Kõrgem Usuteaduslik Seminar lõpetas õppeaasta

06/2014 26 piiblikooli lopetajad 2014Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Maikuu lõpus leidis Tallinnas aset Seminari Piiblikooli viimane õppesessioon. Lõputunnistused said kätte 35 õppurit. Priit Rohtmäe toonitas, et temal aitas kool mõista sügavamalt nii Piiblit kui ka koguduse tööd ja leida oma ande.

Rektor Margus Kask tõi esile ülempreesterliku palve. Tema sõnutsi saatis see Jeesuse väljaläkitamispalve nii jüngreid kui saadab ka piiblikooli lõpetajaid. EKB Liidu president Meego Remmeli sõnum oli: „Nüüd on teie kord minna ja jätkata tööd!" Laulis Oleviste koguduse tütarlaste ansambel, kelle eestvedaja Gerly Tammiste oli piiblikooli lõpetajate seas.

13. juunil kaitsti Tartus Seminari lõputöid. Risto Nigoli uurimus kandis pealkirja "EEKBKL pastorite arusaam oma rollist võrdluses Uue Testamendi koguduste juhtide kohta käivate mõistetega". Retsensendi sõnul oli teema valik igati õnnestunud, sest viimastel aastatel on juhtimisest räägitud palju. Kristlastena on põhjendatud vaadelda juhtimist just Uue Testamendi kontekstis. Tarvo Luide diplomitöö "Ristimise tähenduse võrdlus Uue Testamendi ajastul ja tänapäeva EKB Liidus" osutas samuti täitmist ootavale lüngale.

Mõlemad diplomandid lõpetasid oma õpingud heade ja väga heade hinnetega. Soovime noortele meestele jõudu, tarkust ja Jumala õnnistust nende tulevases teenimistöös!

Avatud uste päev jätkus Meego Remmeli, Ermo Jürma ja Peeter Roosimaa diskussioonivormis loenguga "Kuidas Piibli lugemine on elusid muutnud".

26 lopetajad 2014

Õhtul korraldasid tudengid grillipeo "Muutused". Et ilm ei soosinud väliüritust, valiti avar fuajee ja peaukse katusealune. Muutustest rääkisid nii tudengid kui töötajad ja kaasa sai lüüa erinevates mõttemängudes. Oli rõõm näha mitmeid tulevasi tudengikandidaate.

Laupäeval, 14. juunil anti kätte diplomid. Aktusekõne pidas rektor Margus Kask ning muusikaliste vahepaladega teenisid siinkirjutaja ja kirikuloolane Andres Saumets. Sõna said Meego Remmel, kõik lõpetajad ja head soovid andis kaasa 3. kursuse tudeng Urmas Saupõld.

Hea "Teekäija" lugeja, kes sa kaalud poolt- ja vastuargumente Seminari õppima tuleku osas, ära kahtle! Haridus- ja Teadusministeerium andis Seminarile järgnevaks kolmeks aastaks õiguse õpet läbi viia ja väljastada kõrgharidust tõendavaid diplomeid.