Avasta Jumala tahe piiblikoolis

08/201326 arutelud seminaris
Margus Kask, rektor

Avastusõpe on leidnud koolipraktikas laia kõlapinda üle maailma. Faktide pähetuupimise asemel luuakse õpilasele keskkond, kus tal tuleb õigete vastusteni iseseisvalt jõuda. Loomulikult on seal oluline õpetaja suunav roll. Põhiline on aga see, et isetegemise ja katsete läbiviimise kaudu jõuab õppur teadmiseni, kuidas asjad tegelikult toimivad ja kuidas toimub areng.

Piiblikooli eesmärgiks on aidata Jeesuse järgijatel avastada oma annid Jumala teenimiseks.

Sarnane meetod toimib iga kristlase elus. Me ei õpi Jumalat tundma mitte teoreetilise loengu, jutluse või jumalateenistuse kaudu, vaid eelkõige elupraktika põhjal. Piibli sõnad Jumala tahtest meie kohta võtavad konkreetse kuju igapäevases elus. Jumal on suurim pedagoog ja ta laseb meil praktiliste juhtumuste kaudu avastada, mida ta meilt ootab. Me oleme elukoolis, kus ei ole koolivaheaega ega esimest septembrit.

Suve lõpp meenutab meile, et sügisel algab kool. Ilmselt on paljudel aeg avastada, kus võiks õppida või kelleks saada. Septembris alustab taas õppetööd Liidu Kõrgem Usuteaduslik Seminar – võib-olla on just see sinu jaoks? Oktoobris avab vendlus piiblikooli – miks mitte õppida seal Jumala tahet tundma?

Oktoobris alustav piiblikool on kaugel akadeemilisest õppetööst. Seal räägitakse igapäevase usuelu vajadustest ning keskendutakse suhetele Jumalaga, tema sõnaga, kogudusega ja Jumala missiooniga. Piiblikool on mõeldud selleks, et avastada Jumala tahe oma elu jaoks. Mõnel võib toimuda see esmakordselt, teisele aga tahab Jumal senise asemel midagi uut näidata.

Paljude inimeste elud on muutunud vaimulikus koolis õppides. Aga lisaks motiveerib see asuma Jumala kaastööliseks tema missioonis. Võib-olla avab õppimine sulle võimaluse osaleda ülemaailmses missioonis? Jumalariigi tööpõld on lai ja ootab meie igaühe panust. Elu Jeesusega pole siiski eeskätt ränk töö ja vaev, pigem küllastav õnnistus, kus meie annid löövad õitsele tema Vaimus.
Evangeeliumid jutustavad, kuidas jüngrid vaidlesid ja arutlesid. Nii omavahelistes kui Jeesusega peetud vestlustes avastasid nad Jumala tahet. Midagi sarnast toimub ka vaimuliku kooli pingis. Jumal laseb meil ühises osaduses avastada oma tahet meie elu jaoks.