Läti baptistid – 150

9/2010 Haldi ja Ruudi Leinus, Nõmme „Vabaduse" Baptistikogudus

Läti Baptistiliit pühitses Ventspilsis oma 150. juubelit aastakoosoleku, vaimuliku laulupeo, erinevate kontsertide ja vabaõhu jumalateenistusega, kus ristiti 85 inimest. 6413 liikmega 86 koguduse liit kasvas ühe päevaga enam kui 1,2%.

Riiklikus televisioonis eetrisse läinud ristimisteenistusel tervitas ka EKB Liidu president Meego Remmel. Ühtlasi astus ta üles aastakoosolekul, kinkides lõunanaabritele eesti vendluse lauluraamatu.

.

Baptistide juubelile läkitasid oma kirjaliku tervituse ka riigi president ja Seimi esimees. Tervituskõnedega astusid üles Ventspilsi linnapea ning Läti katoliku, luteri ja õigeusu kiriku piiskopid. Pastoritele ja väliskülalistele korraldati lõunasöögiga laevasõit.

Püha õhtusöömaajaga lõppenud vabaõhuteenistusel laulis juubelikoor, jutlustas piiskop Sprogis ning tervitasid mitmed väliskülalised eesotsas EBF peasekretär Tony Peckiga.

Koori- ja muusikajuhtide ühendkooris laulis umbes 300 lauljat, kelle seas oli palju mehi ning noori. Koori juhatasid kordamööda ligemale 20 dirigenti. Rõõmustas samuti mitmete solistide kaasamine. Valik teosed kanti ette sümfooniaorkestri saatel. Kõikide laulude autorid olid lätlased.

Muusikapalade vahele esitasid kaks meest ja kaks naist, kes kandsid ajastutruud riietust, meeleolukaid lugusid baptistide ajaloo kohta. Ettekanne oli kõrgel professionaalsel tasemel.

Reedel toimus noortekontsert täis saalile. Meie suureks üllatuseks oli õhtu täielikult sisustatud lätikeelse koorimuusikaga, ainult kaks laulu olid inglisekeelsed gospellaulud, sealhulgas Happy Day. Ka noorte ligemale 300-liikmelist koori juhatasid paljud dirigendid ning analoogiliselt eelmise õhtu kontserdiga andsid ka noored sõnameistrid oskuslikult edasi möödunud 150 aastat puudutavaid ajaloolisi sündmusi.

Laupäevaõhtune, juba seitsmes baptisti-laulupidu toimus 2000-kohalises Ventspilsi Olümpiakompleksi korvpallihallis. 550-liikmelise koori esituses kõlas jällegi läti heliloojate looming, laule tutvustasid ja vahepalu jagasid nii solistid kui perekonnad.

Eriliselt torkas silma kõikide kontsertide ja laulupeo väga hea logistiline pool: kõik sujus suurepäraselt, ilma tõrgete ja pausideta. Seda ligemale kolmetunniste õhtute jooksul.

Jumal õnnistas Läti baptistide juubelikogunemisi eriliselt ka vihmavaba ilmaga, kuigi prognoosid lubasid igaks päevaks vihma ja eriliselt veel vabaõhujumalateenistuse ajaks. Vihma asemel kinkis taeva ja maa Looja erilise loodusnähtuse, kus päikest kaunistas suur ring, nagu aupaiste!

Užava jõe ääres ristimis- ja lõpujumalateenistusel laulis ühendkoor. Eestlane Malle Rozenštein (Tamm) rääkis, et koorilauljal, kes osales kõikides koorides ja kontsertidel, tuli ära õppida selleks juubelipidustuseks 60 laulu!

Kahe tütre isa, piiskop Sprogis, kellel on koos abikaasa Martaga novembris kolmandat korda lapsevanemarõõme loota, tunnistas: "Mul on suur rõõm uute koguduste rajamise üle! See ei tähenda, et vanad kogudused poleks tähtsad. Vanavanemad tunnevad sündivate lastelaste üle ainult rõõmu. Keegi ei pea valima eri põlvkondade vahel. Me oleme kõik olulised ja kuulume kokku: vanad, keskealised, noored."

 

4_DSCN0567 Rahvas ristimisteenistusel Užava jõe ääres. Meie taga piiskop Peteris Sprogise vanemad, isa Andris Sprogis ja ema Mairite.

4_DSCN0580 Ventspilsi Baptistikoguduse pastor Peteris Tervets oli kogu ürituse üks suuremaid vaevanägijaid koos oma kogudusega. Ta on Läti Baptistiliidu kunagise kauaaegse juhi Janis Tervetsi poeg.