuga Taaveti 22. Psalmile, mis räägib tema kannatustest.

Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mind maha jätsid?
Kaugel mu abist on mu oigamise sõnad! [...]
Aga mina olen ussike ja ei mitte mees,
inimeste teotus ja halb rahva meelest!
Kõik, kes mind näevad, irvitavad mind;
nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead (s 2,7,8).

Need värsid kirjeldavad selgelt ristilolija hinge ahastust ja ärapõlatuse piina, mida ta kõigi poolt hüljatuna tundis.

Markuse evangeelium kinnitab sama: möödaminejad pilkasid teda, ülempreestrid koos kirjatundjatega naersid: „Teisi on ta päästnud, iseennast ei suuda päästa! Messias, Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla, et me näeksime ja usuksime!" (Mk 15:31j).

Küllap oleks Jumalal olnud väge naelad puu seest välja kiskuda ja lasta Jeesusel ristilt maha astuda. Aga küsitav on, mida sellega oleks saavutatud? Järjekordne ime. Preestrid ja kirjatundjad olid küllalt imesid näinud. Kas üks ime rohkem oleks neid veennud ja uskuma pannud? Arvan, et mitte. Ja sellisel juhul oleksime lunastamata, ohver meie eest oleks jäänud toomata. Jesaja kirjutab:

Ta oli põlatud ja inimestest hüljatud,
valude mees ja haigustega tuttav,
niisugune, kelle pealt silmnägu ära pööratakse [...]
Ent teda haavati meie üleastumiste pärast,
löödi meie süütegude tõttu!
Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu,
ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud! (Js 53:3,5).

Taevane Isa ei säästnud oma ainsat Poega, nagu ta säästis Aabrahami poja Iisaki. Jumala eesmärgiks ei olnud mitte päästa oma Poeg, vaid tema kaudu päästa kogu inimkond. Jeesuse veri, mis ristipuult alla voolas, pidi maailma uuendama.

„Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge," kirjutab Markus (Mk 15:37). Tema lõhestav valukarje pidi kaikuma üle ümbruskonna ja olema midagi nii võimsat ja erilist, et risti ees seisev väepealik andis talle au: „See inimene oli tõesti Jumala Poeg!" (s 39).

Me ei oska ette kujutada seda tohutut raskust, mida Issanda hing sel hetkel taluma pidi – hetkel, mil kogu maailma patud tema peale pandi...

Titanicu laevahukuga seoses olen kuulnud teadlasi rääkivat, et kui inimene on lõksus uppuva laeva kajutis, kus on piisavalt õhuruumi, peaks ta meie arvates vastu pidama ja ellu jääma. Tegelikkuses aga pressib tema kohal, all ja ümber oleva veemassi rõhk iga tema raku peale väljakannatamatu survega, nii et ta on selle piinava valu käes hullumas. Mitte vesi, vaid rõhk tapab ta.

Kui suur oli meie patu rõhk Jeesusele, seda teab üksnes tema. Ta kannatas selle välja, et meie pääseksime...

Kui Suure Reede sündmusi poleks toimunud, siis puuduks Ülestõusmispühal tähendus. Ent sel kaunil hommikul ei kogune me mitte matusekõnesid pidama, vaid koos hauale tõtanud naistega rõõmustama, et inimese suurimale vaenlasele – surmale – on piir pandud. Jeesuse haud on tühi! Halleluuja! Surm on võidetud! Jeesus Kristus on esimesena surnuist üles tõusnud ja ennast paljudele ustavatele järgijatele elavana ilmutanud. Tema on inimkonna Päästja ja ainus tee Jumala juurde. Ta elab tänagi ja tema sõnad kehtivad endiselt:
„Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles" (Jh 14:6; 6:40).

Uudised

2022-8-detsember

22 Detsember 2022
2022-8-detsember

SISUKORDEKB Liidu tööharude jõulutervitusedKuidas aidata siis, kui ei tea, kuidas aidata? Sõbralt Sõbrale Kolm sammu jõuluime südamesse Ermo Jürma Heldur Aas – pehme südame, suure usu ja teotahtega mees Mari-Vivian...

Piibliseltsi Jõulumargid 2022

22 Detsember 2022
Piibliseltsi Jõulumargid 2022

Detsember 2022 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Mööduva aasta hõimunädala teemaks oli „Sild üle aegade“. Jumala rahvana mõistame seda mõtet tõeliselt. Meie Jumal on igavene. Piibliselts on püüdnud jagada Piibli sõnumit...

Nelly Polli toimekad jõulud Eluringikeskuses

22 Detsember 2022
Nelly Polli toimekad jõulud Eluringikeskuses

Detsember 2022 Daire Tiigivee, Eluringikeskuse asejuhataja Nelly Poll, Tartu Eluringikeskuse värske elanik, võtab oma 73ndad jõulud vastu vastavatud eakatekodus. Nelly, jaga mõnda eredat jõulumälestust oma elustEesti Vabariigi taassünniga sain ka mina...

Raskete päevade rõõm

22 Detsember 2022
Raskete päevade rõõm

allikakirjastus Detsember 2022  Pastor Osvald Tärgi jutlusi on ilmunud Eestis palju, kuid rohkem on kindlasti veel arhiiviriiulitel. Sellesse kogumikku on valitud kimp jutlusi aastatest 1939–1943, kui ajad olid keerulised ja...

Jõuluime sünnib puhtas südames

22 Detsember 2022
Jõuluime sünnib puhtas südames

Detsember 2022 Ermo Jürma, Mooste koguduse pastor Jõulud toovad inimesi kokku ja õnnestuvad ka rasketes oludes. Nii oli see juba Jeesuse sünni juures. Kas ei võinud Joosep tunda, et teda ei...

Kehra ja Risttee koguduste palvepartnerlus

22 Detsember 2022
Kehra ja Risttee koguduste palvepartnerlus

Detsember 2022 Indrek Luide, Kehra koguduse pastor Tartu Kristlik Risttee Kogudus ja Kehra Kogudus olid 2022. aastal palvepartnerid. Tegutsedes 21 aastat tagasi EKB Liidu misjonisekretärina, oli mu südames palav igatsus ‒...

Ilmatsalus on, mida uudistada

22 Detsember 2022
Ilmatsalus on, mida uudistada

Detsember 2022 Hele-Maria ja Rando Kangro, 3D Kogudus Pärast 20aastast pausi on Liidu kogudused sirutunud Ilmatsalu alevikku. Meie korraldatud Ilmatsalu Alfa lõpetas 10 osalejat!See oli 90ndatel, kui Tartu Kolgata baptistikogudus rajas...

Ühe ööga muutus kõik

22 Detsember 2022

Detsember 2022Heili Meibaumi kogumikust „elumõttelõngakera“ (2022) ühe ööga muutus kõikpaar aastatuhat tagasikui valgus pimeduse keskelpaistis võimsaltsedasiet tulid kummardamatargad idamaaltja tulid rumaladning jätsid mahaisetehtud jumalad

Aastavahetus

22 Detsember 2022

Detsember 2022Linda Sool Hea on lõpetada aastaüheskoos meil Loojaga.Igast päevast kandnud läbiTa meid oma rahuga. Me ei taha nuriseda,kui see aasta möödub nüüd.Hea on hetkeks seisatada.Minna otse – see me...

Üks laul läks lendu

22 Detsember 2022

Timo Lige ÜKS LAUL LÄKS LENDU 1 Üks laul läks lendukeset eestimaist talve.Keset sompus ja halli argipäeva.Üks laul läks lendujõulude lävepakul,et leida südant, mis täis muret ja vaeva.Üks laul läks...

Linke