Sotsiaaltöö ümarlaud kaardistas hetkeseisu

05/2016
Mirjam Link, Sõbra Käsi projektijuht

EKB Liidu aastakonverentsi eel kogunes 23 kogudusest 40 inimest Sõbra Käe poolt kokku kutsutud ümarlauada, et kaardistada sotsiaaltöö hetkeseis ja jagada üksteisega selle olulise ning tundliku valdkonna kogemusi.

Pärast tutvustusringi panid erinevatest ilmakaartest pärit osalejad nelja laua ümber kirja, mis on need konkreetsed tegevused, mida nende piirkonnas sotsiaaltööna mõistetakse ja tehakse. Lisaks traditsioonilisematele töödele (toidu- ja riideabi jagamine, transport teenistustele ja tagasi, vanurite külastused) tekitasid arutelu sellised veidi vähem levinud ettevõtmised nagu ehitusabi ning ajutise majutuse pakkumine. Samuti oli huvitav tõdeda, et on neid kogudusi, kus sotsiaaltöö on pigem suunatud oma inimeste aitamisele, ja neid kogudusi, mis suures osas tegutsevad endast väljaspool. Iga paikkond on erinev ja see, mis ühes on kohas prioriteetne, ei pruugi teises kohas seda olla – tõdeti, et loomulikkus ning inimlik märkamine peaksid olema abistamise lähtealuseks.


Põhilisteks takistusteks sotsiaaltöö jõudsamal edenemisel peeti vähest koordineeritust ja süsteemi puudust, kompetentsi ning kogemuse vajakajäämist, info vähest liikumist, pikaajalise vastutuse pelgust ja visiooni ning motivatsiooni puudust. Piirkondade eripärast lähtuvalt nimetati takistustena ka liikmete keskmist kõrget vanust, hajali olevat asustust ja puudulikku suhet kohaliku omavalitsusega. Ühiselt tõdeti, et on neid takistusi, mille puhul kogudus ise peaks lahendusi leidma, aga on ka selliseid, mille osas Sõbra Käsi ja Sõbralt Sõbrale üle-eestiline kauplustekett appi saaks tulla. Praeguseks hetkeks olid kohalolevatest kogudustest kasutanud neid sisemisi ressursse orienteeruvalt pooled.
Järgmisena liiguti konkreetsematelt valdkondadelt üldise ja eriti olulise küsimuseni – mis on koguduse missioon oma kogukonnas? Neli erinevat laudkonda jõudsid selliste tõdemusteni:
teenida inimest sünnist surmani, nii et kolm valdkonda – vaim, ihu, hing – oleksid hõlmatud;
kuulutada ja kehastada Jumala riiki;
märgata abivajajat, luua kontakt, luua usaldus, täita vajadus ja edastada hea sõnum;
kuulutada evangeeliumit ja pühitsust ning teha head.
Valduste OÜ juht Meelis Kibuspuu rääkis Sõbralt Sõbrale olemusest – see on inimesest hooliv sotsiaalne ettevõte, mis ühendab andja ja saaja rõõmu. Oluline on ringluse moment – püütakse andja ja saaja kokku viia. Ja hästi oluline on inimene – inimesest hoolimine kõige laiemas tähenduses meie endi keskel ja meist väljaspool.

Mirjam Link tutvustas Sõbra Käe missiooni valguses (olla koguduste ja partnerorganisatsioonidega koostöös toeks abivajajatele) selle aasta erinevaid käimasolevaid projekte.
Sõbra Käsi jääks väga lühikeseks, kui ei oleks üle Eesti inimesi, kes aitavad projekte ellu rakendada ja Sõbra Käe töö ongi üles ehitatud usaldusväärsetele kontaktisikutele üle maa. Väga oluliseks tööks on võrgustike loomine, et abisaamine igas Eestimaa nurgas oleks käepärasem.

Lõpuarutelus otsiti eelnevalt räägitu valguses lahendusi ja võimalusi tulevikuks – kõige pikemalt peatuti koguduste ja kohalike omavalitsuste koostööl. Kuidas oleks võimalik siduda kogudust ja riiki abivajajate aitamisel? Sõbra Käe nõukogu liige Erki Tamm tõi näite eelmisel aastal suletud supiköögi põhjal. Kui Tallinna linn üritas seda vabatahtlikelt üle võtta, saadi väga kiiresti aru, et palgalolevate inimeste hulgas ei leidu sellise missiooniga inimesi, kes oleks valmis tööd samal moel ja pühendumisega tegema, nagu vabatahtlikud olid teinud. Kogudustel on olemas vabatahtlikud, kelle jaoks on aitamine osa elu missioonist.
Kokkuvõttena tõdeti, et kogemuste ning positiivsete lugude jagamine on äärmiselt oluline – ja koos oldud tundide jooksul ei tulnud nendest kordagi puudust. Loodetavasti kestab see jagamisprotsess kohalolnud inimeste kaudu kõikides Eestimaa piirkondades edasi ja abivajajad näevad ning kogevad selle vilju.

365 – IGA PÄEV ÜHELE LAPSELE SÜNNIPÄEV
Tegemist on selle aasta ühe väärt projektiga, milles ootame kõiki kogudusi kaasa lööma. Praeguseks hetkeks on juba toimunud üle Eesti 70 sünnipäeva ja need on olnud vahvad, meeldejäävad ning sünnipäevalastele väga väärtuslikud. Need on mõeldud lastele, kelle perel pole võimalik sünnipäeva korraldada, kuid Sõbra Käel on olemas ressursid nii peopaiga kui toidu ja vajadusel ka transpordi jaoks. Selleks on lihtsalt vaja heade ja märkavate inimeste abi üle Eesti, et leida 365 last, ning kontaktisik koha peal saab omalt poolt kaasa aidata sünnipäevapeo korraldamisele. Kinnitan senise kogemuse põhjal, et sünnipäevalaste rõõm kaalub kaugelt üles töömahu, mida peo korraldamine kaasa toob. Selle mõju lapsele – mind on märgatud ja oluliseks peetud ning ma sain oma sõpradega seda päeva tähistada – võib olla elamus ja emotsioon kogu eluks.
Siin sünnipäevade koduleht ja video: http://xn--365snnipeva-s8a12a.ee/21 kandilinelaud 1

Meie Liidus on 83 kogudust – kui iga kogudus leiab kolm last, kellele aasta jooksul sünnipäev teha, siis ongi meil kõik sünnipäevalapsed olemas. See on suurepärane võimalus luua kontakte oma kogukonnas. Meie partnerid Rootsist võtsid selle idee juba ka oma kodumaale kaasa – nii et meie unistuseks on, et see ei jääks ainult ühekordseks tähtpäevaks, vaid eri organisatsioonid jätkaksid oma piirkonnas seda toredat traditsiooni. Mitmed lastega seotud organisatsioonid – Lastekaitse Liit, Kasuperede Liit, „Vanem vend, vanem õde” on samuti oma organisatsioonide lapsi sellesse projekti kaasanud, aga meie sooviks ja unistuseks on, et ka meie kogudused kohalike laste meelespidamisel oma parima teeksid. Aitäh kõigile, kes on oma piirkonnas juba mõne sünnipäeva aidanud korraldada.
Meil on omalt poolt olemas vahvad partnerid suuremates linnades, kes tegelevad laste sünnipäevade korraldamisega (Seikluspark, Loodusmaja, Teletorn, Mänguasjamuuseum jt), ressursid transpordiks, toiduks, väike ja meeldejääv kingitus sünnipäevalapsele, kutsed, infovoldik perele – meie oleme valmis kõige sellega panustama, ootame väga kohapealsete kontaktisikute abi ja tegutsemist.

22 mirjam verona 1