Eestikeelne vaimulik raadiosaade „Kodukirik”

05/2017
Erli Lepik, Vancouveri Ühendatud Baptisti Koguduse liige

Kanada ja Ameerika läänerannikul Vancouveri ümbruskonna ja NW Washingtoni eestlastel on olnud võimalus alates 1962. aasta veebruarist igal pühapäeval kuulata Blain Washingtonis asuva raadiojaama KARI − 550 Kc kaudu eestikeelseid raadiosaateid.

„Kodukiriku” saate tegijate sooviks ja palveks oli võimaldada kõigile kaasmaalastele, kes ka kaugemal elavad, regulaarselt siin võõrsil oma emakeeles Jumala sõna kuulata.

Saadete peaorganiseerijad olid, lisaks alustajale ja peatoimetajale pastor Endel Meiusile, Paul Lepik, Arnold Erisalu, Wulfi Lige, pastor Valter Jääger jt.

„Kodukiriku” raadiostuudio ja kirik valmisid ja avati 10. juulil 1966. Saateid toimetasid pastorid Endel Meiusi ja Erich Tõkke, hiljem pikemat aega ka Paul ja Erli Lepik. Helitehnikud olid Heiki Oyamaa, Peter Jääger ja Heino Nõmm.
Jutlustanud on „Kodukiriku“ saadetes peamiselt baptisti ja teiste eesti vabakoguduste jutlustajad, evangelistid ja pastorid, aga ka luteri kirikuõpetajad. Algaastail sisustasid neid saateid ainult väliseestlased, nii Kanadast, Ameerikast, Austraaliast kui ka mitmelt poolt Euroopa maadest, koos rohkearvuliste solistide, laulukooride ning mitmekesiste ansamblitega. Kuulsime ka Vancouveri soliste ja laulukoore, kaasa arvatud „Kodukiriku” raadiokoori.

Peale Eesti taasvabanemist 1991. aastal toimetas Endel Meiusi jälle „Kodukiriku” saateid. Seekord Denveri stuudios Colorados Tallinna, Tartu ja Kuressaare Pereraadio heliülekannetest. „Kodukirik” on ka majanduslikult toetanud vaimulikku tööd Kodu-Eestis.

„Kodukiriku” töö lõppes 2016. aastal Eesti Vabariigi aastapäeva saatega. Arvatavasti on „Kodukirik” olnud üks vanemaid eestikeelseid raadiosaateid laias maailmas.
Oleme ülimalt tänulikud Jumalale ja kõigile kaastöölistele, et siin võõrsil olles 54 aasta jooksul on meil olnud võimalus kuulda vaimulikku raadiosaadet meie armsas emakeeles.