Liivi Tõnissaar pärjati sotsiaalkaitseministri tänukirjaga

09/2017 04 liivit6nis
Ave Aaslaid, Tori Sotsiaalmaja juhataja

Liivi on Tori Sotsiaalmaja vabatahtlik juba peaaegu kaks aastat. Ta juhendab juturingi teemal „Räägime elust psüühiliste erivajadustega inimestele, töötutele ja pensionäridele”. Samuti pakub ta hingeabi neile, kellel on mure, kriisid, lein, vägivald, stress, üksindus…

Meie Liivi on usklik inimene ja oma jututundidesse lisab ta delikaatselt Jumala sõna. Teemad on väga elulised: sõprus, armastus, andestus, hoolimine, perekond jne. Alati oskab ta kuulajaid panna kaasa mõtlema ja rääkima ning tihti poetatakse pisaraid. Tema tunnid on alati väga põhjalikult ette valmistatud ja lähevad kõigile hinge.

Samuti on ta aktiivselt osalenud vabatahtlikuna meie üritustel. Näiteks oli ta administraatoriks 10. vabariiklikul erivajadustega inimeste teatripäeval Toris. Kunagi ei tule Liivi majja tühjade kätega, alati on tal kaasas omavalmistatud head ja paremat.
Meie Liivi on suure südame ja hingega inimene, ta on meie majja alati oodatud.
Ei see tänu tuhas jahtu,
ei me aitäh ajas kustu.
Sügavale südamesse
jäävad sädemed särama!
Aitäh Sulle!

Liivi Tõnissaar pälvis Estonia talveaias korraldatud vastuvõtul tunnustust väärivatele vanemaealistele inimestele, kes on kogukonnas silma paistnud vabatahtliku töö eestvedajana, sotsiaalkaitseministri Kaia Iva tänukirja.