Seminar rändab regioonidesse

05/2016
Meego Remmel, seminari mentorvõrgustiku koordinaator

Eelolevast sügisest saab seminariõpinguid alustada lisaks Tartule ka Tallinnas, Saaremaal ja Hiiumaal. Lähtudes meie koguduste Liidu hariduskontseptsioonist ja seminari arengunägemusest, tekivad üle Eestimaa regionaalsed õppekeskused ja -grupid. Pilootprojekti korras alustame esmalt pealinnas ja suurematel saartel. Tulevikus loodame sarnaselt koondada seminariste teisteski regioonides. Nii kujuneb ühine koolitus- ja mentorvõrgustik, mis teeb õpingud kättesaadavaks neilegi, kes elavad ja teenivad heade mõtete linnast kaugemal või on pere, töö ja koguduse juurest eemaldumiseks liialt hõivatud.


Liitumine regionaalse õppegrupiga on avatud igale koguduse töötegijale. Gruppi kuulumine võimaldab nii usuelulist osadust kui oma teenimistöös kogetu jagamist. See võib omakorda anda uue tõuke edasiarenemiseks, oldagu noorem või eakam, üksik või pereinimene, väiksemast või suuremast kogudusest, pühendunud lastele, noortele või täisealistele, varustatud vaimuandidega, teenimaks koguduseliikmeid või kogudusest väljaulatuvat evangeelset missiooni.
Regionaalseid õppegruppe hakkavad juhendama kogenud jumalamehed: Tallinna grupi mentoriks on Helari Puu, Saaremaal – Margus Mäemets, Hiiumaal – Enn Veevo. Grupidünaamika võimaldab juhendajaga kokku saada nii grupiaruteludeks kui ka isiklikeks vestlusteks ja palveks. Nii tugevnevad sidemed ka kohalike töötegijate vahel.

Loomulikult võib – ja on paar korda aastas isegi soovitatav – osaleda Tartus toimuvatel õppesessioonidel. Kui see ei osutu võimalikuks, tagab seminar oma regionaalsetes õppegruppides osalejatele iga sessiooni järel vajaliku materjali audio- ja videosalvestuste ning elektrooniliste tekstide kujul. Tänu uudsetele nuti- ja veebilahendustele saavad regionaalsed grupid võrguühenduses omavahelgi suhelda ning ühistest teemaõhtutest või isegi konverentsidest osa võtta, toimugu need reaalajas Tartus, mujal Eestis või suisa välismaal. Elame enneolematute võimaluste ajastul.

Kõrgem Usuteaduslik Seminar pakub täna võimalust omandada riiklikult tunnustatud rakenduslikku kõrgharidust, nimelt meie kogudustele iseloomuliku vabakirikliku teoloogia ja juhtimise alal. Samas on võimalus süvendatult õppida praktilist misjonitööd, noorsootööd või koguduste rajamist ja arendamist. Seminari lõpetamisel saavad soovijad jätkata magistrantuuris meie partnerkoolides, olgu Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, TCM Rahvusvahelises Instituudis, Rahvusvahelises Baptistide Teoloogilises Õppekeskuses IBTSC või mujal maailmas. Jeesuse suur misjonikäsk kätkeb läkitust teha jüngreid kõigist rahvaist, õpetades neid pidama kõike, mida Issand meidki on käskinud. Jumala sõnas on aga isiklik väljakutse: „Kuidas sa nüüd teisi õpetades iseennast ei õpeta?“ (Rm 2:21).

Kutse Kool Keilas – mitte ainult noortele täiskasvanutele
Einike Pilli, KUSi rektor

Viimasel ajal olen kuulnud mitu korda noori täiskasvanuid ütlevat, et varem mõtlesime piiblikoolidele ainult Rootsis ja Norras. Aga nüüd mõtleme, et äkki ei peagi nii kaugele minema? Miks mitte Kutse Kool?
Kutse Kool tuleb 2016. a sügisest Põhja-Eestisse, täpsemalt Keilasse. See on juba kolmas peatuskoht Tartu ja Rakvere järel. See õppevorm on kavandatud eelkõige noortele täiskasvanutele mõeldes, kuigi registreerimisel sünniaastat ei küsita. Küll aga pakume alla 30-aastastele stipendiumi, et osalustasu üle jõu ei käiks.

Miks valida Kutse Kooli?
See on meeskondlik. Noorte jaoks on tiimides õppimine ja teenimine loomulikuks viisiks. Nii on ka kõige tõenäolisem, et õpitu koguduse praktikasse rakenduks.
Seal on ruumi ülistuseks, eestpalveks ja mentorluseks. Koos söömine ja oma elude jagamine kuuluvad samuti päevakavasse.
See kasutab infotehnoloogiat vahepealsete õppetükkide edastamiseks. Piibliõppematerjalid on jaotatud kuueks osaks ning ligipääsetavad Moodle keskkonnas nii tekstide kui videotena. Kursus lõpeb võimalusega teha piiblitundmise eksam ainepunktide eest.
Kogenumate (loe: keskealiste) koolitajate kõrval on terve hulk nooremaid. Kõigi puhul on oluline nende teenimise praktiline tulem ja kristlik isiksus.
Kogukonnaprojekt on osa õppekavast. Projektid konkureerivad rahastusele, mis võimaldab nende paremat läbiviimist.

Rohkem infot http://www.kus.tartu.ee/index.php/et/22-eesti/97-kutsekool-keilas või telefonil 5186219.
Tule oma meeskonnaga – ja vaata, kuidas Su kogudus hakkab muutuma!