Baptisti Maailmaliidu seisukohavõtt põgenike küsimuses


03/2017 17 bwa riia

Baptisti Maailmaliit (BWA) taaskinnitab piibellikku seisukohta põgenike, kaitsetute inimeste suhtes, kes sageli kannatavad oma usu tõttu.

Resolutsioonis, mis võeti vastu peakomitee koosolekul Vancouveris, Kanadas, juulis 2016, kutsub maailmaliit kõiki oma liikmesliite, kogudusi ja üksikkristlasi aktiivselt kasutama võimalusi teenimiseks ja tunnistamiseks viisil, mis kehastab piibellikku õpetust armastada võõrast (3Ms 19:18b) ja Jeesuse õpetust armastada ligimest nagu iseennast (Mt 22:37–40), et olla soolaks ja valguseks, ning edastada Issanda väärtusi meie kultuuris.

Lisaks julgustab resolutsioon „kristlasi isiklikult suhtlema põgenike ja pagulastega, lahkelt osutama Jumala armastust ja hoolivust, väljendades Jumala kõikehõlmavat headust, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses.”

Resolutsiooni valguses, mis võeti vastu pisut rohkem kui pool aastat tagasi, ja võttes arvesse varasemaid seisukohavõtte, mõistab maailmaliit hukka Ameerika Ühendriikide valitsuse hiljutised sammud väljastada täielik sisssesõidukeeld seitsme riigi kodanikele; näib, et need sammud on suunatud eelkõige pagulaste vastu ja piiravad eriti moslemite liikumist.

Need sammud mõjutavad juba praegu negatiivselt perekondi. See olukord takistab nende inimeste teenimistegevust, kes töötavad otseselt põgenikega, ja on tekitanud ettearvamatuid raskusi baptistide organisatsioonidele Ameerika Ühendriikides, näiteks seminaridele ja ülikoolidele, kus tudengite hulgas on inimesi nimetatud seitsmest riigist.

Kuigi maailmaliit möönab, et valitsusel on õigus luua ja hoida tingimusi, mis on vajalikud kodanike turvalisuseks, kaasneb sellega kiusatus järele anda hirmule ja kiirustades rakendada ekslikke juhiseid, millel on kaugele ulatuvad kahjulikud tagajärjed ja mis õõnestavad usuvabadust.

Me nõustume, et uus olukord pole tekkinud ootamatult ja on osaliselt reaktsioon nende seitsme riigi püsiprobleemidele. Me mõistame hukka ebaõigluse, millele ei ole vastu astutud, ja olukorrad, millel on lastud halveneda.

Me märgime, et Iraagis seisavad kristlased, jeziidid ja teised inimrühmad silmitsi Islamiriigi põhjustatud genotsiidiga. Viimase kümne aastaga on kristlaste osa Iraagi elanikkonnas langenud 1,5 miljonilt vähem kui 200 000 inimeseni.

Globaalne Põuaohu Eelhoiatusvõrgustik osutab, et Jeemenis on kõrgeim riskiaste näljahäda tekkimiseks.

Süüria on praegu maailma kõige keerulisem konflikti ja humanitaarkriisi piirkond; see on laastanud riigi, mis peab tulevikus tegelema trauma ja ülesehitustööga.
Baptistid, kõik kaaskristlased ja hea tahtega inimesed peavad töötama selle nimel, et muuta olukordi, mis sunnivad inimesi põgenema neist ja teistes riikidest; me peame tegutsema selleks, et valitseksid rahu, kooskõla ja õiglus.

Maailmaliit tunnustab baptiste Türgis, Jordaanias, Liibanonis, Saksamaal, Rootsis, Horvaatias, Serbias ja mujal, kes on ellu rakendanud piibellikku ülesannet seista kaitsetute poolel ja praktiseerida külalislahkust. Me toetame baptiste Ameerika Ühendriikides, kes ilmutavad lahkust ja pakuvad abi. (3. veebruar, 2017)