KUS? Saaremaal!

09/2015 26 vanamoisas
Tiina Teppo, esmakursuslane Rakkest

Kõrgem Usuteaduslik Seminar alustas uut õppeaastat esimese sessiga Saaremaal. Meie seltskond alustas autosõitu Tartust teisipäeva varahommikul. Pikk teekond andis võimaluse reisikaaslastega tutvumiseks, värskendav praamisõit ja veidike põnevust, et kas GPS ikka leiab õige koha üles? Ning siis olimegi kohal – kenas omaette paigakeses, kus üheks tervikuks on saanud vana palvela ja kaasaegne puhkekeskus – meie kodus järgnevateks päevadeks. Selles ühtaegu vanas ja uues said kokku seminari vanad ja uued õpilased; erinevatest kogudustest, isegi erinevatest konfessioonidest ja riikidest, ning õppejõud. Veidi aega sisseseadmiseks, väike kehakinnitus ja loengud algasid.

Päevakava oli tihe. Hommikusööki valmistasid ja serveerisid toimkondade kaupa tudengid ise. Et 8.30 värske ja rõõmsana koolipinki jõuda, tuli ärgata varakult. Südame häälestamisel oli abiks hommikupalvus. Pooleteisttunnised loengud ja veerand seitsmeni kestvad koolipäevad olid harjumatult pikad. Kellel veel jõudu ja jaksu oli, leidis värskendust jalutuskäigu kaugusel asuvast karjäärist.

Kolmapäeva õhtul toimus Siioni Kirikus avajumalateenistus. Kõneles president Meego Remmel. Esimese kursuse tudengitele anti kätte õpinguraamatud ja paluti kogu seminarile alanud õppeaastaks õnnistust. Samuti paluti õnnistust Innar Kruglovile, kes asub septembrist ametisse seminari arendusjuhina. Tore oli kuulata uute üliõpilaste lugusid sellest, kuidas Jumal neid õppima juhatas. Tänupalves süüdati väikesed küünlad.

Seekord oli tudengitel võimalus osa võtta väga huvitavatest loengutest. Piibli sügavusi sai uurida järgmistes ainetes: Piibli hermeneutika, Piibel ja selle tõlgendamine ning Piibli eksegees. Peeter Roosimaa juhtimisel toimus ka Evangeeliumide eriseminar. Meego Remmel ja Einike Pilli viisid läbi ainet „Nõustamine ja mentorlus", kus osalejad said teadmisi ja innustust leida endale mentor ja samal ajal ise olla mentoriks kellelegi teisele. Loengud olid praktilise väljundiga, tudengeid õpetati neid teadmisi kasutama oma koguduste teenimistöös.

Neljapäeva õhtul koguneti mitteformaalseks, algkoguduse-tüüpi osaduseks. Igaüks tegutses oma andidega – kes süütas küünlad ja kattis laua, kes alustas laulu või juhatas palves. Huvitav oli kuulda üksteise tunnistusi sellest, kuidas oli leitud töö, kuidas Jumal oli alles eelmisel õhtul avateenistuse eestpalveosas seljavalust tervendanud, kuidas oli saadud kutse õppima tulla.

Kui reede õhtupoolikul sess lõppes, said soovijad osaleda koos Saaremaa huvilistega kahepäevasel täiendkoolitusel „Kõne kõlast ja mõjust". Lektoriteks olid Kaarel Väljamäe ja Peeter Tamm. Koolitus oli väga praktiline ja emotsionaalne, pannes proovile nii kõnelejad kui kuulajad.

Pühapäevane jumalateenistus Kuressaare Siioni kirikus koos seminari tudengitega pani ilusa lõpu muljeterohkele nädalale. Kellel rohkem huvi, võib vaadata pilte kaev.net/pildid vahendusel.

Saaremaa päevad olid vaheldusrikas ja värskendav kogemus. Seminar tahab ka edaspidi läbi viia sessioone väljaspool oma tavalist koolikeskkonda, et olla lähedal kogudustele ja teenida neid ja nende keskel.

See sess oli midagi enamat kui õppimine ja loengute kuulamine. Koos söömine, hilisõhtused vestlused, teoloogilised ja isiklikud arutelud – need olid kõigest mõned asjad, mis nädalale värve juurde andsid. Seminaris õppimine liidab üheks perekonnaks. Lõpus oli ikka natuke kurb ka, et pidi seminariperega hüvasti jätma ja koju sõitma. Aga oodata tuleb kõigest kuu aega, siis näeme jälle.

Tänud kõigile, kes neid päevi rikastasid, tänud meie õpetajatele. Eriline tänu kuulub kokatädi Deale, kelle valmistatud maitsvatest roogadest õhkus hoolimist ja armastust. Tänu Kuressaare Siioni kogudusele, kes meile sellise toreda sessiooni võimaldas.