Elva baptistikoguduse ja Seminari viljakas koostöö

03/2014 26 2011 kus P6162802

Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppeprorektor Eve Saumetsa küsimustele vastab Elva baptistikoguduse pastor ja KUSi õppejõud Peeter Tamm.

Peeter, Elva baptistikoguduse pikaajalise pastorina oskad kindlasti öelda, kas, kuidas ja kelle kaudu on Elva kogudus Seminariga seotud olnud?

Elva Baptistikogudus on Seminariga mitmel viisil seotud. 1989. aasta augustikuus toimusid Elva koguduses Seminari asutamisele eelnenud õppepäevad umbes 20-25 inimese osavõtul. Loenguid pidasid Joosep Tammo, Peeter Roosimaa ja Ermo Jürma. Üheskoos kirjutati Liidu juhatusele (mis sel ajal täitis ka vanematekogu ülesandeid) pöördumine taotlusega taasavada Seminar veel jooksva aasta sügisel. Elva koguduse pastoriks oli tol ajal Toivo Pilli, kellest sai taasasutatud Seminari üks õppejõude.

Mitmed seminaristid on Elva koguduses aastate jooksul täitnud erinevaid praktilisi ülesandeid. Ka Elva koguduse praegune pastor on seotud Seminariga – olen õppinud teises lennus ja õpetan praegu Seminaris Piibli tõlgenduslugu ja homileetikat.

Kuidas ühendad koguduse karjase ja õppejõu töö?

Koguduses või muus vaimuliku teenimise valdkonnas töötamine on rakenduskõrgkooli õpetamistegevuses paremate tulemuste saavutamise eelduseks. Kindlasti on siin oma roll selles, et õppetöö toimub sessioonide kaupa. Päevases õppevormis õpetamist ja koguduse pastori tööd oleks palju keerulisem ühendada. Minu jaoks on Piibli tõlgenduse ja selle ajaloo parem tundmaõppimine aidanud mitmekülgsemalt näha kristlase rolli koguduses ja ühiskonnas tervikuna.

Sa tunned kõiki Seminari üliõpilasi ja töötajaid. Kas nende aastate jooksul, mil oled Seminariga seotud olnud, on su õppejõutöös ette tulnud ootamatuid momente või lihtsalt elulisi ja huvitavaid situatsioone, mida hiljem muigega meenutad?

Ei saa öelda, et ma kõiki Seminari üliõpilasi ja töötajaid tunneksin. Pigem võiks öelda, et tunnen paljusid neist. Iga lennuga on seotud omad muljed ja mälestused. See on minu jaoks suur rikkus, aga veelgi suurem rikkus on need inimesed, kes on soovinud end ette valmistada Jumala ja kaasinimeste teenimiseks.

Kuidas hindad Seminaris antavat haridust täna?

Lõpetasin ise 4-aastase kursuse päevases õppevormis, mis aitas erinevaid inimesi – nii tudengeid kui õppejõude – kokku sulatada. Kiiremini tekkis ühise kooli ja ühise eesmärgi tunne. Arvan, et tänane haridus on antud tingimustes väga hea, rohkem praktilise kallakuga kui meie ajal. Ega Seminar praegugi veel 'valmis' ole, kindlasti annab palju juurde pidev avatus sobivamatele õppe- ja töömeetoditele, mis aitavad paremini jõuda nõutud õpiväljunditeni.

Kas Seminarist saadud teadmised on suunanud ka sinu vaimulikku teerada karjasena ja avaldanud kuidagi mõju jutlustele?

Oma osa on teadmistel, aga veelgi rohkem eeskujudel, erinevatel inimestel, kes on mõju avaldanud. Seda nii kaastudengitena kui õppejõududena. Õpingud on andnud teatava baasi, millelt saab edasi minna, ent õppida tuleb pidevalt juurde. Jutluste kohta peavad kuulajad arvamust avaldama. Arvan ise, et ehk on jutlused lihtsamaks ja kuulatavamaks läinud.

Mida soovid praegustele üliõpilastele ja õppejõududele?

Soovin meile rahvana, kristlastena ja konkreetse koguduste liiduna ainulaadsete võimaluste väärtustamist ja meile antud andide ustavat kasutamist meie lühikese elu päevil.

Aastast 2011 on Seminari ja Elva vahel koguni kirjalik koostööleping, mille järgi teie kogudus on meie tudengite praktikabaasiks. Kuidas on see ühistöö mõjutanud koguduse teenimist?Kogudus väljendas oma juhtkonna kaudu valmisolekut aidata kaasa seminaristide praktiliste oskuste omandamisele. Sellest ajast alates on Elva kogudust praktikabaasina kasutanud mitmed üliõpilased. Minul endal oli Risto Nigoli ja Argo Tallermaga koos teenides hulk vastastikuselt huvitavaid kogemusi. Ka tõid mõlemad noored mehed mitmesse meie töölõiku värskeid mõtteid. Usume, et need töised kontaktid jätkuvad.

Tänan!