Ülevenemaalisel EKB kongressil Brjanskis

09/2016 19 brjansk
Margus Einlo, Vormsi koguduse pastor

„Kõik reisid algavad esimesest sammust,” ütleb hiina rahvatarkus. Nii oli see ka suvisel Venemaal, turismi kõrghetkel, kui seisin Pihkva raudteejaamas kassade ees. Seal järjekorras polnud küll palju rahvast, aga pileti ostmiseks tuli varuda rohkesti kannatlikkust. Reisijad olid kassiiri ette kogunenud otsekui pihile, iga esitatud piletisoovi taga on ju keerukad eluteekonnad, isesorti kohtumised, ühesõnaga – kaugused. Minu reisisihiks oli Venemaa lahingukuulsuse linn Brjansk, kus peeti Ülevenemaalist Evangeelsete Kristlaste-Baptistide (EKB) kongressi. Rongiga saab sinna ainult läbi Moskva. Kassas läks ruttu, palusin platskaartpiletit Sõltumatute Rahvaste Ühenduse (SRÜ) pealinna – ja selgus, et koht rongi sabavaguni teise korruse lavatsil on odavam.

Tänava lõpus kõrgus Kaarli kiriku suurune Brjanski 800-liikmelise esimese baptistikoguduse kirik.

Moskva kontrastid
Moskvas saabusime Leningradi vaksalisse Komsomoli väljakul. Kõikjal oli näha turvamehi, jaama sisenemisel valgustati läbi kogu pagas. Südalinnas, mitte kaugel Krasnaja Presnjast nägin, et turjakad valvurid turvavad paljusid hooneid. Minu küsimusele, et miks, saan vastuse – „terrorismi oht”.

Kõikehõlmav globaliseerumine ja terrorismioht on vallutanud nüüdseks ka Kolmanda Rooma. Vaatamata sellele, et Moskva Tööpunalipu Ordeniga Autasustatud Metroo kannab endiselt bolševike juhi Lenini nime, teatatakse vagunites metroojaamade nimesid, vastu minu ootusi, ka klassivaenlastele omases inglise keeles. Globalistid jaotavad sealsamas oma tasuta reklaamiajalehti. Kiievi jaamas metroost väljudes olen rabatud – kuumas virvendavas õhus vaatavad vastu tohutud klaasist pilvelõhkujad, mis meenutavad täpselt London City taevatorne. Küsimatagi on selge, kus istuvad globalistid. „Hõljuv plankton,” nagu ütles üks kohalik daam, „globalistid on spekulandid, kes on sanktsioonide, offshore'ide, madala naftahinna ja börsitehingutega laastanud vene rubla.” Ometi ei valgusta nende majandusterrori pagasit keegi läbi.

Uus seadus peab kaitsma Venemaa traditsioonilist usku välismaalaste eest.

Brjanski üllatus 20 iisaku katedraal
Brjanskisse jõudsin õhtul hilja ja, lootuses leida öömaja, küsisin esimeselt taksojuhilt, kas ta teab mõnda palvemaja. Mind juhatati lahkesti marsruuttaksole; taksist rõhutas veel, et väljuda tuleb Lev Tolstoi nimelises peatuses. Tahtmatult meenus, et see suur vene kirjanik oli ju kirikust välja pandud. Otsisin küsitud palvemaja, aga selle asemel kõrgus tänava lõpus Kaarli kiriku suurune Brjanski 800-liikmelise esimese baptistikoguduse kirik.

Muutmise mäe kongressid
EKB ülevenemaalised kongressid, mida korraldatakse iga nelja aasta järel, kannavad üldnimetust „Muutmise mägi”. Tänavusuvine suurüritus Brjanskis, millega tähistati ka vene sinodaalse piiblitõlke 140. aastapäeva ja riiklikult väljakuulutatud Piibli aastat, kandis loosungit „Evangeelium on vägi!“ Evangeeliumi vägi oli siia – Brjanski lähedale endisesse pioneerilaagrisse „Jolotška“ –toonud kokku ligi 6000 delegaati üle SRÜ. Kõige kaugemad saadikud saabusid Jakuutiast, mis asub kahenädalase rongiteekonna kaugusel. Veel oli delegaate Ufast, Lääne- ja Ida-Siberist, Dagestanist, Tšetšeeniast, Valgevenest, Armeeniast, Moldovast, Krasnodarist ja Abhaasia lähedalt. Erinevate regioonide pastorite hulgas kohtasin ka endisi kaadriohvitsere. Nende kogemused on abiks evangeeliumi kuulutamisel poliitiliselt tulistes piirkondades, nagu näiteks Dagestan või Abhaasia. Üks Tšetšeenia pastor oli just loobunud oma mugavast korterist Moskvas ja järgis Jumala kutset Groznõisse, kus tuleb üles ehitada kogudus.

Võtmesõna evangelism
Baškorstani EKB Liidu esimees meenutas sajandivahetusel läbi viidud kristlikke suuraktsioone, mil muhameedlikus Ufas polnud prospekti ega tänavat ilma silmahakkavate kristlike plakatiteta. Linnas töötas kogudustevaheline usaldustelefon. „Aga täna on isikliku evangelismi aeg,” leiab ta. Tervet SRÜd silmas pidades pole see ülesanne kergete killast. „Jeesuse suurt misjonikäsku meenutades tuleks Venemaal jõuda 90 rahvuseni”, ütles kongressil vanas sõjaväetelgis misjoniseminaril kõnelenud lektor. Üldse oli selle kongressi punane joon evangelism. Ajakohane on saksa baptismi rajaja Johann Gerhard Onckeni tuntud moto „Iga baptist on misjonär.”.
Aeg on väljuda oma uutest mugavatest kirikuhoonetest, seal ootaks kogudusi väljasuremine – kõlas hoiatav sõnum. Krasnodari kogudus on teinud bussidega järjepidevaid evangeeliumireise ümbruskonna maa-asulatesse ja tänaseks on nad rajanud 200 kogudust. Koguduste noortele on korraldatud töölaagreid, kus sõidetakse maale abistama vanu inimesi. Liikumine on elanikkonna seas väga populaarne. Seal pole veel unustatud omal ajal koolis kohustuslikus kirjanduses loetud Arkadi Gaidari jutustust „Timur ja tema meeskond“. Sõnulseletamatu on see, et kogudus leiab endas veel väge pidada üleval misjonitööd Siberis Novosibirski lähistel, mis jääb neist 7000 km kaugusele. Väärib märkimist, et seda kõike on tehtud ilma välismaise toetuseta.

Uus seadus
Vaatamata kongressi suurepärasele korraldusele ja innustavatele üleskutsetele raksatas välk juulikuu selgest taevast. 6. juulil kirjutas Venemaa president Vladimir Putin alla nn Jarovoi terrorismivastasele regulatsioonile, mis piirab tugevasti ka kristlikku misjonitegevust. Uue seaduse järgi on keelatud ilma ametliku loata jagada informatsiooni oma usutunnistuse kohta inimestele, kes ei kuulu samasse usuliikumisse. Seda võib teha ainult kultushoonetes. Veel on keelatud kuulutustegevus eluruumides, s.t eluruumi valdaja ega teised ei tohi külalistega rääkida usuteemadel. Selleks peab olema registreeritud vaimulik või omama misjonäri tunnistust. Omaette peatükk on välismaalased Venemaal. Nendel peab jutlustamiseks olema riiklik tööluba ja leping, mida on kohalikelt võimudelt ilmselt võimatu saada. Seega saavutas kunagine Magadani prokurör I. Jarovaja eesmärgi – tema sõnul peab uus seadus kaitsma Venemaa traditsioonilist usku välismaalaste eest.

Evangeelium on vägi
Kongress läkitas südamevärinal välja kolm naist – Maria, Nataša ja Ljubova – misjonitööle budistlikusse Nepali – hoolitsema tänavalaste eest, keda kohalikud võimud ei kaitse.
Kahjuks sain ma Muutmise mäe kongressil viibida vaid ühe päeva. Teame Uuest Testamendist, et Jeesus võttis enne, kui võimud ta tapsid, Taabori muutmismäele kaasa jüngritest vaid kõige lähimad. Mõnda nendest oligi Brjanski kongressil võimalik kohata. 90 rahvusel SRÜs jääb vaid üle oma järjekord ära oodata. Kohtumiseni.