Mis saab Seminarist?

26 DSC 277202/2013
Margus Kask, rektor

Kõrgemast Usuteaduslikust Seminarist saab vabakoguduslik koolitus- ja arenduskeskus. Sellise visiooni leidis Seminari arengutoimkond juba 2010. aasta kevadel. Tookordsel arutelul osalesid EKB Liidu juhid, Seminari vilistlased ning õppejõudude ja koguduste esindajad.
Täna oleme selles suunas teel. Rõõmustame nii kodumaiste rikastavate suhete eest koguduste teenimisel, õppetöö tunnustatud kvaliteedi, aktiivsete tudengite ja teiste õppurite, rahvusvaheliste suhete üle vabakogudusliku teoloogia viljelemisel kui ka tublide vilistlaste üle. Loetelu võiks jätkata – tänu Jumalale!

Koolitus- ja arenduskeskus tähendab, et selles sündinud ideed ja projektid on praktiliseks õnnistuseks Eestimaa kogudustele. Kogu õppe- ja arendustöö edendab vabakoguduslikku identiteeti – üllitatakse kirjandust, toimivad täiendkoolitused, erinevatest vabakogudustest pärit üliõpilaskond on arvukas, koguduste jaoks on Seminar haridusinstrument.
Võib-olla tuleks lisada, et Seminar on ka palvekeskus. See märgistab vaimulikku mõõdet − ilma palveta ei sünni midagi jäävat. Õppetöös, tudengite ning õppejõudude elus on olulisel kohal palved ja palvused. Vaid nii on arengutee õigel kursil.

Seminari üliõpilased esitasid hoolekogule taotluse suurendada õppekavas Piibli ainete mahtu. Koguduse töötegija põhiliseks töövahendiks on Jumala Sõna. Kõik muud ahvatlevad suunad ja teooriad kas siis juhtimisteaduses, arendustegevuses, kommunikatsiooniteoorias või teistes inimelu puudutavates valdkondades uuenevad ja asenduvad. Piibel aga jääb. Muidugi on Seminaris alati piiblitundmist õpetatud. Piibel on raamat, mis seob (akadeemilisemalt öeldes „integreerib") erinevad õppeained. Pühakirja tundmiseta polegi võimalik saada koguduse töötegijaks. Niisiis, kes soovib süvendada oma teadmust Piiblist ja teenida jumalariiki paremini, tulgu juba eeloleval sügisel õppima. Lisaks piiblitundmisele omandab Seminaris lõpetaja ka riiklikult tunnustatud kõrghariduse.

Piiblikooli loomine. Üheks järgmiseks sammuks visiooni täitmisel on piiblikool. Juba eeloleval sügisel soovime luua sobiva keskkonna kõigile neile, kes soovivad õppida Piiblit sügavamalt tundma oma ja koguduse vaimuliku elu õnnistuseks. Piiblikoolis ei kohtu õppijad akadeemilise ülikooli-teoloogiaga, kesksel kohal on väga praktilised ja isiklikud küsimused. Näiteks: minu suhe Jumala Sõnaga, Jumala rahvaga ja minu suhe Jumalaga. Nendes valdkondades küsime: mida õpetab Piibel, mis on Jumala tahe õppija elu jaoks. Õppetöö toimuks üks kord kuus sügisest kevadeni reede õhtul ja laupäeval. Täpsemat informatsiooni selle kohta edastame kevadel.26 DSC 2753

Vanematekogu nägemus. Veebruarikuus langetas Liidu vanematekogu Seminari tuleviku jaoks neli olulist otsust:
1. Taotleda õppetegevusele jätkuvalt riiklikku tunnustust.
2. Asutada 2013. a sügisest piiblikool.
3. Teha hariduslikku koostööd seniste rahvusvaheliste partneritega, olles avatud ka uutele.
4. Õpetada rohkem Piibli aineid.

Kevadine lõpetamine. Sel õppeaastal valmistub Seminaris õpinguid lõpetama rohkem kui kümme üliõpilast. Lõputöödes kajastatakse nii Piibli- kui ajalooteemasid. Kesksel kohal on küsimused koguduste teenimisest ja Jumala Sõna kuulutamisest. Lõpetajate pärast tasub palvetada –, et nende kutsumus süveneks ja viimased pingutused oleksid viljakad.

Uus vastuvõtt. Seminari lõpetanutest vabanevad kohad jäävad ootama uusi sisseastujaid. Praegu on õige aeg asuda omandama vaimulikku kõrgharidust. Selle väärtus aja möödudes ainult suureneb. Jumalariigi põldudel on lõikust palju, palugem lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele.