Eesti-vene laager-malev Nuutsakul

04 f 506/2017 04 f 1
Johanna Rosenvald, Sõbra Käsi

Sõbra Käsi on alates 2013. aastast korraldanud 2 korda aastas lastelaagreid puudust kannatavatest peredest pärit lastele. Selle ajaga on vanemad lapsed juba laagri põhisihtgrupi vanusest välja kasvanud ja noorteks inimesteks sirgunud. Vaikselt on küpsenud mõte, et võiksime eesti-vene vanemate noortega süvendatumalt tegeleda. Nüüd on mõte juba ka tegudeks vormumas. Mai alguses (5.–7. mai) korraldasime pilootprojekti, milleks oli laager-malev Nuutsakul. Kutsusime kokku 10 eesti ja 10 vene noort. Põhieesmärke oli kolm: ühine töötegemine, olulistel teemadel rääkimine ja integratsioon. Laste tagasiside koosveedetud aja kohta oli ülimalt positiivne. See innustab taoliste ettevõtmistega edasi liikuma.

04 f 404 f 3