Seminar saab 100aastaseks

11/2013
Margus Kask, rektor

Kaheksa aasta pärast tähistame Eesti Baptisti Jutlustajate Seminari 100. aastapäeva. Mitmed mu kolleegid nii kodu- kui välismaalt on juhtinud tähelepanu sellele, et juubeliks tuleb juba nüüd ettevalmistusi teha. Hiljuti sattusin suhteliselt juhuslikult ennesõja-aegse Seminari vilistlaste nimekirju uurima. Selgus, et päris täpset nimistut pole siiamaani. Võrdlesin tollase Seminari komitee protokolle muude allikatega ja selgus, et kõige hõlpsamini oli Seminari lõpetajate loetelu kättesaadav ajakirja Teekäija numbritest.
Ennesõja-aegse Seminari lõpetajaid oli 45. Kuueteistkümnel lõppes kooliskäik uue riigikorra kehtestamisega 1940. aasta suvel. Lisaks osalesid veel kümned inimesed erinevatel jutlustajate kursustel. Kokkuvõttes andis tollane Seminar hindamatu panuse koguduste tänaseni ulatuvasse arenguloosse.

Hea lugeja, kutsun sind üles panema kirja mälestusi nendest, kes õppisid Seminaris aastatel 1922–1940 (kus ja millega tegelesid, perekonnast jne). Laiemalt on tuntud mõned üksikud, kuid ilmselt võiks kõigi kohta ilmneda midagi rikastavat. Lugu saada allakirjutanule. Samuti võiksid vaadata, kas sinu käsutuses on mõni ese või dokument, mis kuulus ennesõjaaegse Seminari vilistlasele. Ehk on selleks isegi lõpudiplom? Kutsun sind üles annetama säilitamist väärt materjalid Eesti EKB Koguduste Liidu arhiivile. Ajaloo talletamine loob omal moel silla tulevikuga.

Kui tulla veelkord lõpetajate nimekirjade juurde, siis on teada, et nimede eestindamise ja abiellumise tõttu muutusid hiljem mitmete isikute nimed. Olen juba saanud mitmesuguseid täiendusi nimekirja kohta, kuid üsna selgelt on ajaloolastel siin uurimisruumi palju. Aga olgu siin toodud nimekirjad just selliselt, nagu need omaaegsetes Teekäijates (15/16-1925; 9/10-1929; 7- 1935; 9-1937) ilmusid. Tänan südamest juba ette täienduste eest.

Lõpetajad 1925
Annert Eduard
Daum Villi
Kalda Aleksander
Kaups Richard
Kilimit Edgar
Konsa Peeter Viktor
Kulm Jakob
Männamaa Villem
Peepmann Aleksander
Remmel Rudolf
Schnell Marie
Sünt Adeele
Tamm Amalie
Tamm Anton
Tamfeldt Helene
Tuulberg Julius
Tärk Osvald
Veder Oskar

Lõpetajad 1929 13 seminar 1929
Aus Artur
Dahl Efraim-Joel
Kalju Alma
Kappel Johannes
Kessler Friedrich
Mänd Eevald
Paesüld Eduard
Roos Helmi
Saul Rudolf
Sillart Hulda
Sööt Voldemar
Veski Ehrenfried
Välja Elfriede

Lõpetajad 1935
Eiman Artur
Hanschmidt Johannes
Klimbek Naatan
Koppelmann Johannes
Kösler Oskar
Maranik Elmar
Mesipuu Jaan
Proos Artur
Reiman Herbert
Tammo Albert
Vainonen Topias
Veevo Rudolf
Villberg Peeter
Võsu Robert

Sisseastujad 1937
Ketonen Paavo
Kink Heino
Krabi Oskar
Köster Eduard
Lauer August
Pallo Ruurik
Proos Georg
Põllumäe August
Raid Kalju
Redikson Johannes
Nabi Alfred
Piile/Ridaliste Alfred/Imant
Ritsbek Voldemar
Roosimölder Paul
Tammo Albert
Vellend Aleksander