Diakonissid räägivad meestest

03/2017
Küsitles Märt Saar, Tartu Risttee kogudus

Kersti Kuusk, solfedžoõpetaja, Oleviste ülistuskoori juht, diakoniss, abielus ja kahe lapse (23 a, 30 a) ema 11 kuusk kersti

Mis mõtted tekivad, kui öelda eesti mees?
Super mees! Kui veidi kaevata ja sulatada… Samuti on eesti mees tõsiseltvõetav.
Kuid siiski mitte liiga helge. Näiteks, kui egiptlane müüb oma poes ja ta äri ei edene, aga ta siiski laulab ja tantsib. Eesti mees on aga natuke murelik, endasse tõmbunud või kinnine.
Kristlaste puhul võib ta olla isegi rõhutum, sest siis võib tulla mängu see, et tal tekivad nii-öelda käsud ja keelud. Kui kirikus kuulata karmi jutlust, siis see ajab mehed krampi.

Mis teeb mehest tugeva mehe?
Ehk siis meheliku mehe? Suhe Jumalaga. Suur ja soe süda, annus huumorimeelt, mittenaiselikud reaktsioonid, nagu üleemotsioneerimine või ülemõtlemine. Tal ei teki tühjast-tähjast tohutut probleemi, võib-olla meestel on paremat nägemist. Ja mis seal salata – sportlikkus.

Kas igal mehel on võimalik olla mehelik mees?
Kui võtta kasvõi väline pool, olgu ta lühike või pikk, peenike või tüse, kui ta tahab sellega tegeleda, siis on see ju võimalik. Kui aga sisemine mehelikkus, ma ei oska öelda, see on provotseeriv küsimus, aga tahaks loota, et igal mehel on võimalik olla mehelik mees.

Kas Olevistes on mehelikke mehi?
Loomulikult on neid ka adventistide, metodistide ja luterlaste keskel. Jah, õnneks on usklike seas mehelikke mehi.

Mis on sinu arvates suurim(ad) erinevus(ed) meeste ja naiste vahel?
Esiteks, mees oli enne! See on Jumalik printsiip.

Aga see, et naine loodi pärast teda ja on täiustatud versioon?
Ei huvita see. Naine on loodud, et mehel igav ei hakkaks, et ta üksi ei oleks. Ja see on tohutult vinge ülesanne, olla see küljeluu ja hoolitseda. Mees vist ei saa hästi ilma küljeluuta.
Teiseks, sõnade kaalukus. Kui mees midagi ütleb, saab asi lühidalt ja konkreetselt öeldud ning on usutavam. Samuti on mehed igale poole oodatud. Tööle, kogudusse, koori – oodatakse alati meeslauljaid.

On sul ka mõni mure seoses meestega?
Ei tea, et oleks. Muidugi on neil meeletu ajadefitsiit ja seda aega nende käest küsida on raske. Ükskõik kus nad on, nad on pidevalt rakendatud ja vaevalt saad kuidagi löögile.

Kui sa saaksid olla üks päev mees, mis sa teeksid?
Võib-olla ehitaksin maja, teeksin remonti, kasutaksin elektritrelli. Need on asjad, mida ma imetlen, aga millega mina naisena hakkama ei saa. Küllap mõni naine muidugi saab.
Või siis mängiksin tuubat. See on vist väheseid instrumente, mida naised mängida ei suuda. Või tegeleksin lastega. Mind meeletult võlub, kui mehed, näiteks vanaisad, tegelevad lastega. See võtab relvituks.

Milline oleks üks sinu soov kristlastest meestele?
Ärge kartke oma positsiooni pärast, mis on teile Jumala poolt antud! Mõtlen nii koguduses kui perekonnas. Mõnel juhul öeldakse, et „püksid on naise jalas” või et naised kasvavad üle pea, aga kui seda karta, siis nii võibki juhtuda. Kui mehed on mehed, siis naised alluvad rõõmuga. Jumala loodud kord toimib!


Aime Järv, raamatupidaja, Tartu Salemi koguduse hingehoidja, diakoniss, vanus 78a, abielus (3a) 10 aime jarv

Mis mõtted tekivad, kui öelda eesti mees?
Ma selle koha pealt ei oska vastata. Olen niivõrd eraldatud ühiskondlikust elust. Kuigi e-maili kasutan, mul ei ole Facebooki. Nii vähe vaatan televiisorit.

Mis teeb mehest tugeva mehe?
Vastutustunne. See võtab kõik kokku. Vastutustunne kogu elu suhtes ja selline, mis väljenduks tegudes. See annab tunda eriti koguduses. Kui ei ole vastutustundlikke mehi, peavad naised koormat kandma ja hakkama juhtima.

Aga kuidas üldse saada vastutustundlikuks? Ütleme, et üks hakkaja noor mees loeb seda ajakirja ja ta soovib olla selline?
Kui kuulutada kellelegi tänavanurga peal Jumalast, on üks asi, aga kui see inimene tuleb usule, siis alles sealt algab vastutus. See on see, kui sa vastutad tema eest, kuni ta saab usus täiskasvanuks. Ja see vastutus peaks olema meestel, aga vaimulikud isad on vähesed.

Kuidas üldse aru saada, et tegemist on vaimuliku isaga?
Inimesed ise tunnevad ära, kelle juurde minna. Isa on see, kes annab sulle vitsa, aga see vits on ka hea ja ta tegeleb ka selgitamisega.
Noored on tublid küll, aga neil on vaja kasvatajaid, kes ise tunnevad Piiblit. Alates kristlasekssaamisest olen püüdnud lugeda kord aastas Piibli läbi ja see on andnud mulle pildi ja aluse. Aga olen kohanud isegi vanemaid usklikke, kes ei ole Piiblit kordagi läbi lugenud. Sellisel juhul iga tuul ja torm viskab pikali!

Mis on sinu arvates suurim(ad) erinevus(ed) meeste ja naiste vahel?
Ma arvan, et kui üldiselt ja piibellikult võtta, siis mees peab pakkuma turvatunnet, aga naisele meeldib, kui ta on kaitstud.

Naine on nõrgem astja?
Tegelikult oleneb, kes ta on, sest vajaduse korral, kui ei ole tugevamat poolt, siis ta on võimeline olema tugevam pool. Need naised ei ole õnnelikud, kes on üle meeste, kuigi nad võivad ka vastupidist väita. Naine on õnnelik, kui ta ei ole valitseja.

On sul ka mõni mure seoses meestega?
Ikka seesama, mis ma juba ütlesin, et koguduses on kõige suurem mure vaimulike isade puudus. Oleks meil neid, kes Piibli põhjal näevad ja suunavad, selle asemel et karta haiget teha. Oma noorusest tean seda ja olen tänulik temale, kes mulle nii-öelda „vitsu andis”.

Aga meeste tervis? Kas selle pärast ei ole mures?
Eks vanas eas ohkavad kõik tervise üle.

Milline oleks üks sinu soov kristlastest meestele?
Võta aega Jumala sõna jaoks ja sea eesmärgiks, et sa seda tunneksid! Praeguse ajal on Sõna tundmine väga vajalik! Igast nurgast puhuvad tuuled ja meeled. Selles tundmises saaksid sa kasvatada lapsi ja lähedasi.