Seminaril seisab ees üleminekuhindamine

02/2014
Eve Saumets, õppeprorektor

Meie EKB Liidu seminaril seisab ees järjekordne katsumus – 16. aprillil ootame majja üleminekuhindamise komisjoni. Siinkirjutajal on sellest kolme aasta tagune kogemus, mil koolile omistati positiivse otsuse tulemusena õigus riiklikult tunnustatud kõrgharidust tõendavaid diplomeid välja anda 31. detsembrini 2014.

Milline näib see töö hindajatele, seda näitab aeg.

Eelseisev hindamine on eelkõige Kõigekõrgema kätes. Oleme seminari väikese kollektiiviga üritanud anda oma parima, et meie Liidu vaimulik kool ikka edasi kestaks ja meie koguduste töötegijad saaksid hea ettevalmistuse.

Siinkohal on paslik anda aru ka „Teekäija" lugejatele sellest, millest meilt küsitavad dokumendid räägivad, millega seminaris töötavad inimesed on üleminekuhindamiste vahelisel ajal tegelenud.

Suur kasu on sellest, et seminari rahvusvaheline koostöö on laienenud. Tunamullu sõlmiti koostööleping Elstali Teoloogilise Seminariga (Saksamaa Evangeelsete Vabakiriklike Koguduste Liit) õppe-, teadus- ja arendustöö süvendamiseks. Selle tulemusel on toimunud õppejõudude vahetused konverentsidel ja sümpoosionitel. Süvendatud on koostööd TCM International Institute-ga (Austria, rahvusvaheline vabakiriklik, peamiselt magistriõppele orienteeritud kõrgkool) õppejõudude vahetuseks ja õppetööks. Seni on teoks saanud ühised õppesessioonid Tartus ja õppejõudude sümpoosionid.

Minski Teoloogilise Seminariga on käimas aktiivne koostöö. Toimunud on vastastikuseid õppejõudude külastusi, näiteks Tartu ja Minski koolide ühisseminar Tartus.

Seminaris on külalisloenguid pidanud mitmed nimekad õppejõud, näiteks prof. Mihai Malancea (TCMII), prof. Roger Kemp (TCMII), dr. Parush R. Parushev (Rahvusvaheline Baptisti Teoloogiline Seminar), dr. Göran Janzon (Örebro Teoloogia Kool), dr. Keith Jones (Rahvusvaheline Baptisti Teoloogiline Seminar), prof. Keith Edwards (Biola Ülikool, USA), Jack Loo (Fuller Theological Seminary) ja prof. Prabhu Guptara (mitmete Euroopa ülikoolide külalisõppejõud).

Seminar on jätkanud täiendkoolitustega, kus viimasel kolmel aastal on osalenud kokku 352 inimest. Toimunud on mitmeid koolitusi seminari õppejõudude juhendamisel nii Tallinnas, Haapsalus, Kuressaares kui ka Kärdlas. Nende ampluaa on olnud lai: maailma religioonid, abieluprobleemid, mentorluse roll pastori töös.

2012. aasta sügisel alustas venekeelne täiendkoolituse rühm 40 õppuriga ja mullu sügisel täiendkoolitusprogramm „Piiblikool" 43 õppuriga. Loodame väga, et Piiblikoolist kasvab välja motiveeritud seminaristide rühm.

Seminari õppekava muudatustest tuleks esile tuua piibliainete osakaalu märgatavat suurendamist.
Seminari õppeinfrastruktuur peaks igati vastama kaasaegsetele nõuetele – raamatukogus on neli statsionaarset arvutit õppetööks ja maja on kaetud WIFI-võrguga. Valduste OÜ on neil aastail investeerinud õppehoonesse 65 000 eurot.

Kuna meie õppetöö toimub kaugõppe vormis, oleme püüdnud tudengitele vastu tulla ja loenguid audio-formaati salvestada. Kes kohal olla ei saa, saab loengust siiski hiljem veebikeskkonnas osa.

Seminar on liitunud ERASMUSE hartaga. Selle kaudu on mitmed üliõpilased ja õppejõud saanud end välismaa vaimulikes õppeasutustes täiendamas käia.
Toimiv mentorgruppide süsteem on üliõpilastele oluliseks toeks. Regulaarselt käib koos seminari hoolekogu ja akadeemiline kolleegium.
Kõike seda lühidalt kirja pannes tundub, et tehtud polegi nii vähe. Milline näib see töö hindajatele, seda näitab aeg. Loodan, et sinagi, hea „Teekäija" lugeja, tahad oma osa anda meile nii vastutusrikkal ajal. Nii sinu kui ka minu suur ja oluline osa selles protsessis on usaldada Jumalat ja paluda tema õnnistust.


26 eve saumets-1Seminaripere õnnitleb õppeprorektor Eve Saumetsa Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna magistriõppe cum laude lõpetamise puhul. Saksakeelne uurimistöö: "Der Wortführer Martin Luther und das von ihm geführte Wort am Beispiel der Schrift „Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können"" (1526) (Sõna meister Martin Luther ja tema meisterlik sõna kirja „Kas ka sõjamehed võivad õndsaks saada" näitel).