Suhted ja mentorlus Seminaris – isiklikust perspektiivist

11/2014 26 aare tamm
Margus Kask, rektor

Kõrgemal Usuteaduslikul Seminaril on täitunud 25 tegevusaastat. Üheks olulisemaks väärtuseks, mida tudengid koolist kaasa võtavad, on suhetevõrgustik. Sinna kuuluvad suhted nii üliõpilaste kui õppejõududega. Üsna paljud seminaristid on käinud kas lühematel või pikematel õpingutel partnerkõrgkoolides välismaal, nii lisanduvad needki suhted võrgustikku. Selliselt on Seminar osutunud üliõpilastele oluliseks sõlmpunktiks suhete hargnemisel.

Seminar on üliõpilastele oluliseks sõlmpunktiks suhete hargnemisel.

Üle kümne aasta tagasi loodi Seminaris mentorgrupid. Nendesse kuulub kogu üliõpilaskond ja juhendajateks on õppejõud. Praegusel hetkel on mentoriteks Ermo Jürma, Peeter Roosimaa, Eve Saumets ja Margus Kask. Eriliseks teeb mentorgrupid see, et osad grupid kogunevad juhendajate kodudes. Nii on täidetud vähemalt osa Uue Testamendi „jüngerluse" tingimusi: jünger sööb koos õpetajaga, elab koos temaga, mõtleb nagu tema, kuulab teda, räägib õpetaja mõtteid ja hiljem annab seda edasi oma õpilastele. Kui üliõpilased oma grupitöös leiavad, et neil puudub ülesande lahenduseks vajalik informatsioon, siis minnakse seda õpetaja käest küsima (vt Mk 13:3,4). Just taolisi küsimusi tuleb mentorgruppides pidevalt ette. Seepärast võib nimetada, et üliõpilaste isikliku vaimuliku kasvu jaoks on mentorgrupid asendamatud. Tudengite jaoks on neljapäevased õhtud koos mentoriga oodatud.Mainima peab veel üht traditsiooni, mis on suhteliselt üliõpilaslik ja üldiselt eestlaslik. Nimelt, juba eelmise õppeaasta alguses otsustasid (mees)tudengid õppesessiooni ühel õhtul käia saunas. Sinna võetakse kaasa õppejõud ja nii jätkuvad sealgi teoloogilised vestlused olulistel teemadel. Mis seal salata, vahel õpetavad sellised meetodid rohkemgi kui õppekavas ettenähtud distsipliinid.

Eeloleval kevadel toimuvad Seminaris mitme külalisõppejõu loengud. Märtsikuus peab koguduse misjonitööst ja koguduste rajamisest loenguid ja seminare Saksamaa Elstali Seminari rektor prof Michael Kißkalt. Kißkalti uurimisteemad on juurdunud praktilises misjonitöös nii Aafrikas kui Euroopas. Peamiselt tegeleb ta misjoni ja kultuuridevahelise teoloogia küsimustega. Ühtlasi on ta vastutanud misjonitöö ja koguduste rajamise eest ka Euroopa Baptistiföderatsioonis. Usutavasti saavad tema loengud olema põnevad. Kindlasti on ta valmis nõustama koguduserajajaid Eestis ja vajadusel olema mentoriks mõnele õppejõule. See aga eeldab muidugi suhete tekkimist. Igatahes, eeldused selleks on olemas.

Lõpetuseks mõni isiklik mõte. Olen olnud Seminari rektoriks viis ja pool aastat, lepinguline ametiaeg täitus möödunud suvel (2014). Töö on olnud vastutusrikas ja väga huvitav. Kõige olulisem on, et riiklikud hindajad on Seminari õppetöö kvaliteedile kahel korral andnud väga head hinnangud ning pidanud seda riiklikele nõuetele igati vastavaks ja andnud koolile õiguse edasi tegutseda. See on Jumala and. Ametiaja lõppedes võin nimetada, et sellest perioodist ei võta ma endale kaasa mitte haridusbürokraatia pädevusi, vaid tekkinud suhted – nii üliõpilastega kui kolleegidega õppejõudude hulgast. On olnud lugemata tunde viljakaid vestlusi imeliste inimestega, nii ametlikes kui ka mitteametlikes mentorsuhetes. On olnud mitmeid tõsiseid palvehetki nii kolleegide kui üliõpilastega, palju rõõmu ja avastusi loengutes. Sellised suhted on rikastanud. Seminaris tasub kindlasti õppida. See on kool, kus tegutseb suhteid loov Jumala Vaim. Sellest on hea osa saada.