Mooste oli kõrgpunkt

09/2012

Frank Fornaçon
Saksa Baptistiliidu presiidiumi liige

„Kohtumine Moostes oli kõrgpunkt," kommenteeris üks saksa baptistide reisigrupi osavõtja. 33 seeniori Kesk-Saksamaalt Kasselist reisisid septembri algul bussiga läbi Baltikumi. Praamiga jõuti Kielist Klaipedasse ja edasi läbi Daugavpilsi Tartu ja Moostesse ning sealt üle Tallinna ja Riia tagasi. Daugavpilsis külastati 1841 asutatud baptistikoguduse kirikut – Euroopa kontinendi vanimat, veel kasutuses olevat baptistide kogudusehoonet. Klaipeda (Meemel) oli lähtekohaks baptistide misjonile Leedus, Poolas, Lätis ja Ida-Preisimaal, see mõjutas ka Venemaad.27 mooste 1-2
Lisaks linnaekskursioonile oli Tartu programmis Kõrgema Usuteadusliku Seminari külastus. Eelnevatel aastatel oli reisiseltskond väisanud seminare Prahas ja Elstalis/Berliinis ning neile avaldas muljet siinse seminari haare. Tartu ja Elstali koolide vahel on sõlmitud ka koostööleping.

Kogudus on vaid siis tõeline kogudus, kui tal on sõpru väljaspool.

Väikesel Mooste kogudusel on juba aastaid toimiv partnerlus Kasseli külje all oleva Baunataliga. Reisigruppi kuulusid sealse koguduse juhatuse esimees Matthias Engel oma abikaasa Ulrikega ja nii oli loomulik, et pühapäev kuulus Moostele.

.

Rahvast pungil palvemajas lauldi rõõmsalt ühiseid laule kahes keeles korraga. Kasseli pastor Frank Fornaçon jutlustas halastajast samaarlasest, kes tegi hädaolukorra lahendamiseks kõik vajaliku, jättes oma huvid kõrvale. Nii on ka Jumal võtnud vastu inimesed, kes ilma Jeesuseta oleksid surmale määratud. Nüüd on kristlaste ülesandeks inimesi nende hädades aidata. Eesti ja saksa kogudused teevad seda ühiselt ka Euroopa Baptisti Välisabi raames.
Pastor Fornaçon juhtis tähelepanu võõrsile reisinud rahvuskaaslastele. Nagu teised idaeurooplased otsivad paljud (noored) kristlased tööd Läänes. Neil on keeleprobleeme ja sageli ei leita kontakti kohalike kogudustega, kuigi ollakse nende keskel teretulnud. Kes aga jääb väljapoole osadust, võib kergesti kaotada usu. Eesti kogudustel tuleks hoida nendega hingehoidlikku kontakti näiteks e-posti teel ja samas vahendada uue elupaiga koguduste kontakte. „Kogudus on vaid siis tõeline kogudus, kui tal on sõpru väljaspool," selgitab Fornaçon.
27 mooste 2-2

Ta meenutas Uue Testamendi aega, kus Korintose kogudus tegi korjanduse Jeruusalemma sotsiaaltöö vajadusteks, Filipi kogudus finantseeris Pauluse misjonireise. Apostli kirjade tervituste nimekirjad näitavad elavat huvi ka väljapoole oma kogudust.

Pärast jumalateenistust oli ühise lõunasöögi (eriti suurepärane oli heeringasalat!) ajal palju vestlusi. Matthias Engel rääkis Baunatali tööst ja andis edasi tervitused. Ta tänas Mooste usklikke eestpalvete eest, eriti ühe Baunatali raskesti haigestunud õe eest. Külalised kinkisid Mooste pühapäevakoolile suure „langevarju", mille toredaid võimalusi ühiselt tundma õpiti.
Pärastlõunal sõideti edasi Tallinna, kus pastor Matthias Burghardt tutvustas linna ja pidas palvuse Rootsi-Mihkli kirikus. Burghardt on abielus eestlannaga ja töötab Tallinnas juba üle kuue aasta saksa luteri koguduse ülesehitamisel.
Mitmed ronisid ka Oleviste kiriku torni ja nautisid vanalinna imekaunist vaadet.
Kasseli seenioride reis oli pühendatud balti riikide kultuurile ja loodusele ning sisaldas kokkusaamisi eesti baptistidega, kelle keskel osavõtjad tundsid endid nagu kodus. Pole siis ime, et isiklik kohtumine kujunes paljudele puhkusereisi kõrgpunktiks.