Avaaktus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris

08/2014 23 ava-aktus 2014

Kõrgem Usuteaduslik Seminar alustas 27. augustil 26. õppeaastat jumalateenistusega. Jutlustas rektor Margus Kask. Tervitasid EKB Liidu president Meego Remmel ja SPA Liidu esimees Ivo Käsk. Avaaktusel immatrikuleeriti 12 uut üliõpilast.