Seminaristid saavad jätkata õpinguid magistriõppes

04/2013
Margus Kask, rektor

Usuteaduse eriala magistriõpe on väärtus. Kõrgema Usuteadusliku Seminari edukatel lõpetajatel on võimalus jätkata oma haridusteed järgmisel tasemel. Kuna oleme vabakiriklik õppeasutus, siis soovitame oma tudengitel asuda edasi õppima eelkõige samu väärtusi jagavatesse koolidesse. Üks sobiv partner on Austria TCMI Instituut. Meil on selle kooliga koostöölepe, millega tunnustatakse teineteise õppetööd ja meie ainepunkte võimaldatakse üle kanda nende magistriõppesse. Seminari rahvusvahelised partnerid on veel näiteks Saksamaal, Ameerika Ühendriikides, Rootsis, Tšehhis, Soomes. Kuna kuulume ülemaailmsesse baptistiliitude perekonda, siis on partnerlussuhted veelgi avaramad.

Peetakse oluliseks, et õppejõud on ühtlasi ka koguduste töötegijad. Nii ei teki õppetöös võõrandumist koguduste praktilistest vajadustest.

Võiks küsida, kas me siiski ei piirduks ainult oma eestimaise „asja" ajamisega? Reisimine on ju kulukas. Tõsi, emakeel ja kodukogudus on olulised ja neid tuleb hoida. Teiselt poolt haarab aga meie usutunnistus rahvusvahelist spektrit. Töötame koos nendega, kes tunnistavad Jumala sõna autoriteeti ja terviklikkust. Rahvusvahelised suhted on igati toetanud vaimulikele parima hariduse andmist.

Läbi aegade on Seminari külastanud oma ala tippspetsialistid, olgu nimetatud siin näiteks kirikuloolane professor William R. Estep, eetik professor Nancy Murphy, Soome Vabakiriku teoloogilise kooli rektor Simo Lintinen, Praha Rahvusvahelise Baptisti Teoloogilise Seminari (IBTS) rektor dr Keith Jones, majandusprofessor dr Prabhu Guptara, professor Nigel G. Wright London Spurgeon College'ist jpt.

Aprillis pidas TCMI Instituudi professor Roger Kemp loenguid missioloogiast ja koguduse väljakutsetest evangeeliumi kuulutamisel tänases maailmas. Tegemist oli nii eesti- kui venekeelsete õppurite ühisloengutega.

Seminari õppejõud on käinud ennast täiendamas mitmel pool välismaal. See on võimaldanud toetada õppejõudude erialalist arenguteed. Lisaks on toimunud meie õppejõudude osalusel ja korraldusel mitmesugused rahvusvahelised konverentsid ja sümpoosionid nii Eestis kui välismaal.

Käesoleval õppeaastal on Seminar tihendanud koostööd Elstali Teoloogilise Seminariga Saksamaal, kellega sõlmiti mullu septembris koostöölepe. Partnerlus tähendab seda, et informeeritakse üksteist koolides toimuvatest olulistest sündmustest, võimaldatakse õppejõudude ja üliõpilaste vahetust. Samuti toimuvad konsultatsioonid teoloogilistes 26 margus minskis  küsimustes.

Aprillikuus külastas rektor Margus Kask Minski Teoloogilist Seminari Valgevenes. Ühistöös koolitatakse venekeelsete koguduste töötegijaid Eestis. Minski ja Tartu seminaridel on rohkesti ühised väärtused ja hoiakud. Näiteks peetakse oluliseks, et õppejõud on ühtlasi ka koguduste töötegijad. Nii ei teki õppetöös võõrandumist koguduste praktilistest vajadustest. Tänavu on oodata ka sealsete kolleegide visiiti Eestisse.

Rahvusvahelised suhted rikastavad Seminari kui kõrgkooli õppe- ja arendustegevust. Ühtlasi on need toeks ka õppejõudude kaadri juurdekasvule. Külalisloengutest saadud inspiratsioon leiab üliõpilasel sageli väljundi soovis jätkata õpinguid magistriõppes. Tänane kõrgharidus ei ole mõeldav ilma rahvusvahelise kogemuseta. Viimselt on Seminari missiooniks toetada koguduste tegevust Eestimaal. Hiljuti avalikkuse ette jõudnud kaitsepolitsei „Aastaraamat 2012" nimetab, et hea hariduse kättesaadavus vähendab äärmusluse teket (lk 5). Seminaris on tänaseni hea haridus soovijatele kättesaadav. Koguduse ja Issanda teenimiseks tuleb kõigil anda oma parim.